Uitgelicht

Page divider

Wadden voortaan beter in beeld

Wadden voortaan beter in beeld

Cover Wadden in Beeld 2015

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is artikel verschenen van Rick Hoeksema, werkzaam bij Rijkswaterstaat namens het Kernteam Basismonitoring, onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk zijn voor het beheer van het waddengebied. De vele vragen zijn het best te beantwoorden als alle betrokken instanties hun kennis delen en één onbetwist beeld hebben van wat zich in het waddengebied afspeelt.

Lees het volledige artikel: Wadden voortaan beter in beeld op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoetten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2015. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

03 mei 12:31

Wadden voortaan beter in beeld

Cover van het boekje Wadden in Beeld. Signalen vanuit beheer.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot...


02 mei 16:07

Toerisme in Groningen verbeteren door Werelderfgoed Waddenzee?

De provincie Groningen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het aantal toeristen, blijkt uit...


29 apr 08:56

Kanoet moet vechten voor z’n kostje in een zee van voedsel

Kanoeten op zoek naar schelpdieren in de wadbodem met zeegras in de experimentele set-up in het vogelexperimenteercentrum van het NIOZ. Foto: Jeroen Onrust

Elk jaar trekken kanoeten van hun Arctische broedgebieden via onze Waddenzee naar het zuiden. Hier...


25 apr 10:02

Podiumdag Toerisme in het Waddengebied

Flyer Podiumdag 2016

Hoe kunnen praktijkgericht onderzoek en onderwijs het waddentoerisme versterken? Dat is de centrale...


22 apr 12:52

Vacature Promotieonderzoek bio-geomorfologie van Waddenzee kwelders

Kwelder in Groningen. Foto: Waddenacademie.

De Universiteit Hamburg is op zoek naar een onderzoeker voor de positie van PhD-student voor een...


Kalender

11 mei 2016

Podiumdag Toerisme in het waddengebied

Georganiseerd door Stenden Hogeschool & Waddenacademie

10-13 May 2016

Adaptation Futures 2016, practices and Solutions

4th international Climate Change Adaptation Conference in Rotterdam

23-27 Mei 2016

ISISA Islands of the World Conference 2016

Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island Studies

3 t/m 5 juni 2016

Festival OVERdeVLOED

Festival rondom de feestelijke opening van ‘Kiek over Diek’

8-9 juni 2016

Oerol Seminar 2016 Bird Senses of Places

Georganiseerd door Oerol en Metawad

30 juni - 1 juli 2016

16e Symposium Waddenacademie

Over cumulatieve effecten in de Waddenzee

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.