Waddenacademie Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Kwart miljoen euro voor gedragsbiologe

dinsdag 29 juli 2014

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. [meer...]

Categorie: Algemeen, Persbericht, Nederlands, Ecologie

Meer extreme buien door opwarming

maandag 02 juni 2014 Cover

Nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s solide en meer gedetailleerd[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Klimaat

Nieuwsbrief Metawad mei 2014

vrijdag 23 mei 2014 thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Monitoringsprogramma naar de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee

woensdag 21 mei 2014 Logo's Waddenacademie, altenburg&Wymenga en Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord

In opdracht van de Waddenacademie start Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord (VVVN), een monitoringsprogramma naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de...[meer...]

Categorie: Persbericht, Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard mei 2014

vrijdag 16 mei 2014 Eems-Dollard. Foto TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van mei 2014 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands, Internationaal

Namen wetenschappers Oerolcolleges bekend

vrijdag 09 mei 2014 Paviljoen op Westerkeyn, waar de Oerolcolleges dagelijks om 14:30 uur plaatsvinden. Foto: Saskia Werners.

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Dagelijks werpt een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden....[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

Publication Emerging Landscapes. Between Production and Representation

vrijdag 09 mei 2014 Cover Emerging Landscapes

Emerging Landscapes reflects on the state of landscape and its future, mapping those practices that creatively address the boundaries between possibility, opportunity and action in imagining and shaping landscape.[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Internationaal

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van mei 2014

donderdag 01 mei 2014 Cover nieuwsbrief

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Nederlands, Klimaat

TNO levert eerste deel van het model GeoTOP in de Waddenregio op

dinsdag 29 april 2014 Impressie van het begin 2014 gereedgekomen GeoTOP-gebied “Westelijke Wadden”

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D geologische kaarten). Het model GeoTOP wordt op dit moment uitgebreid voor de...[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Waddenacademie, Nederlands

Opinieartikel Windenergie? Overheid, bemoei je er niet mee

vrijdag 25 april 2014 Windmolens in de Eemshaven.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Westra, deskundige en adviseur op het gebied van schone energie. [meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Algemeen

Martin Baptist nieuwe senior beleidsmedewerker onderzoek bij de Waddenacademie

vrijdag 25 april 2014 Martin Baptist. Foto: WUR.

Met ingang van 1 april jl. is dr.ir. Martin Baptist aan de Waddenacademie verbonden als senior beleidsmedewerker onderzoek. Martin is marien ecoloog en gepromoveerd in de civiele techniek. Bij de Waddenacademie zal Martin zich...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

Nieuwsbrief project WaLTER april 2014

woensdag 23 april 2014 WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert. [meer...]

Categorie: Algemeen, Economie, Ecologie, Nederlands

NIOZ onderzoeker wint Heinekenprijs voor milieuwetenschappen

donderdag 17 april 2014 Jaap Sinnighe Damsté. Foto NIOZ

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 15 april de namen bekendgemaakt van de vijf wetenschappers die dit jaar de prestigieuze Heinekenprijzen hebben gewonnen. Eén van deze vijf...[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Internationaal, Nederlands

50 jaar waddenvis in beeld

vrijdag 11 april 2014 waddenzeevismonitor.nl

Op 10 april lanceerden de Waddenvereniging, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Sportvisserij Nederland de interactieve website waddenzeevismonitor.nl. Op de website is voor elke vissoort te zien...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Ammodo KNAW Award; Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

donderdag 10 april 2014

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een stimulans geven aan het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met de Ammodo KNAW Award kunnen elke twee jaar acht...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Zeewier als duurzame bron van voedsel en energie in de toekomst

donderdag 10 april 2014 Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, op Texel. “Zeewier biedt vele mogelijkheden om wereldwijde...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Economie

Subsidieprogramma voor innovatie in Fryslân

maandag 07 april 2014 Logo ffIV

Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling van Fryslân en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Met Fryslân Fernijt wil de provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Sense of place Oerol-congres over verband tussen identiteit en plaats

vrijdag 04 april 2014 Poster aankondinging symposium

Op 11 en 12 juni, vlak voor de opening van het Oerolfestival, wordt op Terschelling een wetenschappelijk congres gehouden over de relatie tussen identiteit en plaats, onder de noemer sense of place.[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Internationaal, Nederlands

Discussie over nut en noodzaak windmolens

donderdag 03 april 2014 Windmolens nabij Eemshaven. Foto TS.

