Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Op 13 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht van de Waddenacademie Melanie Bakema benoemd als zesde lid van de Young Wadden Academy.

Lees meer

Te veel slib in het water bedreigt het natuurgebied Eems-Dollard. Door de vertroebeling heeft de flora en fauna het er zwaar. Er moet een gezamenlijke…

Lees meer

Een nieuwe analyse van een grootschalige telling in 33 landen in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee laat zien dat een groot aantal…

Lees meer

Tijdens het Oerol festival dat jaarlijks in juni op Terschelling wordt gehouden verzorgen Oerol en de Waddenacademie samen een serie lezingen rondom…

Lees meer

Uitgelicht

De Oostzeehandel was in de zestiende eeuw voor Nederland van groot economisch belang.

Lees meer

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Lees meer

Op 17 mei bij Tresoar in Leeuwarden

Lees meer

Symposium over 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei 2019 in Zoutkamp

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken Om schelpdierbedden te karteren

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een…

Lees meer

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is…

Lees meer

Enkele dagen na de flinke storm op zee waarbij van de MSC Zoë honderden containers overboord sloegen en de stranden van de Waddeneilanden overspoeld…

Lees meer

De komst van het internet en het wijd verbreide gebruik van smartphones maken het steeds vaker mogelijk dat burgers (niet-wetenschappers) een bijdrage…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Editors: Linde Egberts and Meindert Schroor

In december 2016 organiseerde de Waddenacademie — samen met het Duitse Nordfriisk Instituut (in…

Lees meer

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker…

Lees meer

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger…

Lees meer

Opinieartikel: Natuurgebied Eems-Dollard staat onder druk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap Siemons, programma-manager bij Eems-Dollard 2050. Te veel slib in het water bedreigt het natuurgebied Eems-Dollard. Door de vertroebeling heeft de flora en fauna het er zwaar. Er moet een gezamenlijke aanpak komen. Lees meer

Kalender

23 mei in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp

Lees meer

10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer