Waddenacademie Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Terugblik Wadden Sea Day 2015: Zeezoogdieren in de Waddenzee

donderdag 03 september 2015 Zonnende zeehond op de Hond/Paap. Foto: Waddenacademie.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea Day 2015 op 27 augustus had daarom de ontwikkeling van de...[meer...]

Categorie: Ecologie

Toeristische uitbreiding rond wad zou op vaste wal moeten gebeuren

donderdag 03 september 2015 Jouke van Dijk

Interview met Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie in de Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland. [meer...]

Categorie: Economie

Terug naar een gezonde Eems-Dollard

donderdag 03 september 2015 de Punt van Reide in het Eems-Dollard gebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilfred Alblas, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Nederland. Als de Eemshaven...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Beroering door de garnalenvisserij

vrijdag 07 augustus 2015

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, directielid van de Waddenacademie en onderzoeker bij het Koninklijk...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Stand van waddenvogels neemt snel af

woensdag 05 augustus 2015

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de...[meer...]

Categorie: Nederlands

Pavel Kabat treedt toe tot lid van de Raad van Toezicht Waddenacademie.

dinsdag 04 augustus 2015

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van de Waddenacademie treedt toe tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online.

vrijdag 10 juli 2015

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

vrijdag 10 juli 2015

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juni 2015 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Waddenbarometer versie 1.0 uit

dinsdag 07 juli 2015 Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld.

dinsdag 07 juli 2015 Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.[meer...]

Categorie: Ecologie

Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

dinsdag 30 juni 2015 Foto: Henk Postma

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl. [meer...]

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Ecologie, Economie

Inzicht in troebel water

maandag 29 juni 2015 Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote...[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Ecologie, Economie

Terschelling krijgt allereerste Dark Sky Park

vrijdag 26 juni 2015 Boschplaat Terschelling. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Natuurgebied De Boschplaat op Terschelling is uitgeroepen tot het eerste Dark Sky Park van Nederland. Het predicaat is toegekend door de 'International Dark Sky Association'. Een Dark Sky Park is een gebied waar het 's nachts...[meer...]

Categorie: Algemeen

Handboek Een zee van Mosselen

donderdag 18 juni 2015 Cover rapport Een zee van mosselen

Op 17 juni 2015 is het nieuwe handboek over mosselbanken "Een zee van Mosselen" als pdf beschikbaar gekomen. In deze pdf is een uitgebreide bijlage opgenomen met nog meer achtergrond informatie. [meer...]

Categorie: Ecologie

Zeven streken op Oerol

dinsdag 16 juni 2015 De installatie Zeven Streken op de Noordsvaarder tijdens Oerol2015

Ook in 2015 ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. Kunstenaar Marc van Vliet bouwde op de Noordsvaarder een getijdenobject. Een ontmoetingsplaats dat als centrum van zeven uitgelichte windstreken het...[meer...]

Categorie: Algemeen

Verschillen in persoonlijkheid vragen om verschillen in bescherming

maandag 15 juni 2015 Cover thesis Allert Bijleveld

Zwermen wadvogels boven het wad lijken eenvormig en gelijkgestemd. Niets is minder waar. Kanoetenzwermen bestaan uit individuen die verschillen in reislustigheid, lichaamsgrootte, dieetpatroon en vetreserve. Zelfs achter hun...[meer...]

Categorie: Ecologie

Internationale conferentie over het thema vismigratie

donderdag 11 juni 2015 Logo Fishmigration2015

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt geopend door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur...[meer...]

Categorie: Ecologie

STW introduceert laagdrempelige subsidie

donderdag 11 juni 2015 Logo open mind

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt hen nu een laagdrempelige subsidie, genaamd Open Mind. Daarmee krijgen ze een jaar de tijd om...[meer...]

Categorie: Algemeen

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

dinsdag 09 juni 2015 Cover rapport

LEEUWARDEN - De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten...[meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenacademie brengt advies uit over garnalenvisserij

vrijdag 05 juni 2015 Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Meer werk per hectare in het waddengebied

maandag 01 juni 2015 Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier Vellinga, hoogleraar Water en Klimaat en directielid van de Waddenacademie. De...[meer...]

