Waddenacademie Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Bouwsteen "Beleef de Waddenzee!" aangeboden aan Waddenfonds

donderdag 17 oktober 2013 Cover Beleef de Waddenzee

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en projecten voor natuur, water en duurzame visserij voor de komende periode op een...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken oostelijke Waddenzee

dinsdag 15 oktober 2013 De dollard, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. [meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Minder algengroei door minder fosfaat

vrijdag 11 oktober 2013 Juliette Ly aan het werk. Foto: NIOZ.

In het westelijke deel van de Waddenzee wordt de hoeveelheid algen beperkt door een verlaging van de hoeveelheid anorganisch fosfaat in het zeewater. Dat is een conclusie uit het proefschrift van Juliette Ly van het Koninklijk...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad september 2013

maandag 07 oktober 2013 thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Waddenwandelen officieel opgeleverd

maandag 30 september 2013 Eric Neef (ANWB Noord), Jacqueline de Milliano (Landschapsbeheer Groningen, Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland, Regina ter Steege (Landschapsbeheer Friesland en Anja van Kooten-Niekerk (Wandelnet) onthulden gezamenlijk het nieuwe informatiepaneel van Waddenwandelen. Foto: Gerard van Looijengoed/LBFriesland

Na vijf jaar van intensieve voorbereiding is waddenfondsproject Waddenwandelen zondagmiddag 29 september opgeleverd. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de achttien Waddengemeenten verankerde de Groninger gedeputeerde Piet...[meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Algemeen

Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

vrijdag 27 september 2013

Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende projecten gehonoreerd. In korte tijd is €60 miljoen subsidie verleend. Hiermee is...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenacademie beoordeeld als zeer goed

woensdag 25 september 2013 Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

dinsdag 24 september 2013 Het 75-jarige jubileum van de Frykse Akademy werd gevierd in de Harmonie in Leeuwarden op 6 september 2013. Foto: Fryske Akademy.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand, toekomstig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied

dinsdag 24 september 2013 Dijk op Ameland. Foto: Thea Smit

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het Waddengebied. Denk aan nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en...[meer...]

Categorie: Klimaat, Nederlands

Vogeltrends in de Waddenzee gepubliceerd

vrijdag 20 september 2013 Cover report

Op de website van het Common wadden Sea Secretariat presenteert de Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB) Group 24- en 10-jaar trends van 34 soorten trekvogels, gebaseerd op trilaterale telgegevens tot 2010/2011.[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Samenwerking DANS en CentERdata van start

vrijdag 20 september 2013 Directeuren Marcel Das (links, CentERdata) en Peter Doorn (rechts, DANS) tekenen de intentieovereenkomst voor hun samenwerking tijdens een Skype-sessie, om te onderstrepen dat je ook op afstand de krachten kunt bundelen.

Data Archiving and Networked Services (DANS) en CentERdata gaan nauwer samenwerken en hebben gisteren daartoe een intentieovereenkomst getekend. De organisaties vullen elkaar aan in de expertise op het gebied van datamanagement...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

WaLTER Update september 2013

donderdag 19 september 2013 WaLTer update

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Onderzoek vergelijkend vissen mislukt

woensdag 18 september 2013 Visserij in het Waddengebied

Slechts één van de vijftien vakken voor noodzakelijk onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij op de bodemfauna blijkt volgens plan onbevist te zijn gebleven.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Fryslân is zijn relatie met de zee kwijtgeraakt

donderdag 12 september 2013 Cover

Fryslân is losgeweekt van het waddengebied, dankzij de Deltadijk, een scherpe, harde grens. Een dorp als Holwerd staat nu helemaal los van de kust. Dat kan veranderen. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Cultuurhistorie

Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science Association (ERSA)

dinsdag 10 september 2013 Jouke van Dijk

Tijdens het 53e jaarlijkse congres in het Italiaanse Palermo is prof.dr. Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science Association (ERSA) voor een periode van vijf jaar.[meer...]

Categorie: Economie, Waddenacademie, English

Zeewier gaat een belangrijke rol spelen in onze toekomstige samenleving

dinsdag 10 september 2013 Zeewier drijvend in een geul op het wad

Zeewierdeskundigen en bedrijven naar Den Helder en Texel voor internationale conferentie[meer...]

