Skip to main content

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Read more

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Read more

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Read more

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Read more

Laatste Nieuws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Read more

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Read more

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Read more

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Read more

Featured

The Master thesis of Anne Hilarides is added to our overview of wadden related theses

 

Read more

Washover inundation and barrier island accretion

Read more

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Read more

Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Read more

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Read more

Het webinar is integraal terug te kijken

Read more

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Read more

An assessment of present day and future sea level rise at the Dutch coast

Read more

Uitgelicht

The Master thesis of Anne Hilarides is added to our overview of wadden related theses

 

Read more

Washover inundation and barrier island accretion

Read more

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Read more

Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Read more

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Read more

Het webinar is integraal terug te kijken

Read more

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Read more

An assessment of present day and future sea level rise at the Dutch coast

Read more

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Na de laatste ijstijd is de zeespiegel sterk gestegen. Grote delen van de huidige Waddenzee en Noordzee waren eerst nog land en op sommige plekken…

Read more

Er verschijnen regelmatig nieuwe uitheemse soorten in de Waddenzee. Sinds 2017 hebben onderzoekers de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis)…

Read more

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het…

Read more

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de…

Read more

Publications

View the latest publications of the Waddenacademie in English

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Read more

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Read more

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Read more

Report on request of the Programme towards a Rich Wadden Sea to compile a brief guidance document to reveal some outstanding topics concerning…

Read more

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Read more

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Read more

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Read more

Report on request of the Programme towards a Rich Wadden Sea to compile a brief guidance document to reveal some outstanding topics concerning…

Read more

Opinieartikel: De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John Dagevos, directeur van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling in Tilburg.

De onlangs verschenen Waddenbalans 2019 leverde veel informatie op over de ontwikkeling per Waddengemeente vanuit duurzaamheidsperspectief. Nu zijn verdere stappen nodig om tot een integrale monitor voor het Waddengebied te komen, voor nu en in de toekomst.

Lees meer

Kalender

24-28 augustus in Wilhelmshaven, Germany

Read more
Seminar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Read more
[Translate to english:]

23-26 March 2021 in Busum, Germany

Read more