Uitgelicht

Page divider

Kunst, wetenschap en de wadden

Kunst, wetenschap en de wadden

OerolCollege. Foto: Karlijn Benthem

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marelie van Rongen, algemeen directeur Terschellings Oerol Festival.

Tien dagen lang ontmoetten kunst, natuur en wetenschap elkaar op Terschelling. Er werd gedanst bij eb en een recordaantal kaarten (135.000) gekocht voor voornamelijk nieuw werk van nog onbekende (theater)makers. Behalve theater en muziek werden ook de Oerol-colleges met wetenschappers en kunstenaars - een samenwerking met de Waddenacademie - druk bezocht.

Lees het volledige artikel Kunst, wetenschap en de wadden op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben ook dit jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoeten kunst en wetenschap elkaar in de Serre op Westerkeyn voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2016. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

21 jul 09:02

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

groepsfoto Waddenhuisberaad

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde...


20 jul 13:13

6 essays over het Wad verschenen

Visies op de Wadden; zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de Waddenacademie zes jonge...


11 jul 13:23

Boek 'Vloeiend landschap' genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2016

Het boek Vloeiend landschap van landschapsarchitect Peter de Ruyter is genomineerd voor de Jan...


07 jul 10:59

Waddenacademie brengt actueel overzicht visserijsector in het waddengebied uit

Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) een overzicht opgesteld van de...


05 jul 10:06

Kunst, wetenschap en de wadden

Oerolcollege tijdens Oerol op Terschelling. Foto: Karlijn Benthem.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot...


Kalender

29 augustus 2016

Workshop migratiegeschiedenis

Georganiseerd door Geschiedenisnetwerk, Waddenacademie en Rijksuniversiteit Groningen

14-15 september 2016

Conference The Sand Motor: Five years of Building with Nature’

Kurhaus Scheveningen en Kijkduin The Netherlands

15-18 september 2016

Wad & Design festival Schiermonnikoog

Design, mode en cultuurfestival Schiermonnikoog

1-3 december 2016

17e symposium Waddenacademie

In Husum, Duitsland samen met Nordfriisk Instituut en Fisheries and Maritime Museum/Centre for Maritime and Business History

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.