Categorie: Internationaal, Economie, Ecologie

Minister Jet Bussemaker opent het eerste Werelderfgoed Podium ter wereld

donderdag 05 september 2013 Foto: Werelderfgoed Podium. Fotografie: Paul Nieuwenhuizen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker heeft op woensdag 4 september het Werelderfgoed Podium in Amsterdam officieel geopend. Een wereldprimeur, want er is nog nergens een nationaal bezoekerscentrum in...[meer...]

Categorie: Internationaal, Nederlands, Algemeen

Wadden Sea Day 2013: 40 jaar kwelderonderzoek in de Waddenzee

dinsdag 03 september 2013 Wadden Sea Day 2013. Foto: CWSS

Tijdens de Wadden Sea Day 2013 op 29 augustus jl. in het Duitse Wilhelmshaven stond het onderwerp kwelders centraal. Meer dan 80 deelnemers - wetenschappers, beheerders en vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Visie 'Wadden Sea Flyway Initiative'

dinsdag 03 september 2013 Screenshot Flyway

Er is een Ministeriële Visie in de maak over de Wadden Sea Flyway Initiative. Het is de bedoeling dat dit ondertekend wordt door de drie ministers uit Denemarken, Duitsland en Nederland op de Trilaterale Ministersconferentie in...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Waddenacademie op Uitmarkt Leeuwarden

maandag 02 september 2013

Op 1 september vond de Uitmarkt in Leeuwarden plaats. Tijdens de Uitmarkt verzorgde dr. Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, een korte lezing in het Natuurmuseum Fryslan. [meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Zieke Eems weer gezond maken

donderdag 22 augustus 2013 Eemshaven. Foto beeldbank RWS Joop van Houdt.

Bescherming van de kwetsbare waddennatuur staat hoog op de agenda. Minder aandacht is er voor de Eems, de troebele rivier die in open verbinding staat met de Waddenzee. Uit onverwachte hoek zijn er initiatieven om de Eemsdelta...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed

woensdag 21 augustus 2013 Debatavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Foto: kening fan 'e Greide.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Klaas Sietse Spoelstra. Deze zomer bestaat het initiatief Kening fan ’e Greide een jaar....[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands, Waddenacademie

Start onderzoek naar natuurlijke dynamiek op Waddeneiland-staarten

dinsdag 20 augustus 2013 duinen op de oostpunt van Ameland.

Onder leiding van IMARES Wageningen UR is onlangs een onderzoek gestart naar duinen, kwelders, kreken en vegetatie op de ‘staarten’ van de Waddeneilanden. Het doel hiervan is maatregelen te ontwikkelen om de biodiversiteit voor...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Rapport 'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen'

dinsdag 20 augustus 2013 Cover van rapport

Voorzitter Alexander de Roo van de Waddenvereniging presenteerde gisteren het eerste exemplaar van het rapport ‘Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen’ aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma. De...[meer...]

Categorie: Economie, Nederlands, Algemeen

Initiatiefnemers zeer verheugd met toegezegde financiële steun van Rijk en regio voor de Vismigratierivier.

dinsdag 20 augustus 2013 Beeld van de vismigratierivier.

Ministerie en regionale overheden investeren in de volgende fase van het project dat moet leiden tot een kilometerslange verbinding voor trekvissen tussen Waddenzee en IJsselmeer. [meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Rapport: Ruiende Bergeenden in de Waddenzee 2010-2012

dinsdag 06 augustus 2013 Cover report

Evaluatie van drie jaar tellingen en aanbevelingen voor toekomstige monitoring.[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Nieuwe publicatie: ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’

maandag 29 juli 2013 De draagkracht van de Waddenzee gemeten

De Waddenacademie heeft in samenwerking met NWO de publicatie 'De draagkracht van de Waddenzee gemeten' uitgebracht.[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands, Ecologie

Site visit Waddenacademie op 13 augustus aanstaande

maandag 08 juli 2013 Het bestuur van de Waddenacademie

Conform het evaluatieprotocol van de KNAW wordt de Waddenacademie geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van juli 2013

donderdag 04 juli 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Mosselbedden zijn ‘zo sterk als staal’

dinsdag 02 juli 2013 mosselbed

Mosselbedden zijn niet een willekeurige verzameling mossels, maar de mossels vormen een patroon dat lijkt op de manier waarop moleculen en atomen zijn gerangschikt in materialen als brons en staal, of in polymeren zoals rubber.[meer...]