Categorie: Klimaat

Publicatie Visatlas Friesland

vrijdag 29 mei 2015 Cover Fiskatlas Fryslan

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is geschikt voor elke natuurliefhebber, sportvisser, waterbeheerder en ecoloog. [meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenacademie op werkbezoek met Nienke Dijkstra van 'Doe eens Wad'

donderdag 28 mei 2015 De Raaf

Doe eens Wad wil het bewustzijn over plastic soep ook in de Waddenzee vergroten en zoekt daarbij samenwerkingspartners. Nienke Dijkstra, initiatiefneemster van 'Doe eens Wad' nodigde daarom Eelco Leemans, directeur van Stichting...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Symposium / boekpresentatie – Werk van eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

woensdag 27 mei 2015 Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Waddenacademie op Borkum

dinsdag 26 mei 2015

Afgelopen vrijdag waren directie, medewerkers en hun partners op bezoek op het eiland Borkum voor de jaarlijkse excursie.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Bijeenkomst Wadden Sea Forum

dinsdag 26 mei 2015

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland. [meer...]

Categorie: Klimaat

WaLTER update mei 2015

dinsdag 26 mei 2015

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een...[meer...]

Categorie: Algemeen

Springtij Masterclass met o.a Pier Vellinga

dinsdag 26 mei 2015

Als vervolg op het Springtij Forum op Terschelling, organiseerde Springtij een aantal masterclasses. Op 20 mei vond de Masterclass Energie en Klimaat; Van Lovins tot Fukushima plaats met als sprekers Ton van Dril (ECN) Erik Lysen...[meer...]

Categorie: Klimaat

Promotie Syds Wiersma

woensdag 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei 2015 promoveerde drs. Syds Wiersma aan de Universiteit Tilburg op een proefschrift getiteld Pearls in a Dunghill. The anti-Jewish writings of Raymond Martin o.p. (ca. 1220 – ca. 1285). [meer...]

Categorie: Algemeen

Samen slimmer meten in de Waddenzee

dinsdag 19 mei 2015

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden...[meer...]

Categorie: Algemeen

Waddenacademie ondersteunt Korea bij aanvraag Werelderfgoed

zondag 17 mei 2015 De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit. Foto: Marin Baptist.

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist namens de Waddenacademie deel aan een expert workshop die werd gehouden op 1 en 2 mei in Seocheon, Zuid-Korea. [meer...]

Categorie: Internationaal

Eerste Podiumdag VHL en Waddenacademie in teken van Kust- en Zeemanagement

donderdag 14 mei 2015

Op 29 april kwamen ruim 100 mensen naar Hogeschool VHL om deel te nemen aan de eerste Hogeschool Podiumdag. De dag werd georganiseerd door Hogeschool VHL in samenwerking met de Waddenacademie. [meer...]

Categorie: Waddenacademie

Golven en kruiend ijs beïnvloeden mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

dinsdag 12 mei 2015 Cover proefschrift Jasper Donker

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven. Promovendus Jasper Donker onderzocht hoe dat zit de Nederlandse Waddenzee. [meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenzee als klimaatbuffer gefilmd door Ruben Smit

donderdag 07 mei 2015 Kwelders aan de Groninger kust. Foto: TS.

Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen en stijgt de zeespiegel, ook in de Waddenzee. Om ook in de toekomst veilig te blijven moet in de komende jaren bijna twee derde van alle dijken rond de...[meer...]

Categorie: Algemeen

Data en namen wetenschappers Oerol Colleges bekend

maandag 04 mei 2015 Paviljoen op Westerkeyn. Foto: Saskia Werners.

In de Oerol Colleges gaan een wetenschapper en een kunstenaar met elkaar en het publiek in gesprek. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoeten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek...[meer...]

