Uitgelicht

Page divider

Provincies, werk samen aan windplan

Provincies, werk samen aan windplan

Windmolens in de Eemshaven. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Josje Fens, projectleider Klimaat en Energie van de Waddenvereniging

'In de Waddenzee horen geen windmolens thuis, daar is iedereen het over eens', zegt Josje Fens. Toch lijken de randen van het wad in het beleid vogelvrij te zijn. Windmolens kunnen aan de randen van het waddengebied grote invloed op het landschap en de natuur hebben. Een oproep tot samenwerking van de Waddenprovincies.

Lees het volledige artikel: Provincies, werk samen aan windplan op de website van het Friesch Dagblad. 

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol
Oerol college
College van Han Olff bij voorstelling Thijs van Vuure
Voorstelling Thijs van Vuure op het Arjens Dune

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Van 14 tot en met 21 juni wierp dagelijks een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Bekijk de pagina Oerol 2014

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

26 aug 15:05

Waddenacademie op het Uitfestival Leeuwarden

Afbeelding uitmarkt LWD 2018

Aanstaande zondag 31 augustus wordt het UITfestival georganiseerd in Leeuwarden. Een voorproefje...


07 aug 09:30

Meer aandacht voor beleid in krimpregio's

Delfzijl, krimgebied. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en...


31 jul 14:31

Nieuwsbrief Programma Naar een Rijke Waddenzee juli 2014

Header nieuwsbrief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als opdracht de Waddenzee als natuurgebied haar...


09 jul 11:37

Nieuwe website Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het...


09 jul 09:50

Bijzonder boek over Texel verschenen

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid...


Kalender

08 september - 12 september

Permanent European Conference on the study of the Rural Landscape PECSLR 2014

26th session of the PECSRL biennial international conference - "Unraveling the Logics of Landscape" in Sweden

16 september

Krimpcafé Speciaal: Noordoost Fryslân

Een regio uitgelicht: Noordoost Fryslân, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

17 september - 19 september

Nordic-Baltic World Heritage Conference

Sustainable Tourism - Hands On

24 september - 26 september

Deltas in Times of Climate Change II

International conference Opportunities for people, science, cities and business in Rotterdam

2 oktober - 3 oktober

Noordzeedagen 2014

Thema: Leven met een veranderende Noordzee; Horizon 2050.

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.