Categorie: Algemeen, Ecologie, Waddenacademie, Nederlands

The draft programme for the Wadden Sea Day 2013 is now available.

dinsdag 02 juli 2013 Wadden Sea Day 2013

Salt Marshes: Our Heritage between Land and Sea Biodiversity, Ecosystem Services and Management[meer...]

Categorie: Algemeen, English, Internationaal

University Campus staat in een Friese traditie

maandag 01 juli 2013 Opening IGRS. Bron: Het Hoge Noorden.

De University Campus Fryslân, een moderne netwerkuniversiteit, lijkt voor sommige mensen er wat aan de haren bijgesleept. Maar die staat in een Friese kennistraditie die teruggaat tot de zestiende eeuw[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie, Economie

Voorzitter en penningmeester gezocht voor Stichting Theamus

woensdag 26 juni 2013

Stichting Theamus is met ingang van juli 2013 op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester voor haar projecten.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Cultuurhistorie

Nederlandse noordse stern vliegt record: 90.000 kilometer

dinsdag 25 juni 2013 Noordse stern. Foto Jan Nijendijk Saxifraga

Een noordse stern die in de zomer van 2011 in een kolonie in Groningen werd ‘geloggerd’ blijkt een jaar later meer dan 90.000 kilometer te hebben gevlogen: via Nieuw-Zeeland naar de Zuidpool en weer terug. Dat schrijven Ruben...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

CWSS Nieuwsbrief juni 2013

maandag 24 juni 2013 Cover

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.[meer...]

Categorie: Internationaal, English

Bodemdaling tot in 2060 voorspellen

vrijdag 21 juni 2013 Presentatie van een bodemdalingsmodel

Bodemdaling in de Waddenzee is al onderwerp van menig wetenschappelijk onderzoek geweest. Maar het kan nog beter, meent de Waddenacademie-KNAW.[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands, Algemeen

Draagvlak windturbines kan breder

vrijdag 21 juni 2013 Windmolens oud en nieuw nabij de Eemshaven. Foto: Thea Smit

Maak coöperaties eigenaar van windmolens en werk aan het design. Dat maakt het draagvlak groter, denkt Jos Bazelmans. Nico Hylkema van de Leeuwarder Courant interviewde hem over dit standpunt. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Beauty and Brains op Oerol

woensdag 19 juni 2013 Thijs van Vuure bij aanvang van de voorstelling Kaentre.

Oerol en de Waddenacademie zijn een samenwerking aangegaan met het doel wetenschap en kunst elkaar te laten versterken en inspireren. Klaas Deen van de Waddenacademie schreef voor de Oerol dagkrant een column over de Oerol...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Algemeen, Nederlands

Kuikenmoord op zondag

dinsdag 18 juni 2013 Kees Camphuysen met Kleine Mantelmeeuw, die net een datalogger op zijn rug heeft gekregen.© Kees Camphuysen

Waarom worden meeuwenkuikens vooral op zondag vermoord? Hoe beïnvloedt de mens de grootte van meeuwenpopulaties? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in het proefschrift van Kees Camphuysen van het NIOZ Koninklijk...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Oerol Colleges dit weekend van start gegaan

maandag 17 juni 2013 Han Olff tijdens het Oerol college 2013

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni op Terschelling.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Nieuwsbrief project Waddensleutels juni 2013

maandag 17 juni 2013

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van juni 2013 is inmiddels...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Kæntre, Expeditieproject Thijs van Vuure op Oerol

vrijdag 14 juni 2013 Bordje bij de voorstelling Thijs van Vuure

De Waddenacademie probeert kunst en wetenschap met elkaar te verbinden en is betrokken bij het expeditieproject Kæntre van Thijs van Vuure op Oerol. [meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Waddenacademie

Call for papers Green Skills Forum 2014 in Paris

donderdag 13 juni 2013

The Forum Green Skills and Innovation for Inclusive Employment Growth will be held at OECD headquarters in Paris on Friday 28 February 2014. The Forum is addressed to researchers, government advisers, employment and policy...[meer...]

