Uitgelicht

Page divider

Daling wad is geen kwaliteitsverbetering

Daling wad is geen kwaliteitsverbetering

alidris canutus, Kanoet Foto: Saxifraga-Luc Hoogenstein

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjoerd Duijns, promovendus bij het Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee.

Ondanks de protesten van Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland heeft het kabinet onlangs besloten zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Met de hand aan kraan, dat wel. Maar waarom wordt niet meteen duidelijk gemaakt hoe dat dan precies in zijn werk zal gaan, en op grond van welke gegevens en welke criteria?.

Lees het volledige artikel: Daling wad is geen kwaliteitsverbetering op de website van het Friesch Dagblad. 

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol
Oerol college
College van Han Olff bij voorstelling Thijs van Vuure
Voorstelling Thijs van Vuure op het Arjens Dune

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Van 14 tot en met 21 juni wierp dagelijks een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Bekijk de pagina Oerol 2014

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

28 okt 14:05

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard oktober 2014

Eems-Dollard. Foto: TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans...


24 okt 10:01

Opwarming van de Waddenzee leidt tot minder schelpdieren

Figuur: De positieve invloed van strenge winters op het voortplantingssucces van schelpdieren is een gevolg van de negatieve invloed van een lage temperatuur op de talrijkheid van garnalen en krabben. Deze voeden zich met de jongste, nog heel kwetsbare, kleine schelpdieren die zich net op de wadbodem hebben gevestigd.

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend...


21 okt 12:19

KNMI’14 klimaatscenario’s achtergrondsymposium

Cover

Het KNMI organiseerde op 14 oktober in Driebergen een achtergrondsymposium naar aanleiding van de...


21 okt 10:45

Waddenacademie helpt Koreaanse wadden

De Getbol: wadden met rotseilanden.

Aan de westkust van Korea ligt een waddengebied dat de door de Koreanen de Getbol wordt genoemd en...


15 okt 21:14

Meer natuurlijke mosselbanken in Waddenzee

Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken...


Kalender

31 oktober

Lezing Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge

Kansen op het gebied van agribusiness voor de Noordelijke economie en werkgelegenheid

5 november

Wetenschap, kunst en vogeltrek

Voorstelling georganiseerd door KNAW in samenwerking met de Akademie van Kunsten

05 november - 07 november

6th international AESOP Sustainable Food Planning Conference

Organised by Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

13 november

Springtij Masterclass: Grenzen aan de groei

Van Meadows tot CPB Sprekers: Wouter van Dieren Club van Rome en IMSA, Tammo Oegema IMSA en Jac Geurts Universiteit Tilburg

13 november

Vierde Waddenfondsdag

Deze bijeenkomst staat in het teken van de ontwikkeling van een monitor en van de concretisering van lange-termijn-doelen voor het Waddenfonds

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.