Uitgelicht

Page divider

Investeren in sociale economie Wad is nodig

Investeren in sociale economie Wad is nodig

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is alle reden om te investeren in de economie van het Waddengebied, want met name het kustgebied kampt met serieuze sociaal-economische problemen.

Lees het volledige artikel: Investeren in sociale economie Wad is nodig op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol
Oerol college
College van Han Olff bij voorstelling Thijs van Vuure
Voorstelling Thijs van Vuure op het Arjens Dune

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Van 14 tot en met 21 juni wierp dagelijks een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Bekijk de pagina Oerol 2014

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

20 jan 14:17

Abstract submission deadline of the Fish Passage Conference 2015

thumb fish conference

On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference will be held for the first time in Europe, in...


12 jan 14:16

Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten...


09 jan 14:19

Nóg later maaien om grutto te redden

Grutto. Foto: Rosemarie Kentie.

Weilanden waar grutto’s broeden, zouden pas ná 1 juli moeten worden gemaaid. Dat is de meest...


05 jan 13:45

Toekomst Wadden: redding komt van wetenschap

Wouter van dieren tijdens zijn lezing op het Sympsoium Wadden Sea Research. Foto: Zwanette Jager.

Wouter van Dieren juicht einde waddenmantra’s toe


19 dec 11:49

WaLTER update december 2014

WaLTER update

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en...


Kalender

9 februari

Symposium Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee en De Waddenacademie organiseren op 9 februari van 12 uur tot 17 uur in MFA Holwerd een symposium over het project, waarin onder meer het haalbaarheidsonderzoek en de maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) worden gepresenteerd.

10 februari

Waddenlezing Volksuniversiteit Leeuwarden

Ontwikkeling van het Wad in tijd en ruimte door Hessel Speelman

11 februari

Springtij Masterclass: Natuur en Biodiversiteit

Van Darwin tot O'Hanlon Sprekers: Johan van de Gronden WWF, Bram van de Klundert Waddenfonds, Rik Leemans WUR en Steven de Bie De Gemeynt

12 februari 2015

Krimpcafé Speciaal in Emmen

Kansen in Krimp: Over corporaties en het verduurzamen van de woningvoorraad in Krimpgebieden.

13 maart 2015

Symposium Over Zilte vitaliteit

De Waddenacademie neemt in samenwerking met Stichting Noorderbreedte op vrijdag 13 maart 2015 de Noord-Nederlandse kustzone onder de loep.

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.