Categorie: English, Economie, Internationaal

KNAW Onderwijsprijs voor Garnalen zonder luchtje

dinsdag 11 juni 2013 Het Trippenhuis in Amsterdam

Vanmiddag reikt de KNAW voor de vijfde keer de KNAW Onderwijsprijs uit aan de winnende leerlingen, docenten en scholen voor de beste vwo-profielwerkstukken.[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

WaLTER Update juni 2013

maandag 10 juni 2013

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Oerol Colleges: namen wetenschappers bekend

dinsdag 04 juni 2013 Paviljoen Woordkracht op Westerkeyn, waar de oerolcolleges dagelijks om 15:00 uur plaatsvinden. Foto: Saskia Werners.

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 14 tot en met 23 juni op Terschelling.[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Ook van windturbines kun je gaan houden

dinsdag 04 juni 2013 Bij de lezing van Jos Bazelmans op de Tijwisselaar conferentie had het publiek in Marrum uitzicht op de oude molen, geflankeerd door de windturbines. Foto: Aerden Plaats

Windturbines roepen nu nog veel verzet op, maar kunnen net als de oude windmolens geliefd raken, stelt Jos Bazelmans.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Waddenacademie, Nederlands

Broedvogels Waddenzee in mineur

maandag 03 juni 2013 Calidris alpina 1, Bonte strandloper, Saxifraga-Jan van der Straaten. via Freenatureimages.eu

Experts uit Denemarken, Duitsland en Nederland kwamen in april bijeen in het Duitse Wilhelmshaven om de situatie omtrent de broedvogels in de (internationale) Waddenzee te analyseren. Wat blijkt: van de 29 goed onderzochte...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Nieuwsbrief Metawad mei 2013

maandag 03 juni 2013

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Internationaal

Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort

maandag 03 juni 2013 Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland, mei 2013. Foto: Allix Brenninkmeijer.

Twintigduizend Oerol-kaartjes verkocht in één uur. Negen miljoen euro voor innovatie bij bedrijven in het waddengebied. De waddenregio bruist van de activiteiten. Vaak is Staatsbosbeheer als beheerder van grote delen van het...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Inspirerende en indrukwekkende “Tijwisselaar”

vrijdag 31 mei 2013 De lunch was op strobalen langs de dijk, actrice Chris Nietveld speelde op locatie een solovoorstelling. FOTO: Zwanette Jager

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie kijken tevreden terug op de “Tijwisselaar” in Marrum (Friesland). Op dit bijzondere congres was donderdag het maximale aantal van 250 mensen aanwezig. De deelnemers...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Beter de punten met elkaar verbinden in het waterbeheer

dinsdag 28 mei 2013 cover proefschrift

Donderdag 30 mei promoveert Pim Vugteveen op het proefschrift: 'Connecting the dots in integrated water management. A critical analysis of a tangled concept' aan de Radboud Universiteit Nijmegen.[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

CWSS Nieuwsbrief van mei 2013

donderdag 16 mei 2013 Cover newsletter

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.[meer...]

Categorie: Internationaal, Algemeen, English

Pavel Kabat ontvangt eredoctoraat van de National Academy of Sciences of the Ukraine

dinsdag 14 mei 2013 Pavel Kabat

Op 23 april was Pavel Kabat in Kiev om een keynote lecture te houden op het Oekraïense Festival of Science. Tijdens dit festival ontving Kabat een eredoctoraat van de National Academy of Sciences of the Ukraine (Nasu).[meer...]

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Nederlands

Onbekend maakt onbemind

maandag 13 mei 2013 Foto: www.gimaris.com

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Gittenberger, gastonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Long-term subsidence study in the Wadden Sea Region

maandag 13 mei 2013 Screenshot

The Wadden Academy established an independent Scientific Steering Committee to review, provide guidance and advise on the outcome of the Long-term subsidence study in the Wadden Sea Region. [meer...]

