Waddenacademie Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Verslag Krimpcongres 5 jaar Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

donderdag 17 december 2015 Cover verslag krimpcongres november 2015

Op 26 november werd in de Oosterpoort in Groningen het Krimpcongres gehouden ter ere van het vijfjarig bestaan van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland met als thema: Leefbaarheid, participatie en veerkracht. [meer...]

Categorie: Algemeen

DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2015

donderdag 17 december 2015 Cover Deltanieuws 2015-4

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.[meer...]

Categorie: Klimaat, Algemeen

Groen licht voor RUG/Campus Fryslân

donderdag 17 december 2015

Provinciale Staten van Friesland hebben op 16 december ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden. Een brede meerderheid stemde voor de plannen.[meer...]

Categorie: Algemeen

Afscheid Pier Vellinga van Universiteit Wageningen

maandag 14 december 2015 Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Pier Vellinga nam op donderdag 10 december afscheid als hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen met een symposium over klimaatverandering. [meer...]

Categorie: Klimaat, Internationaal

De invloed van jonge mosselen op het plankton van de Waddenzee

donderdag 03 december 2015 Opgevist mosselzaad. Foto: Waddenacademie.

Pascalle Jacobs onderzocht de invloed van mosselzaadinvanginstallaties op het plankton in de Westelijke Waddenzee.[meer...]

Categorie: Ecologie

Internationale Waddenbibliotheek

donderdag 03 december 2015 Uitsnede Flyer Symposium Wadden op de kaart. Bron: Tresoar.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Syds Wiersma, coördinator bij het Fries Film Archief [meer...]

Categorie: Algemeen, Internationaal, Cultuurhistorie, Waddenacademie

'De wadden zijn niet voor iedereen'

maandag 30 november 2015 Luchtfoto Rottumeroog. Beeldbank RWS.

GRONINGEN - Na zes jaar heeft Noord-Nederland de werelderfgoedstatus van het waddengebied nog steeds niet goed verzilverd. Zijn er te weinig investeringen of te veel partijen die meepraten?[meer...]

Categorie: Economie

Boek Meindert Schroor over geschiedenis Harlingen verschenen

maandag 23 november 2015 Cover boek Harlingen

Vrijdag 20 november verscheen het boek "Harlingen, geschiedenis van de Friese Havenstad" van Meindert Schroor. De leeuwarder Courant besteedde aandacht aan het verschijnen van dit boek met het artikel: "Van Medumwarth tot Friese...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Fryslân DOK: Een monument voor Jan Abrahamse

maandag 23 november 2015 thumb fryslan Dok

Op 22 november werd de documentaire "In monumintsje foar Jan Abrahamse" uitgezonden bij Fryslân DOK en NPO2. De documentaire van Thom Verheul schetst een portret van Jan Abrahamse en vijftig jaar Waddenvereniging door de ogen van...[meer...]

Categorie: Algemeen

Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling Wadden openbaar

dinsdag 17 november 2015 Presentatie van een bodemdalingsmodel

Op 11 november jl. heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16 rapporten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 30 juni 2015 heeft aangeboden aan de SodM.[meer...]

Categorie: Geowetenschap

Artikel: Options for socioeconomic developments in ICZM for the tri-national Wadden area

maandag 16 november 2015 De trilaterale wadden regio. Bron: CWSS

In het tijdschrift Journal of Ocean and Coastal Management is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie, samen met Lourens Broersma en Nora Mehnen van de Faculteit Ruimtelijke...[meer...]

Categorie: Economie, Internationaal

Substantiële bijdragen aan de vergroting van de cultuuhistorische kennis over het Waddengebied door Meindert Schroor

vrijdag 13 november 2015 De twee boeken van de hand van Meindert Schroor.

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand van dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie van de Waddenacademie. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Persbericht

Twee artikelen in De Amelander over wadden café dynamisch kustbeheer

vrijdag 13 november 2015 Pier Vellinga tijdens één van de Wadden cafés in 2015.

