Uitgelicht

Page divider

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

Haven harlingen. Foto:Beeldbank RWS. Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens.

De Waddenzeehavens zorgen voor veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het waddengebied. Ze zijn op afstand de grootste banenmotor, vooral de industriehavens Delfzijl, Eemshaven, Harlingen en Den Helder. Door de Koninklijke Marine is het havenaandeel in werkgelegenheid voor Den Helder het allerhoogst.

Lees het volledige artikel Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben ook dit jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoeten kunst en wetenschap elkaar in de Serre op Westerkeyn voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2016. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

26 sep 15:31

Eindevaluatie programma NWO Zee- en Kust Onderzoek

Cover evaluatierapport NWO-ZKO

Een internationale commissie heeft het Nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO) geëvalueerd....


22 sep 13:17

Drie landen, één Waddenzee: hoe beheer je dat?

Zicht op de Dollard, op de grens tussen Nederlandse en Duitse Waddenzee. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken.

Al meer dan 30 jaar wordt de Waddenzee gezamenlijk beheerd door Denemarken, Duitsland en Nederland....


22 sep 11:22

Waddenacademie positief over Investeringskader Waddengebied

Zeilboten en kwelder Waddenzee

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen...


16 sep 14:41

Onderzoek Rottumerplaat in documentaire op Radio 1

Luchtfoto Rottumerplaat, bron: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Op zondag 18 september 2016 om 21:00 uur wordt een documentaire uitgezonden bij Radio DOC, het...


15 sep 09:51

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. Bron: Uitgeverij Bornmeer.

Op 15 september 2016 verschijnt de vierdelige Nieuwe Encyclopedie van Fryslân die rond de 3000...


Kalender

15 oktober 2016

Eindsymposium Wad een workshop

Georganiseerd door Erfgoedpartners in Nijkerkje Oosteinde

1-3 december 2016

17e symposium Waddenacademie

In Husum, Duitsland samen met Nordfriisk Instituut en Fisheries and Maritime Museum/Centre for Maritime and Business History

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.