Op 28 maart besloot de regering om definitief 11 gebieden aan te wijzen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. Het kabinet en de provincies willen de windturbines concentreren in de meest geschikte gebieden. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard

donderdag 03 april 2014 Cover

Het programma naar een Rijke Waddenzee heeft het rapport "Helder & Productief, voorstel voor een uitvoeringsprogramma naar een structurele ecologische verbetering in het Eems estuarium" gepubliceerd. [meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Verslag werkconferentie ‘Natuurlijke oplossingen voor gevolgen van zeespiegelstijging in het waddengebied’

donderdag 03 april 2014 Hessel Speelman, dagvoorzitter van de werkconferentie

‘Kennis voor Klimaat heeft een overview gemaakt van de belangrijke kennis op het gebied van het sedimentaire systeem van het Waddengebied.’ Met deze woorden opende dagvoorzitter Hessel Speelman (Waddenacademie) op 25 maart de...[meer...]

Categorie: Klimaat, Waddenacademie, Nederlands

Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

vrijdag 28 maart 2014 Natuurgebied Ruidhorn langs de Groningse waddenkust.

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk,...[meer...]

Categorie: Ecologie, Algemeen, Nederlands

Wetenschapsorganisaties presenteren nieuw evaluatieprotocol voor onderzoek

dinsdag 25 maart 2014 Cover

Minister Bussemaker heeft op 21 maart 2014 het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) van KNAW, NWO en de VSNU in ontvangst genomen. Het nieuwe protocol voor onderzoeksevaluaties legt de nadruk op de kwaliteit van...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

maandag 24 maart 2014 Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten. Wat zou er gebeuren als...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Jaarverslag 2013 Waddenfonds vastgesteld

maandag 24 maart 2014 Cover jaarverslag 2013 Waddenfonds

Het eerste volledige jaarverslag van het Waddenfonds na de decentralisatie is verschenen.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Biobouwers structureren het voedselweb in intergetijde kustgebieden

donderdag 20 maart 2014 Els van der Zee aan het werk op het Wad. Foto Serena Donadi.

Biobouwers veranderen sterk de trofische diversiteit en compositie van het voedselweb in intergetijde gebieden. Dit concludeert promovendus Els van der Zee na het doen van veldexperimenten in de Waddenzee en de Banc d’ Arguin in...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Aandacht voor waddenkust op Omrop Fryslân

donderdag 20 maart 2014

Het programma Bynt van Omrop Fryslân besteedt deze week aandacht aan de waddenkust. Behalve op de waddeneilanden is er niet veel te doen langs de Friese waddenkust. Wat zijn de kansen voor toerisme en wat betekent dat voor de...[meer...]

Categorie: Economie, Waddenacademie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad maart 2014

vrijdag 07 maart 2014 thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Internationaal, Ecologie, Nederlands

Verbeter monitoringsprogramma gaswinning Waddenzee

donderdag 06 maart 2014 Luchtfoto Moddergat. Foto Beeldbank RWS.

De NAM heeft haar ‘monitoringsprogramma 2007 - 2012 voor gaswinning onder de Waddenzee’ geëvalueerd. De sterke en zwakke punten van het programma zijn daarmee duidelijk in beeld. De AuditCommissie vindt het oodzakelijk dat het...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Unieke Wadden in Noord-Europa en Zuid-Korea

woensdag 05 maart 2014 Katje Philippart tijdens haar lezing bij het Café van de Kleine Wetenschap. Foto: Hans Jellema.

In een vol Oranje Bierhuis vertelden, luisterden en discussieerden dinsdagavond 4 maart twee wetenschappers over de Wadden. Het Café van de Kleine Wetenschap van UCF was ditmaal samen georganiseerd met de Waddenacademie. [meer...]

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Ecologie

First Announcement 12th symposium Wadden Academy

woensdag 05 maart 2014 Wadland van SLeM 1e workshop dec. 2013 foto Gerrit Bart Volgers

‘Sense of Place’ Terschelling, June 11 & 12 2014[meer...]

Categorie: English, Internationaal, Waddenacademie, Algemeen

5 publicaties sociaal economische kenmerken Waddeneilanden

donderdag 27 februari 2014 West-Terschelling. Beeldbank RWS.

Partoer, een Fries bureau voor sociaale conomische vraagstukken heeft 5 publicaties gepresenteerd over de sociaal economische kenmerken op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland [meer...]