In het tijdschrift de Amelander verschenen twee artikelen van Joke Mosterman over het wadden café met Pier Vellinga en Meindert Schroor dat op 14 september jl. werd gehouden in het Natuurcentrum Ameland. [meer...]

Categorie: Waddenacademie, Cultuurhistorie, Klimaat

Eco-evolutionaire feedback belangrijk voor vorming ruimtelijke structuren mosselbanken

donderdag 12 november 2015 Cover thesis Monique de Jager

Monique de Jager heeft interacties onderzocht tussen ecologische patroonvorming en evolutie van patroon-gerelateerde kenmerken, gebruikmakend van experimenten en computersimulaties. Hiervoor gebruikte zij mosselbanken als...[meer...]

Categorie: Ecologie

Reconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuis geopend

maandag 09 november 2015 Zodenhuis in Firdgum. Foto: Jan H. de Boer

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is nu open voor publiek. Vrijdag 6 november is het zodenhuis officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

vrijdag 06 november 2015 Lezing Greetje van den Bergh op 5 november in Groningen. Foto: Waddenacademie.

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland. Tijdens de lezing gaf Greetje van den Bergh,...[meer...]

Categorie: Economie

Vogels kijken niet op van een drone

vrijdag 30 oktober 2015 Kwelder bij Koehoal. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Joop van Houdt

Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef.[meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenacademie brengt position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems uit

donderdag 29 oktober 2015 De auteurs Katja Philippart en Martin Baptist overhandigen op 29 oktober de position paper aan gedeputeerde Henk Staghouwer en Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat.

De Waddenacademie heeft vandaag haar advies over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het Eems estuarium aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E (Economie en Ecologie in balans). In het...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Niet alleen zandsuppletie heeft effecten op de Waddenzee

donderdag 29 oktober 2015 Zandsuppletie op Ameland in 2010. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jaap Boelens

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk van der Veer.[meer...]

Categorie: Algemeen, Ecologie

Essay: Bevochten Schoonheid. Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân

dinsdag 27 oktober 2015 Cover essay Bevochten schoonheid

Hûs en hiem, de welstandsorganisatie van en voor de Friese gemeenten vierde in september 2015 het 90-jarig bestaan. Het bestuur van hûs en hiem heeft Meindert Schroor gevraagd een essay te schrijven om kernachtig de geschiedenis...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Provincie, gemeente en universiteit investeren fors in universitair onderwijs

maandag 19 oktober 2015

De colleges van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen hebben vorige week ingestemd met de opzet van en de bijdrage aan de Campus Fryslân. Voor het einde van dit jaar worden de voorstellen nog...[meer...]

Categorie: Algemeen

Gastvrij Holwerd wil Amelandgangers trekken

vrijdag 16 oktober 2015

Het Reformatorisch Dagblad besteedde op 16 oktober aandacht aan het symnposium "Wijs met de Waddenzee"in een drietal artikelen:[meer...]

Categorie: Economie

Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015

donderdag 15 oktober 2015 Allert Bijleveld ontvangt de prijs van Hessel Speelman. Foto: Haye Bijlstra.

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert Bijleveld voor zijn proefschrift over...[meer...]

Categorie: Persbericht, Waddenacademie, Ecologie

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

donderdag 15 oktober 2015 Flyer symposium Wadden op de kaart

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is het doel van de Internationale Waddenbibliotheek, die op donderdag 15 oktober...[meer...]

Categorie: Internationaal, Persbericht, Waddenacademie, Cultuurhistorie

Verkenning naar versterking vispopulatie in Waddenzee

maandag 12 oktober 2015

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie in de Waddenzee te versterken.[meer...]

Categorie: Algemeen, Ecologie, Waddenacademie

Nieuwsbrief “Stichting Verdronken Geschiedenis” oktober 2015

dinsdag 06 oktober 2015 Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Verzacht de dijk tussen wadbewoner, Waddenzee en wadbeschermer

donderdag 01 oktober 2015 Waddendijk Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.[meer...]

