Uitgelicht

Page divider

Beroering door de garnalenvisserij

Beroering door de garnalenvisserij

garnalenvisser op de waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, directielid van de Waddenacademie en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Het herstel van de stand van de garnalen in de Waddenzee kan alleen door gebieden langdurig te sluiten. Ook de andere natuurwaarden in dat gebied zullen daarvan profiteren. Over vormen van economische compensatie moet echter nog wel worden nagedacht.

Lees het volledige artikel Beroering door de garnalenvisserij  op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoetten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2015. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

31 aug 11:25

Cursus wadbiologie aan de Seniorenacademie

Japanse Oester. Foto: Waddenacademie

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad...


28 aug 10:58

Thema Wadden op Springtij Forum 2015 Terschelling

Logo springtij

Van 24 tot en met 26 september vindt het Springtij Forum plaats op Terschelling. Op Springtij 2015...


25 aug 15:12

Pier Vellinga in de Kennis van Nu op 23 augustus

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu....


17 aug 14:54

Gemeenten belasten toerist steeds zwaarder

De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een...


14 aug 14:17

Trekvogelonderzoeker Theunis Piersma in De Kennis van Nu op 16 augustus

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar...


Kalender

6-9 september 2015

Estuarine Coastal Sciences Association Conference

Unbounded boundaries and shifting baselines: Estuaries and coastal seas in a rapidly changing world.

14 september 2015

Wadden café: dynamisch kust- en eilandbeheer op de Waddeneilanden

In het Natuurcentrum op Ameland met Pier Vellinga

24 t/m 26 september

Springtij Forum 2015

Reinventing the future

1 en 2 oktober

Noordzeedagen 2015

Thema: Kennis voor beheer

12 oktober 2015

Wadden café: bodemdaling in het waddengebied

In Landal Esonstad in Anjum

14-16 oktober 2015

UCF Autumn School 2015

‘Science in a regional context’

15 oktober 2015

Wadden op de Kaart

Bij Tresoar in Leeuwarden in samenwerking met de Waddenacademie

16 en 17 oktober 2015

Jubileumsymposium: 'Wijs met de Waddenzee'

15e symposium Waddenacademie

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.