Uitgelicht

Page divider

Inzicht in troebel water

Inzicht in troebel water

Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares.

De Eems-Dollard is van grote waarde voor Groningen en Duitsland. Het gebied is rijk aan natuur en het levert met drie grote havens ook veel werkgelegenheid op. Maar het water van de Eems-Dollard en Eems-rivier wordt troebeler, zo blijkt uit metingen van de afgelopen 25 jaar.

Lees het volledige artikel Inzicht in troebel water op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoetten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2015. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

05 aug 13:58

Stand van waddenvogels neemt snel af

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker...


04 aug 09:53

Pavel Kabat treedt toe tot lid van de Raad van Toezicht Waddenacademie.

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van...


10 jul 09:29

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel...


10 jul 08:53

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans...


07 jul 13:57

Waddenbarometer versie 1.0 uit

Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van...


Kalender

27 augustus

Symposium Natuur van de Kust

Nieuwe inzichten voor de balans tussen veiligheid en natuur Georganiseerd door OBN in samenwerking met Staatsbosbeheer, Deltares, Rijkswaterstaat en STOWA

6-9 september 2015

Estuarine Coastal Sciences Association Conference

Unbounded boundaries and shifting baselines: Estuaries and coastal seas in a rapidly changing world.

14 september 2015

Wadden café: dynamisch kust- en eilandbeheer op de Waddeneilanden

In het Natuurcentrum op Ameland met Pier Vellinga

15 oktober 2015

Symposium: Wadden op de Kaart

Bij Tresoar in Leeuwarden in samenwerking met de Waddenacademie en Waddenvereniging.

12 oktober 2015

Wadden café: bodemdaling in het waddengebied

In Landal Esonstad in Anjum

5 november 2015

Lezing Greetje van den Bergh

lezing Greetje van den Bergh

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.