Categorie: Algemeen

Pier Vellinga in PodiumTV over Zilte landbouw

maandag 04 mei 2015 Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in het programma Weekeind op PodiumTV. [meer...]

Categorie: Klimaat, Economie, Ecologie, Internationaal

Waddenfonds investeert in oliebestrijding

vrijdag 01 mei 2015 logo Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens. Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere vervuiling in de Waddenzee voorkomen. Het Dagelijks Bestuur van het Fonds...[meer...]

Categorie: Algemeen

Proefschrift Peter Vos over ontstaan kustlandschap

donderdag 30 april 2015 Cover thesis Peter Vos

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Cultuurhistorie

Bijeenkomst over basismonitoring Eems-Dollard

donderdag 30 april 2015 Bijeenkomst monitoring Eems in Bad Nieuweschans

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Economie

Waddenbeheer moet focussen op kwesties

vrijdag 24 april 2015 Kwelders nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lucien Hanssen, directeur van Deining Maatschappelijke Communicatie & Governance, hij was...[meer...]

Categorie: Algemeen

Waddenacademie brengt advies uit over zilte teelten

dinsdag 21 april 2015 Op 13 maart organiseerde de Waddenacademie samen met Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Poster, Beeld: Harry Cock.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten. [meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Waddenacademie dient vraag in bij Nationale Wetenschapsagenda

vrijdag 17 april 2015 Logo Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie

Wetenschappers en bewoners op zoek naar geschiedenis landschap en bewoners

vrijdag 17 april 2015 Luchtfoto van het gebied tussen de oostpunt van Schiermonnikoog en Simonszand. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis organiseert Erfgoedpartners in samenwerking met Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer de komende maanden een reeks bijzondere onderzoekstochten op...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Natuur Waddenzee in kaart gebracht

donderdag 16 april 2015 Mosselbank. Foto: Beeldbank RWS.

Vandaag presenteren de projecten Mosselwad en Waddensleutels op een gezamenlijk symposium in Leeuwarden de belangrijkste bevindingen van hun langlopende onderzoek. Gedurende vijf jaar werkten onderzoekers en natuurbeheerders met...[meer...]

Categorie: Ecologie

Vaartocht over de Wadden in het programma Vroege Vogels

maandag 13 april 2015 Bron: Rederij Vooruit

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2014, bereikte het boek een eervolle tweede plaats.[meer...]

Categorie: Algemeen

NIOZ opent Wadden Systems Research Centre

vrijdag 10 april 2015 Banner WSRC

Het NIOZ zet al z'n kennis over de Waddenzee op een rijtje in het nieuwe NIOZ Wadden Systems Research Centre.[meer...]

Categorie: Algemeen, Internationaal

Europa en regio steeds belangrijker financier voor onderzoek en ontwikkeling

donderdag 09 april 2015 Cover

De Nederlandse wetenschap haalt steeds meer geld uit Europa. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.[meer...]

Categorie: Algemeen

Publieksversie Jaarverslag Waddenfonds 2014 beschikbaar

donderdag 02 april 2015 Cover jaarverslag Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2014 gepubliceerd. [meer...]

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Waddenacademie organiseert Wadden cafés

donderdag 02 april 2015 Wadden cafés

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie

Herindeling Noord-Groningen nog geen uitgemaakte zaak

donderdag 02 april 2015 Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven

Jouke van Dijk was gisteravond op RTV Noord Nieuws over de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten langs de Waddenkust. [meer...]

Categorie: Economie

Online toegangspoort voor het Waddengebied gestart

dinsdag 31 maart 2015 screenshot van de interactieve kaart van de website beleefdewaddennatuur.nl

Met www.beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties die samenwerken in het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ een toegangspoort tot de waddennatuur. Op de nieuwe website vind je niet alleen alle...[meer...]

Categorie: Ecologie

Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering

dinsdag 31 maart 2015 wadlopers. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de Haan, coördinator Waddenzee werelderfgoed namens alle Waddengemeenten, de drie...[meer...]

