Kalender

In dit onderdeel van de website vindt u een overzicht van activiteiten die door de Waddenacademie zelf georganiseerd worden en overige activiteiten die een relatie hebben met de aan de Waddenacademie gelieerde thema's. 

event

Op zondag 2 april organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit.

Toerisme in het waddengebied met Jasper Heslinga

Datum: zondag 2 april 2017
Tijd: 11.30 - 12:30 uur
Locati...

event

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In de tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk ligt het accent op het thema migratie....

event

The Danish organizing committee is pleased to announce the 14th International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS 14) in Tønder and an open call for presentations.

event

Op 18 mei is de derde Podiumdag Hogescholen, dit keer georganiseerd door Maritime Campus Netherlands in Den Helder.

HBO studenten kunnen kennismaken met de activiteiten die in, op of om het werelderfgoed Waddenzee plaatsvinden. Diverse organisaties...

event

Op 23 en 24 mei aanstaande organiseren het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en de Waddenacademie samen het symposium: Hoe rijk is de Waddenzee?

Hou de datum alvast vrij, meer informatie over programma en locatie volgt spoedig.

event

Installatie - mens en natuur in Friesland
In het 13e eeuwse kerkje van het Friese Bornwird, twee kilometer ten noorden van
Dokkum, wordt in in de maanden juni, juli en augustus 2017 een installatie met beelden
tentoongesteld. De installatie zal worden...

event

Fish Passage 2017
International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage

The 2017 International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage (Fish Passage 2017) promises to be an important international forum for...

event

The North Sea Conference 2017 takes place in Göttingen, Germany on 29-30 June

The theme of this year's North Sea Conference is Sustainable Growth Corridors for the Region. Participants are invited to explore how to connect people, organisations,...

event

Hoe bevorderen we economische en sociale vooruitgang in en van regio’s? Daarover spreken ruim 800 internationale wetenschappers en beleidsmakers tijdens het 57e congres van de European Regional Science Association (ERSA) dat eind augustus 2017...