Download:

Samenvatting van de kennisagenda (pdf 380 kB)

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden Integrale kennisagenda van de Waddenacademie (pdf 16,1 Mb)

Speech van prof.dr. Pavel Kabat bij de aanbieding van de kennisagenda aan de bewindslieden (pdf 62 kB)

Engelstalige versie:

Summary  of the integrated research agenda (pdf 0,1 Mb).

'Knowledge for a sustainable future of the Wadden', the integrated research agenda  of the Waddenacademie (pdf, 16,1 Mb).

Alle publicaties

Ga naar een overzicht van alle publicaties van de Waddenacademie

Integrale Kennisagenda

In 2009 publiceerde de Waddenacademie haar integrale kennisagenda, getiteld: Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. De kennisagenda maakt zichtbaar op welke terreinen kennis van het waddengebied node wordt gemist en geeft richting aan nieuw onderzoek. De kennisagenda wordt ondersteund door een serie verkenningen.In de kennisagenda pleit de Waddenacademie voor een brede blik op het waddengebied, met oog voor de langere termijn. Om een duurzame toekomst van het waddengebied veilig te stellen is meer en bredere kennis cruciaal. Die kennis kan alleen worden verkregen door interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en door samenwerking van alle partijen: wetenschappers, bestuurders en maatschappelijke organisaties.In de kennisagenda worden een zestal grote overkoepelende kennis- en onderzoeksprogramma's voorgesteld waarbinnen in multidisciplinair verband onderzoek zou moeten worden verricht. Deze onderzoeksprogramma's worden beschreven in onderzoeksprogrammering.
In 2010 werden de eerste stappen gezet om te komen tot een trilaterale kennisagenda. Zie internationaal.

Aanbieding van de integrale kennisagenda aan de bewindslieden

De kennisagenda werd op zaterdag 30 mei 2009 door Pavel Kabat (voorzitter Waddenacademie) overhandigd aan de toenmalige bewindslieden Cramer, Verburg en Huizinga tijdens de Waddentoogdag in Delfzijl.

Meer informatie

Op 1 en 2 juli 2009 organiseerde de Waddenacademie een symposium over de integrale kennisagenda.

Lees meer in het volledige persbericht dat is uitgebracht bij het uitkomen van de kennisagenda en hieronder in "de kennisagenda in het nieuws". 

Downloaden
U kunt de kennisagenda, de samenvatting en de speech van prof. dr. Pavel Kabat downloaden in de linkerkolom. 

De kennisagenda in het nieuws

Op zaterdag 30 mei presenteerde de Waddenacademie haar kennisagenda "Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden". Voorzitter professor Pavel Kabat van de Waddenacademie overhandigde de agenda tijdens de Waddentoogdag 2009 in de Evenementenhal in Delfzijl aan de bewindslieden Cramer, Verburg en Huizinga. In diverse media is hier aandacht aan besteed:

  • Prof.dr. Pavel Kabat was op 27 mei 2009 te beluisteren in het Radio1-Journaal. De wereldwijde klimaatverandering heeft gevolgen voor de Waddenzee. De Waddenacademie wil uitzoeken wat de gevolgen zijn van de verandering van de temperatuur op het ecosysteem in de Waddenzee. 
  • In aanloop naar de Waddentoogdag 2009 is Jos Bazelmans geinterviewd door Radio Noord-Holland.