Categorie: Economie, Nederlands

Opinieartikel: Als de alarmbellen gaan rinkelen

dinsdag 25 februari 2014 Kust van Schiermonnikoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie. Meetgegevens over de natuur...[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief 3 Economie & Ecologie Eems-Dollard

donderdag 20 februari 2014 Eems-Dollard. Foto: TS

De derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems.[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

WaLTER update februari 2014

dinsdag 18 februari 2014 WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.[meer...]

Categorie: Algemeen, Ecologie, Economie

In het land van de Friezen - kust identiteit in Duitsland, Denemarken en Nederland

donderdag 13 februari 2014 Ondergaande zon boven het wad. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken.

De Waddenzee roept hetzelfde gevoel van regionale identiteit op in mensen die aan de Duitse, Nederlandse en Deense kust wonen. Dit is de conclusie van een grensoverschrijdende online enquête onder de bewoners langs de...[meer...]

Categorie: Internationaal, Cultuurhistorie, English

Aanbieding rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk"

donderdag 13 februari 2014 Op de foto vlnr Katja Phillipart,  Ernest Briët, Pia Bruin en Theo Meskers.

Op woensdag 12 februari ontvingen de wethouders Pia Bruin, wethouder van de Gemeente Den Helder, Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, het rapport...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Waddenacademie

Zoutwinning ongepast in Werelderfgoed

donderdag 13 februari 2014

Er breken spannende tijden aan voor de hoeders van de Waddenzee. Het ministerie van Economische zaken spreekt zich binnenkort uit over de aangevraagde vergunning van Frisia voor zoutwinning onder de zeebodem. [meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal, Nederlands

Rapport 'Toekomst van de pulsvisserij in de waddenzee'

dinsdag 11 februari 2014 Garnalenvisser op de Waddenzee. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Sinds enkele jaren wordt er op de Waddenzee geëxperimenteerd met een garnalenvistuig dat met elektrische pulsen de garnalen opschrikt van de zeebodem.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Conferentie Waddenzee: balans tussen economie en ecologie

vrijdag 07 februari 2014 De conferentie in Tønde. Foto: CWSS

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken. De drie landen van de Waddenzee...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Internationaal

Wadden monitoring in the spotlight in Tønder

dinsdag 04 februari 2014 Katja Philippart, one of the authors presents the publication to Co Verdaas, Chair of the Wadden Sea Board.

'Wadden monitoring in the spotlight. Cross-bordering maps on ecology and socio-economy of Denmark, Germany and The Netherlands' is a publication of the project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), the Waddenacademy...[meer...]

Categorie: English, Ecologie, Economie, Waddenacademie, Internationaal

Stap voorwaarts richting vitale Eemsdelta

vrijdag 31 januari 2014 Eems Dollard. Foto: TS

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Groot Europees onderzoek naar de invloed van vegetatie op golven

donderdag 30 januari 2014 Groninger dijk en kwelders. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Deze maand is er een nieuw, groot Europees onderzoeksproject gestart waarbij de invloed van vegetatie op golven wordt onderzocht met behulp van satellietgegevens en veldmetingen.[meer...]

Categorie: Nederlands, Internationaal, Algemeen

Visie is noodzaak bij nieuwe natuurwet

maandag 27 januari 2014 Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. Hij schreef dit artikel namens...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Twee promoties over begrazing kwelders

dinsdag 21 januari 2014 Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun promotie onderzoek uit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Regionale berichtgeving over kabinetsbesluit gaswinning Groningen

maandag 20 januari 2014

Prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie (portefeuille sociale en ruimtelijke economie) en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen was vrijdag 17 januari regelmatig in de pers...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

vrijdag 17 januari 2014

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de...[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie

Waddenfonds stelt Ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

vrijdag 17 januari 2014

Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor de periode 2014 – 2017.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

donderdag 16 januari 2014

Dit weekeinde start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands, Internationaal

Duitse TV serie over het waddengebied

donderdag 09 januari 2014 screenshot

De Duitse TV zender NDR zond in 2013 een serie uit over het Duitse kustgebied tussen Denemarken en de Eems. Als vervolg hierop maakten Manfred Schulz en Andrea Dorschner in 2013 drie documentaires van 60 minuten elk over het...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

PECSLR 2014: call for abstracts for oral and poster presentations

dinsdag 07 januari 2014 Logo

The 26th session of the PECSRL biennial international conference - "Unraveling the Logics of Landscape" - will be held on 8-12 September 2014. The conference will take place at two locations: in the city of Gothenburg and the...[meer...]