Categorie: Algemeen

Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

vrijdag 25 september 2015 Cover Waddenplein_Wouter van Dieren

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd. [meer...]

Categorie: Waddenacademie, Algemeen

Elfde faculteit RUG naar Fryslân

maandag 21 september 2015

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over de oprichting van een vestiging van de RUG in Leeuwarden; de elfde faculteit. [meer...]

Categorie: Algemeen

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

donderdag 17 september 2015

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de...[meer...]

Categorie: Ecologie

Koreaanse delegatie bezoekt Huis voor de Wadden

donderdag 17 september 2015

Twee vertegenwoordigers van het Koreaanse Ministerie van Visserij (mevrouw Park Jungin en de heer Sung Jun Park), professor Chul-Hwan Koh van de Universiteit van Seoel en Young Nam Kim van KOEM (Korean Narine Environment...[meer...]

Categorie: Internationaal, Waddenacademie

Waddenacademie investeert in zilte teelten

donderdag 17 september 2015 Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties en LTO over de economische en ecologische potentie van zilte teelten in het...[meer...]

Categorie: Klimaat, Economie, Persbericht, Waddenacademie

Jan en Barbara Geertsema verkozen tot Helden van de Smaak 2015

dinsdag 15 september 2015

Tijdens de feestelijke opening van de Week van de Smaak op vrijdag 11 september in Leeuwarden zijn de winnaars bekend gemaakt van de Held van de Smaak verkiezing 2015. De juryprijs ging naar Jan en Barbara Geertsema, vissers op...[meer...]

Categorie: Algemeen

Aanstampen kwelders door vee gunstig voor CO2-opslag in de bodem

maandag 14 september 2015 Koeien en schapen grazen op de kwelder bij de Punt van Reide. Foto: Waddenacademie.

Hazen, ganzen, vee, op de Europese kwelders loopt van alles te grazen. Kelly Elschot onderzocht de effecten van kleine en grote grazers op de (diversiteit van) kwelderplanten en belangrijke kwelderprocessen, zoals sedimentinvang...[meer...]

Categorie: Ecologie

Artikel: Boundary organisations and their strategies: Three cases in the Wadden Sea

donderdag 10 september 2015

Promovenda Wanda van Enst bespreekt in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Environmental Science & Policy drie instituten die zich begeven op het grensvlak van wetenschap en beleid. De...[meer...]

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Geen zee te hoog! Zes lezingen over zeeonderzoek

donderdag 10 september 2015 Japanse oester in een mosselbank op het Balgzand. Foto: Waddenacademie.

Dit najaar organiseert het NIOZ een serie publiekslezingen in de Bibliotheek in Den Burg op Texel. Zes presentaties over zeeonderzoek, van groot tot klein. [meer...]

Categorie: Ecologie, Algemeen, Internationaal

Bettina Bock bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland

dinsdag 08 september 2015

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid en de...[meer...]

Categorie: Economie

Terugblik Wadden Sea Day 2015: Zeezoogdieren in de Waddenzee

donderdag 03 september 2015 Zonnende zeehond op de Hond/Paap. Foto: Waddenacademie.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea Day 2015 op 27 augustus had daarom de ontwikkeling van de...[meer...]

Categorie: Ecologie

Toeristische uitbreiding rond wad zou op vaste wal moeten gebeuren

donderdag 03 september 2015 Jouke van Dijk

Interview met Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie in de Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland. [meer...]

Categorie: Economie

Terug naar een gezonde Eems-Dollard

donderdag 03 september 2015 de Punt van Reide in het Eems-Dollard gebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilfred Alblas, Regiodirecteur Natuurmonumenten Noord-Nederland. Als de Eemshaven...[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Cursus wadbiologie aan de Seniorenacademie

maandag 31 augustus 2015 Japanse Oester. Foto: Waddenacademie

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad Biologie gaan aanbieden. Zeven colleges rond alle aspecten van het bijzondere ecosysteem in dit Werelderfgoed én een afsluitend...[meer...]