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, English

Nieuwe promovendi binnen onderzoeksschool UCF gestart

woensdag 08 mei 2013 De nieuwe promovendi op de bijeenkomst op 7 mei. Foto: het Hoge Noorden.

De onderzoekschool van de University Campus Fryslân (UCF) is uitgebreid met negen promovendi. Het totaal aantal promovendi dat actief is binnen de Onderzoekschool UCF komt hiermee op twintig.[meer...]

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Ecologie, Cultuurhistorie, Economie

Kieskeurige kokkels graag in de buurt van mossels

dinsdag 07 mei 2013 Kokkels en mosselen

Nu Koning Winter definitief vertrokken lijkt, is het afwachten of de grote hoeveelheid kokkels die afgelopen jaar in de Waddenzee is gevallen, deze koude periode heeft overleefd. Met het warme weer in aantocht zullen de...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

WaLTER Update mei 2013

vrijdag 03 mei 2013 Cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Eemsregio: Duitsland voorbeeld voor Nederland

vrijdag 03 mei 2013

Gisteravond besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan de economische situatie in de Dollardregio. Prof. dr. Jouke van Dijk (voorzitter van het bestuur van de Waddenacademie en portefeuillehouder sociale en ruimtelijke...[meer...]

Categorie: Economie, Nederlands, Internationaal, Waddenacademie

Deltanieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma april 2013

woensdag 01 mei 2013 Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Nederlands, Klimaat

Koninklijke onderscheiding voor Pavel Kabat

vrijdag 26 april 2013 Pavel Kabat

Pavel Kabat, directeur van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg (Oostenrijk), is door de Koningin benoemd tot "Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw". Maandag 29 april komt de...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Kamerdebat #Wadden via Twitter

donderdag 25 april 2013

De Tweede Kamer vergaderde woensdag 24 april 2013 over het Wadengebied. Later volgt het officiële verslag van de Tweede Kamer. Het programma Naar een Rijke Waddenzee heeft een greep uit de vele tweets op een rijtje gezet voor de...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenzee Broedvogels bedreigd

dinsdag 23 april 2013 Noordse Stern. Foto Luc Hoogenstein via freenateureimages.eu

Uit lange termijn trends van broedvogeltellingen blijkt dat de aantallen van tweederde van alle internationaal gemonitorde soorten in het Waddengebied afnemen. De trends van de afgelopen 10 jaar tonen zelfs aan dat de...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Invloed mosselzaadvisserij genuanceerder

maandag 22 april 2013 Mosselbank. Foto: beeldbank RWS.

Naar aanleiding van berichten eerder deze week over de invloed van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee, hebben sommige mensen verkeerde conclusies getrokken. Het NIOZ en IMARES Wageningen UR, die dit onderzoek grotendeels...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Meehelpen aan onderzoek naar mosselbanken

zondag 21 april 2013 Camerapaal MosselWad. Foto Joost Versfelt.

Vanuit je luie stoel meehelpen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project Mosselwad. In dit project staan verschillende vragen centraal. Welke factoren spelen een rol bij het herstel van de...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Meer inzicht in de gevolgen van de productie van mosselen op natuur in Waddenzee

dinsdag 16 april 2013 Opgevist mosselzaad

Mosselzaadvisserij heeft gevolgen voor de onderwater natuurwaarden van de westelijke Waddenzee. De effecten zijn echter van beperkte duur en treden alleen op na visserij op zaadbanken in relatief stabiele gebieden. Direct na...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Jan Abrahamse overleden

vrijdag 12 april 2013 Jan Abrahamse

Jan Abrahamse, een van de oprichters van de Waddenvereniging is overleden. Ook voor de Waddenacademie heeft Jan Abrahamse veel betekend, met name waar het gaat om het leggen van de verbinding tussen kunst en wetenschap. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

WaLTER Update april 2013

dinsdag 09 april 2013 WaLTER

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Ecologie

Oesterherpesvirus in de Waddenzee

dinsdag 09 april 2013 Oesterrif Waddenzee. Foto: Gimaris.