Categorie: Internationaal, Algemeen, English

Meer samen doen om samen meer te doen in het waddengebied

dinsdag 24 december 2013 Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn, onafhankelijk voorzitter Regiecollege Waddengebied.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Werelderfgoedstatus Waddenzee in gevaar

maandag 23 december 2013 Eemshaven. Foto: TS.

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden. [meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Voorstudie maatregelen Ecologische verbeteringen Eems Estuarium

donderdag 19 december 2013

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor het Nederlandse deel van het estuarium opgeleverd, gericht...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Nieuwsbrief 2 Economie & Ecologie Eems-Dollard

donderdag 19 december 2013 Eems_Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk Smit. Hij werkt in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

NIOZ in Champions League van Nederlandse wetenschap

donderdag 19 december 2013 Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige onderzoeksvoorstellen, in samenwerking met enkele universiteiten. Het gaat om onderzoek aan...[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Klimaat

Waddenbeheer niet voor 'persoonlijke hobby's'

woensdag 18 december 2013 Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien niet.[meer...]

Categorie: Nederlands, Waddenacademie, Algemeen

Waddenacademieprijs 2013 niet uitgereikt

dinsdag 17 december 2013 Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te reiken. De ingezonden proefschriften waren goed en degelijk van niveau, maar...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Vóór einde van het jaar besluit over continuering Waddenacademie na 1 juli 2014

maandag 16 december 2013 Cover werkprogramma

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds, nogmaals dat het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds voor 1...[meer...]

Categorie: Nederlands, Waddenacademie

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2013

donderdag 12 december 2013 Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Nederlands, Klimaat

Kustecosystemen verminderen kans op overstromingen

donderdag 05 december 2013 Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediging[meer...]

Categorie: Ecologie, Klimaat, Internationaal, English

Rekenkamer: Wijs één natuurbeheerder voor Waddengebied aan

donderdag 28 november 2013 Cover rapport

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was dat dergelijk beleid op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd en...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

Drollen tellen om de Waddenzee te redden

woensdag 27 november 2013 Artikel LC

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Quirin Smeele, projectleider van...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief project Waddensleutels november 2013

dinsdag 26 november 2013 logo

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief van november 2013 is verschenen.[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Geopark de Hondsrug: het eerste Geopark van Nederland

maandag 25 november 2013 logo

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het eerste Geopark van Nederland en na het verkrijgen van de status lid van het...[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Nederlands

Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

vrijdag 22 november 2013 Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland april 2013.

Veel soorten kustbroedvogels hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten als Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern. De slechte...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Zilte aardappel wint ’s werelds eerste klimaat business competitie

dinsdag 19 november 2013

De Zilte Aardappel is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Met deze aardappel heeft Arjen de Vos van Zilt Proefbedrijf Tested on Texel de Climate Adaptation Business...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Klimaat

Waarde van wetenschap overstijgt economisch rendement

maandag 18 november 2013 Cover

Wetenschap draagt bij aan welvaart en welzijn, dat zal vrijwel niemand betwisten. Maar wat leveren investeringen in kennis nu eigenlijk concreet op? De KNAW-commissie ‘Waarde van wetenschap’ verkende de mogelijkheden om het...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van november 2013

donderdag 14 november 2013 Deltanieuws nov 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Klimaat, Nederlands, Algemeen

4 nieuwe waddengerelateerde proefschriften

donderdag 14 november 2013 Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 15 november verdedigen maar liefst 4 promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. De onderwerpen variëren van het trekgedrag van lepelaars en kanoeten die verstrikt raken in het voedselweb tot...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Zeehondentelling 2013: Zeehondenpopulatie in de Waddenzee stabiel

dinsdag 12 november 2013 Luchtfoto zeehondentelling. Foto: Salko de Wolff Ecomare.

2013 was opnieuw een recordjaar voor het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee. Volgens deskundigen uit de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland (Trilateral Seal Expert Group) werden nooit eerder zo veel...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Kanoet verstrikt in voedselweb; Mauritanië geen tropisch paradijs

dinsdag 12 november 2013 Matthijs van der Geest op de Banc d'Arguin. Foto: Theunis Piersma.

De vele kanoetstrandlopers die overwinteren in Banc d’Arguin, een waddengebied in Mauritanië, kunnen daar amper genoeg voedsel vinden. Ze zijn afhankelijk van een complex voedselweb, waar zeegras, zwavelbacteriën en verschillende...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

Zoutwinning Waddenzee slecht voor vogels; NIOZ rapport zet effecten op een rij

maandag 11 november 2013 Kanoetstrandlopers. Foto Jan van de Kam.

