Uitgelicht

Page divider

We moeten het wadleven leren begrijpen

We moeten het wadleven leren begrijpen

De onderzoekers van Waddensleutels aan het werk. Bron: Natuurmonumenten

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.

De zeegrasvelden en mosselbanken van weleer in de Waddenzee herstellen niet vanzelf. Vrijwilligers van het project Waddensleutels helpen de natuur een handje. Zo leren we het wadleven steeds beter begrijpen.

Lees het volledige artikel: We moeten het wadleven leren begrijpen

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol
Oerol college
College van Han Olff bij voorstelling Thijs van Vuure
Voorstelling Thijs van Vuure op het Arjens Dune

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Van 14 tot en met 21 juni wierp dagelijks een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Bekijk de pagina Oerol 2014

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

27 maa 10:08

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

Kwelder nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze...


24 maa 11:05

Ontwerpwedstrijd buitendijkse Wierde, 5 genomineerden gekozen

De kwelder bij Noordpolderzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij...


23 maa 14:09

Toekomst project WaLTER

logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot...


20 maa 12:31

Twee open access papers over de Eems beschikbaar

Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal...


20 maa 10:45

Bijzondere bijvangst NIOZ biologen op het Wad

Groot zeegras. Foto: Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om...


Kalender

14 april

Springtij Masterclass: Milieukunde

Milieukunde; van Rachel Carlson tot de bijensterfte. Sprekers:Lucas Reijnders, UvA, Jan Boersema, VU, Nico van Straalen, VU

16 april 2015

Eindsymposium Waddensleutels en MosselWad

Over leven in de Waddenzee; Resultaten van 6 jaar onderzoek

23 april 2015

Krimpcafé XL

Over krimp en Leegstand

29 april 2015

Hogeschool Podiumdag

“Kennis en praktijkgericht onderwijs en onderzoek in het waddengebied”

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.