Uit onderzoek blijkt dat Japanse oesters in de Waddenzee besmet zijn met het oesterherpesvirus. In de Waddenzee, een UNESCO werelderfgoedgebied, zijn in de zomer van 2012 jonge Japanse oesters verzameld, die vervolgens met een...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Laatste Wadblik met Albert Postma over duurzaam toerisme

dinsdag 09 april 2013 Albert Postma

Op maandag 8 april vond de laatste wadblikavond plaats. In de nieuwe locatie van Slieker Film aan het Wilhelminaplein nam inleider Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van...[meer...]

Categorie: Economie, Waddenacademie, Nederlands

Vooraankondiging Conferentie 'Deltas in Times of Climate Change II'

donderdag 04 april 2013

Van 24 tot 26 september 2014 vindt de internationale conferentie 'Deltas in Times of Climate Change II' plaats in Rotterdam. [meer...]

Categorie: English, Klimaat, Internationaal

Vacature: Assistant Professor Vulnerability and Sustainable Coastal Governance

woensdag 03 april 2013

The Faculty of Spatial Sciences at the University of Groningen (RUG) has the intention to appoint an assistant-professor on the overarching theme of vulnerability and sustainable coastal governance. [meer...]

Categorie: English, Economie, Ecologie, Internationaal, Waddenacademie

Natuur beschermen en beleven tegelijk

dinsdag 02 april 2013 Natuur beleven op Rottum. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van estuarien ecoloog Peter Herman.[meer...]

Categorie: Ecologie, Waddenacademie, Nederlands

WadBlik: Duurzaam toerisme in de Wadden; mogelijkheid of fictie?

dinsdag 02 april 2013 Wadblik 8 april

Op maandag 8 april vindt de laatste wadblikavond van dit seizoen plaats. Inleider is Albert Postma, lector Scenario Planning aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool. Tijdens de avond spreekt...[meer...]

Categorie: Nederlands, Persbericht, Waddenacademie, Internationaal

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide maart 2013

donderdag 28 maart 2013 Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De nieuwsbrief van maart 2013 van dit project is verschenen.[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands, Algemeen

Metawad: onderzoek aan vogels die het wad met de wereld verbinden

dinsdag 26 maart 2013 Nieuwsbrief Metawad

Metawad is een voortzetting van langlopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels (2012-2016) dat wordt gefinancierd door het Waddenfonds en geadministreerd door NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

dinsdag 26 maart 2013 Theunis Piersma tijdens de WadBlik voorstelling van 25 maart

Op maandag 25 maart vond een bijzondere WadBlikavond plaats. De zaal van het nieuwe Slieker Film was compleet gevuld met zo'n 120 bezoekers. Wadblik was ditmaal geprogrammeerd als onderdeel van het Nederlands, Vlaams en Fries...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Vooraankondiging Tijwisselaar Conferentie op 30 mei 2013

vrijdag 22 maart 2013 Affiche Tijwisselaar

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de werkconferentie Tijwisselaar. Een unieke dag in het Waddengebied waar de kennis en ervaringen van actuele projecten en ontwikkelingen worden gekoppeld aan de...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Recht op echte wetenschap

vrijdag 22 maart 2013

Onderzoek kan tot wetenschap leiden, maar niet elk onderzoek verdient dat predicaat. Interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

DANS verwelkomt 25-duizendste dataset en 2-miljoenste datafile

donderdag 21 maart 2013 Logo

Den Haag, 20 maart 2013 - DANS viert twee mijlpalen: in het online archiveringssysteem EASY zijn onlangs de tweemiljoenste datafile en de vijfentwintigduizendste dataset gedeponeerd. De snelle groei van het archief is tekenend...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Wadblik met ‘De Schreeuw van de grutto’

maandag 18 maart 2013

De komende Wadblikavond op maandag 25 maart is een bijzondere. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma (RUG) en componist en musicus Sytze Pruiksma vertellen het grandioze verhaal van de grutto in een bijzondere live...[meer...]

Categorie: Persbericht, Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Waddenacademie

Conferentie over Europese estuaria: grote ingrepen nodig voor herstel Eems

dinsdag 12 maart 2013 sheet

22 februari organiseerde het Wereldnatuurfonds in Leer (Duitsland) het congres "Renaturierung Europäischer Ästuare: Möglichkeiten, Planungen und Umsetzung". Tijdens deze conferentie werd opnieuw grote zorg geuit over de slechte...[meer...]

