Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Op uitnodiging van de “Ghent University Global Campus” (GUGC) heeft Katja Philippart op 27 maart een presentatie gegeven tijdens het “International…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert…

Lees meer

Bronnen aanwijzingen en voorbeelden bij grensoverschrijdend onderzoek

Lees meer

Begroeide voorlanden kunnen golfbelastingen op dijken flink laten afnemen. Daardoor zou je deze dijken eventueel minder hoog kunnen maken. Vincent…

Lees meer

Uitgelicht

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Lees meer

Op 17 mei bij Tresoar in Leeuwarden

Lees meer

Symposium over 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei 2019 in Zoutkamp

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken Om schelpdierbedden te karteren

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Lees meer

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Enkele dagen na de flinke storm op zee waarbij van de MSC Zoë honderden containers overboord sloegen en de stranden van de Waddeneilanden overspoeld…

Lees meer

De komst van het internet en het wijd verbreide gebruik van smartphones maken het steeds vaker mogelijk dat burgers (niet-wetenschappers) een bijdrage…

Lees meer

Het zijn twee gescheiden werelden: archeologie en kustbeheer. Archeologen en geografen hebben deze twee samen gebracht in een overzicht van de…

Lees meer

Het voedselweb van het waddengebied steekt ingewikkeld in elkaar. Vissen, schelpdieren, wormen, algen: ze hebben op allerlei manieren invloed op…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Editors: Linde Egberts and Meindert Schroor

In december 2016 organiseerde de Waddenacademie — samen met het Duitse Nordfriisk Instituut (in…

Lees meer

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker…

Lees meer

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger…

Lees meer

Opinieartikel: De Fries-Groningse ‘onderonsjes’ duren voort

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert Buursma, auteur en historicus. Op 23 mei is de afsluiting van de Lauwerszee vijftig jaar geleden. Die verliep niet zonder slag of stoot. Terugblikkend op de geschiedenis rond de Lauwers als grensrivier tussen Friesland en Groningen blijkt dat er al eeuwenlang geschillen rond die scheiding zijn; onenigheden tot op heden. Lees meer