Uitgelicht

Page divider

Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

Waddendijk bij Schiermonnikoog

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging

In het waddengebied praten bewoners, professionals en beschermers al jaren langs elkaar heen. Waar de een het over doelsoorten heeft, praat de ander over een lekker visje. Waar de een over dynamische kustverdediging praat, hoort de ander verlies aan veiligheid. Dat is jammer, want natuurbescherming kan niet zonder lokale betrokkenheid. Nu de Waddenzee is erkend als Werelderfgoed en de regionale economie duidelijk draait op de rust, ruimte en natuur wordt het tijd om oude strijdbijlen te begraven, de handen ineen te slaan en zo de barrière te doorbreken.

Lees het volledige artikel Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoetten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2015. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

06 okt 11:02

Nieuwsbrief “Stichting Verdronken Geschiedenis” oktober 2015

Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te...


01 okt 11:05

Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

Waddendijk Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot...


25 sep 09:18

Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

Cover Waddenplein_Wouter van Dieren

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd.


21 sep 09:43

Elfde faculteit RUG naar Fryslân

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag...


17 sep 14:05

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van...


Kalender

12 oktober 2015

Wadden café: bodemdaling in het waddengebied

In Landal Esonstad in Anjum

14-16 oktober 2015

UCF Autumn School 2015

‘Science in a regional context’

15 oktober 2015

Wadden op de Kaart

Bij Tresoar in Leeuwarden in samenwerking met de Waddenacademie

16 en 17 oktober 2015

Jubileumsymposium: 'Wijs met de Waddenzee'

15e symposium Waddenacademie

5 november 2015

Lezing Greetje van den Bergh

lezing Greetje van den Bergh

6 november 2015

Jan Abrahamse-lezing 2015

Landschap en verbeelding: een vierluik met Theunis Piersma en Johan van de Gronden

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.