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Thema Wadden op Springtij Forum 2015 Terschelling

vrijdag 28 augustus 2015 Logo springtij

Van 24 tot en met 26 september vindt het Springtij Forum plaats op Terschelling. Op Springtij 2015 is veel aandacht voor de Wadden in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van het Trilaterale overleg en de rol van UNESCO...[meer...]

Categorie: Algemeen

Pier Vellinga in de Kennis van Nu op 23 augustus

dinsdag 25 augustus 2015 Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu. Hij sprak met Karin van den Boogaart over doorbraakvrije dijken, waterpleinen, de klimaattop in Parijs en de hate-mails die een...[meer...]

Categorie: Klimaat

Gemeenten belasten toerist steeds zwaarder

maandag 17 augustus 2015 De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde bedrag dat in 2007 geheven werd door gemeenten met toeristenbelasting bedroeg...[meer...]

Categorie: Economie

Trekvogelonderzoeker Theunis Piersma in De Kennis van Nu op 16 augustus

vrijdag 14 augustus 2015

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar hoort dat geluid tot zijn verdriet steeds minder. Want hoewel de Grutto recent is gepromoveerd tot onze Vogel des Vaderlands, wordt...[meer...]

Categorie: Internationaal

Waddenacademieprijs 2015 wordt uitgereikt in oktober

donderdag 13 augustus 2015 Daniël Postma, de winnaar van de Waddenacademieprijs 2012, ontvangt de prijs uit handen van de juryvoorzitter Hessel Speelman. Foto: Zwanette Jager.

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste wadden gerelateerde proefschrift dat in de afgelopen twee jaar is verschenen. In 2015 wordt de prijs dus uitgereikt voor het beste proefschrift in het academisch jaar...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Voorzitter Waddenacademie benoemd tot minister van Financiën van Vrijstaat Noord

donderdag 13 augustus 2015

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft maandag 3 augustus zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het Middelstumer Bos bij borg Ewsum, onderzoekt hij de mogelijkheden van een onafhankelijk...[meer...]

Categorie: Economie

Beroering door de garnalenvisserij

vrijdag 07 augustus 2015

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, directielid van de Waddenacademie en onderzoeker bij het Koninklijk...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Stand van waddenvogels neemt snel af

woensdag 05 augustus 2015

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de...[meer...]

Categorie: Nederlands

Pavel Kabat treedt toe tot lid van de Raad van Toezicht Waddenacademie.

dinsdag 04 augustus 2015

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van de Waddenacademie treedt toe tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online.

vrijdag 10 juli 2015

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Nieuwsbrief Economie & Ecologie Eemsdelta

vrijdag 10 juli 2015

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juni 2015 is uit. De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de ecologische en economische...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Waddenbarometer versie 1.0 uit

dinsdag 07 juli 2015 Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld.

dinsdag 07 juli 2015 Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.[meer...]

Categorie: Ecologie

Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

dinsdag 30 juni 2015 Foto: Henk Postma

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl. [meer...]

Categorie: Internationaal, Waddenacademie, Ecologie, Economie

Inzicht in troebel water

maandag 29 juni 2015 Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Marcel Taal, onderzoekers bij Deltares. De Eems-Dollard is van grote...[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Ecologie, Economie

Terschelling krijgt allereerste Dark Sky Park

vrijdag 26 juni 2015 Boschplaat Terschelling. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Natuurgebied De Boschplaat op Terschelling is uitgeroepen tot het eerste Dark Sky Park van Nederland. Het predicaat is toegekend door de 'International Dark Sky Association'. Een Dark Sky Park is een gebied waar het 's nachts...[meer...]

