Uitgelicht

Page divider

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

Poster Waddenzee werelderfgoed.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans Revier, lector Mariene Wetlands Studies op Stenden Hogeschool/ETFI en programmaleider Toerisme, werelderfgoed en educatie bij de Waddenvereniging.

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud van het werelderfgoed Waddenzee; de nadelige gevolgen tot een minimum beperken; bijdragen aan bewustzijn, begrip en steun voor de bescherming van het gebied.

Lees het volledige artikel: Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben ook dit jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoeten kunst en wetenschap elkaar in de Serre op Westerkeyn voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2016. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

17 jun 12:24

Waddenacademie op Internationale Conferentie Fish Passage 2016

Op dinsdag 21 juni zal Katja Philippart (portefeuillehouder Ecologie bij de Waddenacademie) een...


16 jun 15:33

Vacature Waddenvereniging: Teamleider Kennis

Per direct is de Waddenvereniging op zoek naar een Teamleider Kennis (0,8 fte, 32 uur per week in 4...


15 jun 14:01

Wadden op eilandenconferentie in Griekenland

Jouke van Dijk presenteert de Waddenbarometer op eilandenconferentie in Griekenland.

Van 23 tot en met 27 mei 2016 vond de veertiende conferentie plaats van de International Small...


14 jun 12:54

Waddenacademie steunt Oerol project 36.5/ A durational performance with the sea

Publieksparticipatie op het strand West Noordsvaarder voor project van Sarah Cameron Sunde

De New Yorkse kunstenaar Sarah Cameron Sunde staat in een waddengebied gedurende een volle cyclus...


14 jun 11:10

Bijeenkomst monitoring gaswinning Waddenzee

Screenshot youtube filmpje monitoring gaswinning Waddenzee

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.),...


Kalender

30 juni - 1 juli 2016

16e Symposium Waddenacademie

Over cumulatieve effecten in de Waddenzee

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.