Waddenacademie-knaw

De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio.
De onderzoeksgebieden zijn: geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie en klimaat.

Uitgelicht

Page divider

Weg met de Afsluitdijk?

Weg met de Afsluitdijk?

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten.

Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee? Een utopisch toekomstbeeld is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de IJsselmeerregio, waarmee de auteurs een lans willen breken voor een duurzamere omgang met de Nederlandse delta.

Lees het volledige artikel: "Weg met de Afsluitdijk?" op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

Waddenacademie in beeld

Link naar film Waddenacademie op Youtube

Met welke thema's houdt de Waddenacademie zich bezig, waarom en voor wie?
In een kort filmpje op ons Youtube kanaal maakt u kennis met de Waddenacademie, welke thema's van belang zijn en hoe door kennis te vermeerderen en te verspreiden bijgedragen wordt aan een duurzame toekomst van het waddengebied. Bekijk de film.

Oerol colleges

  • Paviljoen op Oerol
  • Oerol college
  • College van Han Olff bij voorstelling Thijs van Vuure
  • Voorstelling Thijs van Vuure op het Arjens Dune

Oerol en de Waddenacademie verzorgden samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni 2013 op Terschelling. Acht wetenschappers uit diverse diciplines verzorgden een college gekoppeld aan een voorstelling. De presentaties van de colleges zijn te bekijken op de pagina Oerol 2013

 
www.wadwijzer.nl

Ontsluiting van waddenarchieven online. 
Een samenwerkingsproject van de Waddenacademie en Tresoar.

Laatste Nieuws

17 apr 09:36

NIOZ onderzoeker wint Heinekenprijs voor milieuwetenschappen

Jaap Sinnighe Damsté. Foto NIOZ

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 15 april de...


11 apr 09:11

50 jaar waddenvis in beeld

waddenzeevismonitor.nl

Op 10 april lanceerden de Waddenvereniging, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek...


10 apr 09:38

Ammodo KNAW Award; Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een...


10 apr 09:30

Zeewier als duurzame bron van voedsel en energie in de toekomst

Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij...


07 apr 11:48

Subsidieprogramma voor innovatie in Fryslân

Logo ffIV

Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie...


Kalender

Gesprekstafel Provincie Groningen over Omgevingsvisie 2015 - 2019 meer >>

22 april

Thema Ruimtelijke inpassing van duurzame energie

Lezing: Nederland Waterproof - Het Deltaprogramma in de 21e eeuw meer >>

07 mei

W.J. van den Bremenlezing door Deltacommissaris Wim Kuijken in Groningen

Presentatie boek en opening tenstoonstelling: De Eems meer >>

10 mei

In de kerk van Uitwierde

Symposium 'Sense of Place' meer >>

11 juni - 12 juni

12e symposium van de Waddenacademie i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, het Oerol fesitval en Leeuwarden2018.

ICES symposium Effecten van visserij op bodemfauna en habitats meer >>

16 juni - 19 juni

In Tromsø, Noorwegen

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info@waddenacademie.knaw.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.