Categorie: Algemeen

Handboek Een zee van Mosselen

donderdag 18 juni 2015 Cover rapport Een zee van mosselen

Op 17 juni 2015 is het nieuwe handboek over mosselbanken "Een zee van Mosselen" als pdf beschikbaar gekomen. In deze pdf is een uitgebreide bijlage opgenomen met nog meer achtergrond informatie. [meer...]

Categorie: Ecologie

Zeven streken op Oerol

dinsdag 16 juni 2015 De installatie Zeven Streken op de Noordsvaarder tijdens Oerol2015

Ook in 2015 ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. Kunstenaar Marc van Vliet bouwde op de Noordsvaarder een getijdenobject. Een ontmoetingsplaats dat als centrum van zeven uitgelichte windstreken het...[meer...]

Categorie: Algemeen

Verschillen in persoonlijkheid vragen om verschillen in bescherming

maandag 15 juni 2015 Cover thesis Allert Bijleveld

Zwermen wadvogels boven het wad lijken eenvormig en gelijkgestemd. Niets is minder waar. Kanoetenzwermen bestaan uit individuen die verschillen in reislustigheid, lichaamsgrootte, dieetpatroon en vetreserve. Zelfs achter hun...[meer...]

Categorie: Ecologie

Internationale conferentie over het thema vismigratie

donderdag 11 juni 2015 Logo Fishmigration2015

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt geopend door Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur...[meer...]

Categorie: Ecologie

STW introduceert laagdrempelige subsidie

donderdag 11 juni 2015 Logo open mind

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt hen nu een laagdrempelige subsidie, genaamd Open Mind. Daarmee krijgen ze een jaar de tijd om...[meer...]

Categorie: Algemeen

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

dinsdag 09 juni 2015 Cover rapport

LEEUWARDEN - De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten...[meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenacademie brengt advies uit over garnalenvisserij

vrijdag 05 juni 2015 Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Meer werk per hectare in het waddengebied

maandag 01 juni 2015 Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier Vellinga, hoogleraar Water en Klimaat en directielid van de Waddenacademie. De...[meer...]

Categorie: Klimaat

Publicatie Visatlas Friesland

vrijdag 29 mei 2015 Cover Fiskatlas Fryslan

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is geschikt voor elke natuurliefhebber, sportvisser, waterbeheerder en ecoloog. [meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenacademie op werkbezoek met Nienke Dijkstra van 'Doe eens Wad'

donderdag 28 mei 2015 De Raaf

Doe eens Wad wil het bewustzijn over plastic soep ook in de Waddenzee vergroten en zoekt daarbij samenwerkingspartners. Nienke Dijkstra, initiatiefneemster van 'Doe eens Wad' nodigde daarom Eelco Leemans, directeur van Stichting...[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Symposium / boekpresentatie – Werk van eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

woensdag 27 mei 2015 Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Waddenacademie op Borkum

dinsdag 26 mei 2015

Afgelopen vrijdag waren directie, medewerkers en hun partners op bezoek op het eiland Borkum voor de jaarlijkse excursie.[meer...]

Categorie: Waddenacademie

Bijeenkomst Wadden Sea Forum

dinsdag 26 mei 2015

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland. [meer...]

Categorie: Klimaat

WaLTER update mei 2015

dinsdag 26 mei 2015

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Doel van het project is het ontwikkelen van een...[meer...]

Categorie: Algemeen

Springtij Masterclass met o.a Pier Vellinga

dinsdag 26 mei 2015

Als vervolg op het Springtij Forum op Terschelling, organiseerde Springtij een aantal masterclasses. Op 20 mei vond de Masterclass Energie en Klimaat; Van Lovins tot Fukushima plaats met als sprekers Ton van Dril (ECN) Erik Lysen...[meer...]

Categorie: Klimaat

Promotie Syds Wiersma

woensdag 20 mei 2015

Op woensdag 20 mei 2015 promoveerde drs. Syds Wiersma aan de Universiteit Tilburg op een proefschrift getiteld Pearls in a Dunghill. The anti-Jewish writings of Raymond Martin o.p. (ca. 1220 – ca. 1285). [meer...]