Categorie: Internationaal

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

vrijdag 27 maart 2015 Kwelder nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit...[meer...]

Categorie: Ecologie

Ontwerpwedstrijd buitendijkse Wierde, 5 genomineerden gekozen

dinsdag 24 maart 2015 De kwelder bij Noordpolderzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij Noordpolderzijl. Hiervoor lanceerde Het Groninger Landschap samen met tijdschrift Noorderbreedte een ontwerpwedstrijd. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Toekomst project WaLTER

maandag 23 maart 2015 logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Twee open access papers over de Eems beschikbaar

vrijdag 20 maart 2015 Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee artikelen over het Eems-Dollardgebied zijn inmiddels in open access verschenen. [meer...]

Categorie: Internationaal, Geowetenschap, Ecologie

Bijzondere bijvangst NIOZ biologen op het Wad

vrijdag 20 maart 2015 Groot zeegras. Foto: Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren. Groot was daarom de opwinding toen onderzoekers van het NIOZ Koninklijk...[meer...]

Categorie: Ecologie

Laatste Waddenlezing: Wadden in tijden van klimaatverandering

woensdag 18 maart 2015 Lezing Pier Vellinga Wadden in tijden van klimaatverandering op 17 maart 2015. Foto: Rosanne Verbree.

Op 17 maart hield Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en water, de vijfde en laatste van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in...[meer...]

Categorie: Klimaat

Werkgelegenheid in het Waddengebied

woensdag 18 maart 2015 Jouke van Dijk in het programma Bynt van Omrop Fryslan.

Het programma Bynt van Omrop Fryslân neemt één keer in de drie maanden de economische situatie in Fryslân door om de temperatuur van de Friese economie te peilen. Econoom Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen en...[meer...]

Categorie: Economie

Nieuwsbrief Metawad maart 2015

dinsdag 17 maart 2015 Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Ecologie

Kennisnetwerk Nederland-Duitsland over Eems in beeld gebracht

donderdag 12 maart 2015 Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is uitgevoerd door Altenburg en Wymenga en is nu online.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie

Blijf koersvast en investeer in noordelijke economie

donderdag 12 maart 2015 Cover Koersvast 2.0

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het Noorden gezamenlijk gewerkt aan een uitwerking van de eerste opgave van het...[meer...]

Categorie: Economie

Vierde Waddenlezing: Waddenzee - Waddenland

woensdag 11 maart 2015 Lezing Meindert Schroor bij Volksuniversiteit Fryslan

Op 10 maart hield Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille cultuurhistorie, de vierde van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

NIOZ colleges; elke woensdag om 12:00 uur een nieuwe aflevering

dinsdag 10 maart 2015

Woensdag 11 maart start het NIOZ met een serie colleges om zo in een paar weken de wereld van de wetenschapper te leren kennen. [meer...]

Categorie: Algemeen

Resultaten monitoring Eemshaven

vrijdag 06 maart 2015 Cover boek Omdat de natuur ons lief is

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Jouke van Dijk over belang van toerisme voor regionale economie

donderdag 05 maart 2015 Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het gemeentehuis in Dokkum werd woensdag 4 maart een minisymposium gehouden over nut en noodzaak van toeristenbelasting voor de lokale economie. Hoe is dit geregeld in Noordoost Friesland maar ook elders in Nederland en...[meer...]

Categorie: Economie

Derde Waddenlezing: Werken en wonen in het Waddengebied

woensdag 04 maart 2015 Lezing Jouke van Dijk in de bibiliotheek in Leeuwarden. Foto: VUFrsylan.

Op 3 maart hield Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille economie, de derde van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Historische kaarten van de Waddenzee uit Tresoar collectie online beschikbaar

dinsdag 03 maart 2015

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum. De nadruk ligt op de achttiende en negentiende eeuw....[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Overzicht van jonge waddenonderzoekers

vrijdag 27 februari 2015 Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap, Klimaat, Waddenacademie

Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee blijven stabiel

vrijdag 27 februari 2015 Cover

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen die het al dan niet overleven van mosselbanken bepalen. Het onderzoek wordt...[meer...]

