Symposia

Waddenland Outstanding
1-3 december 2016

Symposia

WadWeten


WadWeten

zoek

Uitgelicht

Nieuws

Uitgelicht

Het werkprogramma Waddenacademie 2017 is goedgekeurd op 21 december jl.

Proefschrift

Promotieonderzoek Franke van der Molen naar wisselwerking kennis en kustbeheer

Uitgelicht

Donderdag 19 januari verzorgt Pier Vellinga de Waddenlezing bij de Volksuniversiteit in Den Helder.

Symposium

Bekijk alle presentaties en een foto-impressie van het internationale symposium in Husum 1-3 december 2016

Publicatie

kunnen Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten?

Uitgelicht

Opinieartikel door Meindert Schroor in het Friesch Dagblad

meer uitgelicht

Boven

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Met nieuwe technologieën, zoals de drone, kunnen onderzoekers steeds dichterbij bruinvissen en zeehonden komen. Voorzichtigheid is wel vereist omdat...

WadWeten

Het aantal gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de internationale Waddenzee stabiliseert. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse telling, die...

WadWeten

Voor hun watervoorziening zijn de bewoners van de Waddeneilanden deels afhankelijk van zoetwaterbellen in de bodem. Op het Duitse eiland Langeoog zijn...

WadWeten

Het zeeniveau van de Waddenzee is de afgelopen eeuw gestegen en zal de huidige eeuw nog sneller stijgen. Duitse onderzoekers hebben onderzocht welke...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Alle publicaties

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge wetenschappers gevraagd om hun visie...

Ecologie

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in...

Boven

Kalender

event

Op donderdag 19 januari geeft prof. dr. Pier Vellinga een lezing bij de Helderse Volksuniversiteit over klimaatverandering. Wat zijn de kansen en...

event

Op donderdag 26 januari geeft prof. dr. Jouke van Dijk een lezing bij de Helderse Volksuniversiteit over de de vraag hoe je wonen, werken en recreëren...

event

Op donderdag 2 februari geeft dr. Meindert Schroor een lezing bij de Helderse Volksuniversiteit over de cultuurhistorie van het Wad. Het is al...

event

Op donderdag 9 februari geeft dr. Katja Philippart een lezing bij de Helderse Volksuniversiteit over de modder van het Wad om te kijken wat er leeft...

event

The Danish organizing committee is pleased to announce the 14th International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS 14) in Tønder and an open call...