Categorie: English, Ecologie, Internationaal

Onderzoeksschool UCF: call for proposals

dinsdag 12 maart 2013 Logo UCF

Onderzoeksschool UCF is gestart met haar tweede indieningsronde. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

WaLTER Update maart 2013

vrijdag 08 maart 2013 WaLTER

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoeren.[meer...]

Categorie: Internationaal, Nederlands

Trilateraal Wadden Symposium besproken bij Wadden Sea Board

donderdag 07 maart 2013 sheet van presentatie Jouke van Dijk

Tijdens de vergadering van de Wadden Sea Board op 6 maart in Hamburg presenteerde prof.dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, namens de trilaterale Wadden onderzoekgemeenschap de belangrijkste uitkomsten en...[meer...]

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, English

12 maart: Collegetour en debatavond met Louise O. Fresco

donderdag 28 februari 2013 Logo Kening fan 'e Greide

Dinsdag 12 maart vindt de tweede Collegetour en debatavond van burgerinitiatief Kening fan 'e Greide plaats. Na geslaagde eerste edities met WNF-directeur Van de Gronden en academicus Jonathan Loh is nu Louise O. Fresco te gast...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Nederlands

Waddenacademie verzorgt lezing tijdens LeeuWADDEN

maandag 25 februari 2013 Lezing Tim van Oijen tijdens LeeuWadden

Zondag 24 februari hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, een lezing in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Hij vertelde kinderen en hun begeleidende familie over het onzichtbare bodemleven...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Nederlands

Kening fan ’e greide verdient een paleis

donderdag 21 februari 2013 Grutto. Foto: Rik Kruit via freenatureimages.eu.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum Fryslân.[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Cultuurhistorie, Nederlands

Working towards a sustainable socio-economy in the Wadden Sea Region

maandag 18 februari 2013 Logo Wadden Sea Forum

A cooperative venture between the Waddenacademie, the Wadden Sea Forum (WSF) and the WaLTER project will use synergies to provide an advanced knowledge base with regard to a sustainable and future viable Wadden Sea Region. [meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, English

NWO-call "Building with Nature 2013" open voor aanvragen

maandag 18 februari 2013

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is tot 7 mei open voor aanvragen.[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Thema tentoonstellingen "2013 Land van Ontdekkingen"

woensdag 13 februari 2013 kaart op http://www.land-der-entdeckungen.de/DE/

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden van de grens interesse te wekken voor het gemeenschappelijk archeologisch...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal, Nederlands

TNO werkt aan uitbreiding model GeoTOP in de Waddenregio

vrijdag 08 februari 2013 Afbeelding GeoTOP. Bron TNO

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de Waddenregio. [meer...]

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Natuurmuseum opent LeeuWADDEN

donderdag 07 februari 2013 Foto: Waddenvereniging.

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap. Wadgidsen van de Waddenvereniging geven dagelijks verschillende indoor...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

Wadblik met Peter Karstkarel: Duitse en Nederlandse badculturen in het waddengebied

maandag 04 februari 2013 Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks Wadblik die plaatsvindt in het oude Filmhuis Leeuwarden aan het...[meer...]

Categorie: Persbericht, Nederlands, Algemeen, Waddenacademie, Internationaal

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee

maandag 04 februari 2013 Mosselbank. Foto: Bruno Ens

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien dat vooral in de oostelijke Waddenzee veel nieuwe zaadbanken met jonge mossels...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Eerste publieksactiviteiten Kening fan 'e Greide

vrijdag 01 februari 2013 Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Tweede Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

donderdag 31 januari 2013 Logo Waddenfonds

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een nieuwe Waddenfonds-website. [meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Nieuwsbrief Kening fan 'e Greide

vrijdag 25 januari 2013 website Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit project is verschenen.[meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Ecologie, Economie

Haalbaarheidsstudie vismigratierivier Afsluitdijk

donderdag 24 januari 2013 Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Artikel 1 tot 100 van 577