Maandag 11 november ontvangt Jan Vos, Tweede Kamerlid van de PvdA, het NIOZ-rapport over de ecologische effecten van zoutwinning onder de Waddenzee op de aanwezige wadvogels, uit handen van Wilfred Alblas, directeur van...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie, Nederlands

Virtuele Friese Academie voor Wetenschappen

maandag 11 november 2013 Cover proefschrift Kees Kuiken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Ernst Bruinsma, literatuurwetenschapper, hoofdredacteur van de Moanne en werkzaam bij de...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Beleidsverkenning Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

vrijdag 08 november 2013 Cover rapport

Een toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100. Dat is het doel van de Rijksoverheid met de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100. Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands, Algemeen

Conservatieve lepelaars zijn slechter af

vrijdag 08 november 2013 Lepelaar met kleurringen. Foto: Tamar Lok.

Lepelaars die gewoontegetrouw naar Afrika vliegen om te overwinteren, zijn slechter af dan lepelaars die ervoor kiezen om minder ver te vliegen, stelt Tamar Lok van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het NIOZ Koninklijk...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Kwelders voor Groninger en Friese waddenkust zijn uniek natuurgebied

vrijdag 08 november 2013 Kwelders langs de Groninger Noordkust. Foto: Thea Smit.

De kwelders voor de Groninger en Friese waddenkust zijn al tientallen jaren een goed voorbeeld van ‘Building with Nature’. Vroeger werden de natuurlijke processen zeer intensief gestuurd om land aan te winnen, tegenwoordig is de...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Vooraankondiging symposium Kennis, praktijk en beleid voor de zoute kustwateren

maandag 04 november 2013

Op dinsdag 17 december vindt het 11e symposium van de Waddenacademie plaats in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog. Het symposium wordt deze keer georganiseerd in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het ...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Waddenacademie

'Evaluatie monitoring aardgaswinning Waddenzee schiet tekort'

vrijdag 01 november 2013 https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling, geschikt en voldoende betrouwbaar zijn. Dat stelt de commissie voor de Milieu Effect...[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Ecologie

Eerste nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard

woensdag 30 oktober 2013

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door de nieuwe projectleider Henk Smit, die onlangs van start is gegaan. Hij werkt in opdracht van...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Samenwerking NIOZ en Duitse AWI voor oceaanonderzoek

woensdag 30 oktober 2013 de ondertekening van het samenwerkingsdocument door de voorzitter van het bestuur van het NIOZ Pier Vellinga, NIOZ-directeur Henk Brinkhuis en Karin Lochte, algemeen directeur van het AWI. Foto: NIOZ

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Duitse Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek (AWI) gaan nauwer samenwerken. Dit is op 29 oktober officieel bekrachtigd door...[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie, Internationaal

De zee biedt legio kansen voor Nederland

vrijdag 25 oktober 2013 https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tammo Bult, directeur van IMARES Wageningen UR.[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands, Economie, Ecologie

Vijf toekenningen voor onderzoeksprogramma Building with nature

dinsdag 22 oktober 2013 NWO logo

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke structuren en processen. Building with Nature brengt verschillende natuur- en...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Waddenacademie

Jouke van Dijk in TROS Nieuwsshow over veerboten

zaterdag 19 oktober 2013 De haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS.

Rederij Eigen Veerdienst Terschelling spant een kort geding aan tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld dat de rederij vanaf 1 februari niet meer op Terschelling mag varen.[meer...]

Categorie: Nederlands, Economie, Waddenacademie

Bouwsteen "Beleef de Waddenzee!" aangeboden aan Waddenfonds

donderdag 17 oktober 2013 Cover Beleef de Waddenzee

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en projecten voor natuur, water en duurzame visserij voor de komende periode op een...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken oostelijke Waddenzee

dinsdag 15 oktober 2013 De dollard, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. [meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie

Minder algengroei door minder fosfaat

vrijdag 11 oktober 2013 Juliette Ly aan het werk. Foto: NIOZ.

In het westelijke deel van de Waddenzee wordt de hoeveelheid algen beperkt door een verlaging van de hoeveelheid anorganisch fosfaat in het zeewater. Dat is een conclusie uit het proefschrift van Juliette Ly van het Koninklijk...[meer...]