Categorie: Ecologie

Nieuw Waddenboek

donderdag 26 februari 2015 Cover Meer Waddenwijsheid

Na het succes van de uitgave Waddenwijsheid (2010) werd het tijd voor een vervolg: Meer Waddenwijsheid. Ook nu weer bestaat de inhoud uit een selectie populairwetenschappelijke artikelen.[meer...]

Categorie: Persbericht

Presentatie Jouke van Dijk over sociaaleconomische ontwikkelingen in het waddengebied

woensdag 25 februari 2015 sheet presentatie Jouke van Dijk

Vorige week heeft Jouke van Dijk het paper "Options for socio-economic developments in the trilateral Wadden area"gepresenteerd op het WRSA (Western Regional Science Association) congres in Tucson (VS). [meer...]

Categorie: Economie, Waddenacademie, Internationaal

Pier Vellinga in Bynt

woensdag 25 februari 2015 Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie

Gisteravond was Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie te gast in het programma Bynt van Omrop Fryslân. [meer...]

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Algemeen

We moeten het wadleven leren begrijpen

maandag 23 februari 2015 De onderzoekers van Waddensleutels aan het werk. Foto: Natuurmonumenten.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin Smeele, programmamanager Wadden bij Natuurmonumenten.[meer...]

Categorie: Ecologie

Tweede Waddenlezing door Katja Philippart

dinsdag 17 februari 2015

Op 17 februari jl. hield dr. Katja Philippart, directielid ecologie bij de Waddenacademie, de tweede van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking met de Volksuniversiteit Fryslân in...[meer...]

Categorie: Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

5-daagse zeilreis op de Waddenzee met sprekers via de Waddenacademie

dinsdag 17 februari 2015 Bron: Rederij Vooruit

Van 6 t/m 10 april, kunt u zeilen van Texel naar Schiermonnikoog om de wereld van het Wad te ervaren. Samen met Mathijs Deen, schrijver van het boek 'DE WADDEN een geschiedenis'.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van Februari 2015

donderdag 12 februari 2015 Cover

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. [meer...]

Categorie: Klimaat

Eerste Waddenlezing in samenwerking met Volksuniversiteit nu beschikbaar

woensdag 11 februari 2015 Hessel Speelman tijdens de waddenlezing Geowetenschap

Op 9 februari jl. hield dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en directielid geowetenschap bij de Waddenacademie, de eerste van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking met de...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Monitoring in het kader van Samenwerkingsagenda

woensdag 11 februari 2015 sheet uit presentatie

Op11 februari zal Katja Philippart, directielid ecologie van de Waddenacademie een presentatie houden voor de Beheerraad. De beheerraad heeft als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders...[meer...]

Categorie: Ecologie

Documentaire de Vogelwachter op TV

dinsdag 10 februari 2015 film de vogelwachter

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien op NPO 2. De film draait om het werk van de vogelwachters van Staatsbosbeheer in het door...[meer...]

Categorie: Algemeen

Holwerd aan Zee wordt als potentieel haalbaar project beoordeeld

maandag 09 februari 2015 Cover Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het...[meer...]

Categorie: Ecologie, Klimaat, Economie

Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’: Holwerd aan Zee is inspiratieproject

maandag 09 februari 2015 Cover Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

Holwerd aan Zee staat in de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ op de kaart van inspirerende projecten. De natuurambitie die staatssecretaris Dijksma op 3 februari 2015 naar de Kamer heeft gestuurd, gaat over het...[meer...]

Categorie: Algemeen

Veel belangstelling voor Symposium Holwerd aan Zee

maandag 02 februari 2015 Poster symposium Holwerd aan Zee

Op 9 februari organiseren Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee' . Hiervoor zijn inmddels 170 personen ingeschreven. Voor het avondprogramma dat Holwerd aan Zee...[meer...]