Categorie: Algemeen

Samen slimmer meten in de Waddenzee

dinsdag 19 mei 2015

Beheerders en bedrijven monitoren de Waddenzee om gegevens in te winnen voor hun beheertaken. Voor een betere monitoring en beheer willen 8 partijen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische zaken, de Coalitie Wadden...[meer...]

Categorie: Algemeen

Waddenacademie ondersteunt Korea bij aanvraag Werelderfgoed

zondag 17 mei 2015 De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit. Foto: Marin Baptist.

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist namens de Waddenacademie deel aan een expert workshop die werd gehouden op 1 en 2 mei in Seocheon, Zuid-Korea. [meer...]

Categorie: Internationaal

Eerste Podiumdag VHL en Waddenacademie in teken van Kust- en Zeemanagement

donderdag 14 mei 2015

Op 29 april kwamen ruim 100 mensen naar Hogeschool VHL om deel te nemen aan de eerste Hogeschool Podiumdag. De dag werd georganiseerd door Hogeschool VHL in samenwerking met de Waddenacademie. [meer...]

Categorie: Waddenacademie

Golven en kruiend ijs beïnvloeden mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

dinsdag 12 mei 2015 Cover proefschrift Jasper Donker

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven. Promovendus Jasper Donker onderzocht hoe dat zit de Nederlandse Waddenzee. [meer...]

Categorie: Ecologie

Waddenzee als klimaatbuffer gefilmd door Ruben Smit

donderdag 07 mei 2015 Kwelders aan de Groninger kust. Foto: TS.

Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen en stijgt de zeespiegel, ook in de Waddenzee. Om ook in de toekomst veilig te blijven moet in de komende jaren bijna twee derde van alle dijken rond de...[meer...]

Categorie: Algemeen

Data en namen wetenschappers Oerol Colleges bekend

maandag 04 mei 2015 Paviljoen op Westerkeyn. Foto: Saskia Werners.

In de Oerol Colleges gaan een wetenschapper en een kunstenaar met elkaar en het publiek in gesprek. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde waarde ontmoeten kunst en wetenschap elkaar in het paviljoen voor een gesprek...[meer...]

Categorie: Algemeen

Pier Vellinga in PodiumTV over Zilte landbouw

maandag 04 mei 2015 Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in het programma Weekeind op PodiumTV. [meer...]

Categorie: Klimaat, Economie, Ecologie, Internationaal

Waddenfonds investeert in oliebestrijding

vrijdag 01 mei 2015 logo Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens. Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere vervuiling in de Waddenzee voorkomen. Het Dagelijks Bestuur van het Fonds...[meer...]

Categorie: Algemeen

Proefschrift Peter Vos over ontstaan kustlandschap

donderdag 30 april 2015 Cover thesis Peter Vos

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.[meer...]

Categorie: Geowetenschap, Cultuurhistorie

Bijeenkomst over basismonitoring Eems-Dollard

donderdag 30 april 2015 Bijeenkomst monitoring Eems in Bad Nieuweschans

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor...[meer...]

Categorie: Waddenacademie, Ecologie, Economie

Waddenbeheer moet focussen op kwesties

vrijdag 24 april 2015 Kwelders nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lucien Hanssen, directeur van Deining Maatschappelijke Communicatie & Governance, hij was...[meer...]

Categorie: Algemeen

Waddenacademie brengt advies uit over zilte teelten

dinsdag 21 april 2015 Op 13 maart organiseerde de Waddenacademie samen met Noorderbreedte een symposium over Zilte Vitaliteit. Poster, Beeld: Harry Cock.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten. [meer...]

Categorie: Economie, Ecologie, Waddenacademie

Waddenacademie dient vraag in bij Nationale Wetenschapsagenda

vrijdag 17 april 2015 Logo Nationale Wetenschapsagenda

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee...[meer...]