Categorie: Ecologie, Nederlands

Nieuwsbrief Metawad september 2013

maandag 07 oktober 2013 thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke...[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, Nederlands

Waddenwandelen officieel opgeleverd

maandag 30 september 2013 Eric Neef (ANWB Noord), Jacqueline de Milliano (Landschapsbeheer Groningen, Mireille Dosker (Landschap Noord-Holland, Regina ter Steege (Landschapsbeheer Friesland en Anja van Kooten-Niekerk (Wandelnet) onthulden gezamenlijk het nieuwe informatiepaneel van Waddenwandelen. Foto: Gerard van Looijengoed/LBFriesland

Na vijf jaar van intensieve voorbereiding is waddenfondsproject Waddenwandelen zondagmiddag 29 september opgeleverd. In het bijzijn van vertegenwoordigers van de achttien Waddengemeenten verankerde de Groninger gedeputeerde Piet...[meer...]

Categorie: Nederlands, Cultuurhistorie, Algemeen

Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

vrijdag 27 september 2013

Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende projecten gehonoreerd. In korte tijd is €60 miljoen subsidie verleend. Hiermee is...[meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen

Waddenacademie beoordeeld als zeer goed

woensdag 25 september 2013 Commissievoorzitter De Boer bood op 25 september in het Huis voor de Wadden, het evaluatierapport aan aan Theo Mulder, directeur Instituten van de KNAW.

De evaluatiecommissie concludeert dat de Waddenacademie in vijf jaar tijd haar bestaansrecht ruimschoots heeft bewezen. Als onafhankelijke, integere en deskundige organisatie verwierf zij het vertrouwen en respect van veel...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Nederlands, Algemeen, Persbericht

Zichtbaar onderzoek naar Friese identiteit

dinsdag 24 september 2013 Het 75-jarige jubileum van de Frykse Akademy werd gevierd in de Harmonie in Leeuwarden op 6 september 2013. Foto: Fryske Akademy.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hanno Brand, toekomstig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Cultuurhistorie

Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied

dinsdag 24 september 2013 Dijk op Ameland. Foto: Thea Smit

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het Waddengebied. Denk aan nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en...[meer...]

Categorie: Klimaat, Nederlands

Vogeltrends in de Waddenzee gepubliceerd

vrijdag 20 september 2013 Cover report

Op de website van het Common wadden Sea Secretariat presenteert de Joint Monitoring of Migratory Birds (JMMB) Group 24- en 10-jaar trends van 34 soorten trekvogels, gebaseerd op trilaterale telgegevens tot 2010/2011.[meer...]

Categorie: Ecologie, Internationaal, English

Samenwerking DANS en CentERdata van start

vrijdag 20 september 2013 Directeuren Marcel Das (links, CentERdata) en Peter Doorn (rechts, DANS) tekenen de intentieovereenkomst voor hun samenwerking tijdens een Skype-sessie, om te onderstrepen dat je ook op afstand de krachten kunt bundelen.

Data Archiving and Networked Services (DANS) en CentERdata gaan nauwer samenwerken en hebben gisteren daartoe een intentieovereenkomst getekend. De organisaties vullen elkaar aan in de expertise op het gebied van datamanagement...[meer...]

Categorie: Algemeen, Nederlands

WaLTER Update september 2013

donderdag 19 september 2013 WaLTer update

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert.[meer...]

Categorie: Nederlands, Ecologie

Onderzoek vergelijkend vissen mislukt

woensdag 18 september 2013 Visserij in het Waddengebied

Slechts één van de vijftien vakken voor noodzakelijk onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij op de bodemfauna blijkt volgens plan onbevist te zijn gebleven.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Nederlands

Fryslân is zijn relatie met de zee kwijtgeraakt

donderdag 12 september 2013 Cover

Fryslân is losgeweekt van het waddengebied, dankzij de Deltadijk, een scherpe, harde grens. Een dorp als Holwerd staat nu helemaal los van de kust. Dat kan veranderen. [meer...]

Categorie: Nederlands, Algemeen, Economie, Cultuurhistorie

Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science Association (ERSA)

dinsdag 10 september 2013 Jouke van Dijk

Tijdens het 53e jaarlijkse congres in het Italiaanse Palermo is prof.dr. Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science Association (ERSA) voor een periode van vijf jaar.[meer...]

Categorie: Economie, Waddenacademie, English

Zeewier gaat een belangrijke rol spelen in onze toekomstige samenleving

dinsdag 10 september 2013 Zeewier drijvend in een geul op het wad

Zeewierdeskundigen en bedrijven naar Den Helder en Texel voor internationale conferentie[meer...]

Categorie: Internationaal, Economie, Ecologie

Artikel 1 tot 100 van 661