Categorie: Economie, Algemeen

Bezoekersstatistieken website Waddenacademie in 2014

vrijdag 30 januari 2015

Ruim 18.000 unieke bezoekers bekeken in 2014 ruim 140.000 pagina's op de website van de Waddenacademie. Per bezoek werden gemiddeld 5 pagina's bekeken. [meer...]

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Benut alle kennis die je hebt voor het wad

dinsdag 27 januari 2015 Cover Van frustratie naar integratie: Handelingsperspectieven voor de Waddenzee.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Judith Floor (Universiteit Wageningen) en Franke van der Molen (Rijksuniversiteit...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Het Wad in vijf dimensies

dinsdag 27 januari 2015 Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht, Waddenacademie, Geowetenschap, Economie, Ecologie, Klimaat

Fryslân krijgt na twee eeuwen weer universiteit

maandag 26 januari 2015

University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG[meer...]

Categorie: Algemeen

Workshop over verzilting in kweldercentrum Noarderleech

maandag 26 januari 2015

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop wordt met een breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Klimaat, Economie, Ecologie, Cultuurhistorie

Abstract submission deadline of the Fish Passage Conference 2015

dinsdag 20 januari 2015 thumb fish conference

On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference will be held for the first time in Europe, in the city of Groningen, The Netherlands. Hundreds of researchers, educators, practitioners, funders and regulators from across the...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal

Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst

maandag 12 januari 2015

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’...[meer...]

Categorie: Klimaat

Nóg later maaien om grutto te redden

vrijdag 09 januari 2015 Grutto. Foto: Rosemarie Kentie.

Weilanden waar grutto’s broeden, zouden pas ná 1 juli moeten worden gemaaid. Dat is de meest effectieve maatregel om de voortdurende afname van het aantal grutto’s te remmen. Dit blijkt uit het onderzoek van Rosemarie Kentie,...[meer...]

Categorie: Ecologie

Toekomst Wadden: redding komt van wetenschap

maandag 05 januari 2015 Wouter van dieren tijdens zijn lezing op het Sympsoium Wadden Sea Research. Foto: Zwanette Jager.

Wouter van Dieren juicht einde waddenmantra’s toe[meer...]

Categorie: Internationaal, Algemeen, Waddenacademie

WaLTER update december 2014

vrijdag 19 december 2014 WaLTER update

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een...[meer...]

Categorie: Algemeen

Nieuwsbrief project Waddensleutels december 2014

donderdag 18 december 2014 Waddensleutels thumb

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van december 2014 is verschenen.[meer...]

Categorie: Ecologie

Afnemende aantallen rosse grutto's concentreren zich in Waddenzee

donderdag 18 december 2014 Sjoerd Duijns.

Ondanks een toename van rosse grutto’s in de Nederlandse Waddenzee sinds 1990, laat deze soort een sterke afname zien langs de gehele Oost-Atlantische trekroute. ‘Het lijkt erop dat er een herverdeling plaatsvindt naar de...[meer...]

Categorie: Ecologie

Investeren in sociale economie Wad is nodig

dinsdag 16 december 2014

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directievoorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale...[meer...]

Categorie: Economie

Wetenschap over het Wad

maandag 15 december 2014 De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden van van de Waddenacademie in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing...[meer...]

Categorie: Ecologie, Cultuurhistorie, Economie, Geowetenschap, Klimaat

Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

woensdag 10 december 2014 Cover Handelingsperspectieven

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Persbericht

Waddenacademie brengt advies uit over 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein

maandag 08 december 2014 blik op het wad bij Schiermonnikoog

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds advies uitgebracht in welke 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein door het Waddenfonds zou moeten worden geïnvesteerd.[meer...]

Categorie: Ecologie

"Kustregio's zijn de schatkamers van de economie"

vrijdag 05 december 2014 Gert-Jan Hospers, beeld uit filmpje van mejudice.nl.

Dit stelt Gert-Jan Hospers, universitair docent economische geografie Universiteit Twente in een filmpje op de website mejudice.nl.[meer...]

Categorie: Economie

Artikel 1 tot 100 van 833