Uitgelicht

Page divider

Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

Zandsuppletie op Ameland in 2010. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk van der Veer.

Met de kop boven dit artikel werd onlangs weer de landelijke dagbladen gehaald. Directe aanleiding was de klacht van kustvissers dat hun vangsten terugliepen door de zandsuppleties voor de kust. In de discussie die toen op gang kwam, werd ook de achteruitgang van de visstand in de Waddenzee meegenomen en gesuggereerd dat hier ook van een negatief effect van zandsuppletie sprake zou kunnen zijn.

Lees het volledige artikel Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee op de website van het Friesch Dagblad.

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Overzicht opinieartikelen Friesch Dagblad

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht.

Op de overzichtspagina vindt u de links naar alle geplaatste artikelen in het Friesch Dagblad. 

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.
Bekijk de overzichtspagina WadWeten.

Oerol colleges

Paviljoen op Oerol

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoetten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek over een voorstelling of Expeditieproject. Bekijk de pagina Oerol 2015. 

 

 

Waddenacademie film

Link naar Film Waddenacademie op Youtube

Deze korte film geeft een beeld van het werkveld van de Waddenacademie. Welke thema's zijn belangrijk zijn en hoe kan kennis bijdragen aan een duurzame toekomst van het waddengebied? Meer>>

Laatste Nieuws:

23 nov 12:47

Boek Meindert Schroor over geschiedenis Harlingen verschenen

Cover boek Harlingen

Vrijdag 20 november verscheen het boek "Harlingen, geschiedenis van de Friese Havenstad" van...


23 nov 10:04

Fryslân DOK: Een monument voor Jan Abrahamse

thumb fryslan Dok

Op 22 november werd de documentaire "In monumintsje foar Jan Abrahamse" uitgezonden bij Fryslân DOK...


17 nov 10:03

Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling Wadden openbaar

Presentatie van een bodemdalingsmodel

Op 11 november jl. heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16...


16 nov 09:17

Artikel: Options for socioeconomic developments in ICZM for the tri-national Wadden area

De trilaterale wadden regio. Bron: CWSS

In het tijdschrift Journal of Ocean and Coastal Management is een artikel verschenen van Jouke van...


13 nov 14:19

Substantiële bijdragen aan de vergroting van de cultuuhistorische kennis over het Waddengebied door Meindert Schroor

De twee boeken van de hand van Meindert Schroor.

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand...


Kalender

26 november 2015

Krimpcongres in Groningen

Thema ‘Leefbaarheid, participatie, veerkracht’

8 december 2015

KNAW Symposium

Zeespiegelstijging

10 december 2015

UCF Afscheidssymposium Frans Zwarts

Frisian hotspots; The future of the research agenda

10-13 May 2016

Adaptation Futures 2016, practices and Solutions

4th international Climate Change Adaptation Conference in Rotterdam

Publicaties

Suggesties

Heeft u suggesties, een bericht of een artikel dat u op de website geplaatst wilt hebben, mail het naar info(at)waddenacademie.nl. Ook kunt u zich aan- of afmelden voor onze mailingen.