Categorie: Economie, Ecologie

Wetenschappers en bewoners op zoek naar geschiedenis landschap en bewoners

vrijdag 17 april 2015 Luchtfoto van het gebied tussen de oostpunt van Schiermonnikoog en Simonszand. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Samen met wetenschappers van Verdronken Geschiedenis organiseert Erfgoedpartners in samenwerking met Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer de komende maanden een reeks bijzondere onderzoekstochten op...[meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Natuur Waddenzee in kaart gebracht

donderdag 16 april 2015 Mosselbank. Foto: Beeldbank RWS.

Vandaag presenteren de projecten Mosselwad en Waddensleutels op een gezamenlijk symposium in Leeuwarden de belangrijkste bevindingen van hun langlopende onderzoek. Gedurende vijf jaar werkten onderzoekers en natuurbeheerders met...[meer...]

Categorie: Ecologie

Vaartocht over de Wadden in het programma Vroege Vogels

maandag 13 april 2015 Bron: Rederij Vooruit

Werelderfgoed De Waddenzee inspireerde Mathijs Deen tot het schrijven van zijn boek "De Wadden, een geschiedenis". Genomineerd voor de Jan Wolkersprijs 2014, bereikte het boek een eervolle tweede plaats.[meer...]

Categorie: Algemeen

NIOZ opent Wadden Systems Research Centre

vrijdag 10 april 2015 Banner WSRC

Het NIOZ zet al z'n kennis over de Waddenzee op een rijtje in het nieuwe NIOZ Wadden Systems Research Centre.[meer...]

Categorie: Algemeen, Internationaal

Europa en regio steeds belangrijker financier voor onderzoek en ontwikkeling

donderdag 09 april 2015 Cover

De Nederlandse wetenschap haalt steeds meer geld uit Europa. Dat blijkt uit cijfers die het Rathenau Instituut vandaag publiceert.[meer...]

Categorie: Algemeen

Publieksversie Jaarverslag Waddenfonds 2014 beschikbaar

donderdag 02 april 2015 Cover jaarverslag Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2014 gepubliceerd. [meer...]

Categorie: Algemeen, Waddenacademie

Waddenacademie organiseert Wadden cafés

donderdag 02 april 2015 Wadden cafés

Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie vier keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie, Economie, Waddenacademie

Herindeling Noord-Groningen nog geen uitgemaakte zaak

donderdag 02 april 2015 Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven

Jouke van Dijk was gisteravond op RTV Noord Nieuws over de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten langs de Waddenkust. [meer...]

Categorie: Economie

Online toegangspoort voor het Waddengebied gestart

dinsdag 31 maart 2015 screenshot van de interactieve kaart van de website beleefdewaddennatuur.nl

Met www.beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties die samenwerken in het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ een toegangspoort tot de waddennatuur. Op de nieuwe website vind je niet alleen alle...[meer...]

Categorie: Ecologie

Werelderfgoedstatus lijdt onder versnippering

dinsdag 31 maart 2015 wadlopers. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de Haan, coördinator Waddenzee werelderfgoed namens alle Waddengemeenten, de drie...[meer...]

Categorie: Internationaal

Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

vrijdag 27 maart 2015 Kwelder nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit...[meer...]

Categorie: Ecologie

Ontwerpwedstrijd buitendijkse Wierde, 5 genomineerden gekozen

dinsdag 24 maart 2015 De kwelder bij Noordpolderzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij Noordpolderzijl. Hiervoor lanceerde Het Groninger Landschap samen met tijdschrift Noorderbreedte een ontwerpwedstrijd. [meer...]

Categorie: Cultuurhistorie

Toekomst project WaLTER

maandag 23 maart 2015 logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.[meer...]

Categorie: Ecologie, Economie

Twee open access papers over de Eems beschikbaar

vrijdag 20 maart 2015 Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee artikelen over het Eems-Dollardgebied zijn inmiddels in open access verschenen. [meer...]

Categorie: Internationaal, Geowetenschap, Ecologie

Artikel 1 tot 100 van 877