Publicaties

Publicaties

Symposia

Volgende symposium
1-3 december 2016

Symposia

WadWeten

WadWeten

zoek

Uitgelicht

Nieuws

Symposium

Driedaags symposium in Husum over geschiedenis, landschap en cultuurhistorie van het trilaterale waddengebied.

WadWeten

De houtsnip is een broedvogel van de Waddeneilanden, maar door zijn verborgen en nachtelijke levenswijze weinig te zien.

Publicatie

kunnen Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten?

Uitgelicht

Opinieartikel door Jaap Verhulst, regio-ambassadeur van het ministerie EZ in het Friesch Dagblad

Publicatie

Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak de invloeden op de natuur in de gaten te houden.

Publicatie

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie te geven op de...

meer uitgelicht

Boven

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan...

WadWeten

Zo’n elfduizend jaar geleden lag op de locatie van de Waddenzee geen zee maar land. Het Doggerland strekte zich uit over de gehele huidige zuidelijke...

Ecologie

Het muiltje is een algemeen in de Waddenzee voorkomende invasieve soort. Zijn talrijkheid is deels te danken aan een ingenieus...

WadWeten

De houtsnip is een van de meest talrijke steltlopers van Noordwest Europa. Ook op de Waddeneilanden broeden tientallen paren. Door zijn verborgen en...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Alle publicaties

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie...

Ecologie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in...

Boven

Kalender

event

About functioning and restoration of large aquatic ecosystems in Groningen

The Wadden Sea and the IJssel- and Markermeer were once part of the single...

event

Erfgoedpartners organiseert het symposium ‘Kerstvloed 1717’ op zaterdag 10 december in Warffum en Noordpolderzijl

event

The Danish organizing committee is pleased to announce the 14th International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS 14) in Tønder and an open call...