Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In het tijdschrift Landscape Ecology is een open access artikel verschenen van Frans Sijtsma et al.

Lees meer

Het Waddengebied is in trek bij vogels, vissen en zeezoogdieren vanwege het rijke bodemleven, zoals schelpdieren, waarmee zij zich voeden. Dit rijke…

Lees meer

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld in de Oerolcolleges

Lees meer

Uitgelicht

Bestel het boek Beteugeld Estuarium van Albert Buursma hier

Lees meer

Terugblik op het Symposium 50 jaar Lauwersmeer met verslag van de dag

Lees meer

Kort verslag en presentaties van de themadag op 17 mei in Leeuwarden

Lees meer

De Oostzeehandel was in de zestiende eeuw voor Nederland van groot economisch belang.

Lees meer

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken Om schelpdierbedden te karteren

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Gewone strandkrabben zijn algemene bewoners van het wad. Ze staan niet bekend om hun kleurenpracht, maar wie goed kijkt, ziet dat er eindeloos veel…

Lees meer

De grote hoeveelheid stikstof in de lucht zorgt in kwetsbare duingebieden voor het dichtgroeien van het open duin met gras, struiken en bos. Door een…

Lees meer

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een…

Lees meer

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Auteur: Albert Buursma

De Waddenacademie heeft historicus dr. Albert Buursma uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar het culturele erfgoed in…

Lees meer

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Editors: Linde Egberts and Meindert Schroor

In december 2016 organiseerde de Waddenacademie — samen met het Duitse Nordfriisk Instituut (in…

Lees meer

Opinieartikel: Is bodemdaling door gas- of zoutwinning nadelig voor wadvogels?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bruno Ens, teamleider kust, wad en water bij Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Winning van gas en zout uit de diepe ondergrond van de Waddenzee leidt tot bodemdaling. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen daarvan voor de vogels die de Waddenzee bevolken. Zijn die zorgen terecht? Lees meer

Kalender

15-22 juni 2019 op Terschelling

Lees meer

10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer