Conferentie Migratie in de Eems Dollard Regio

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In de tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk ligt het accent op het thema migratie. Bovendien worden resultaten van twee projecten gepresenteerd, die in het kader van een INTERREG V-aanvraag met succes zijn afgerond.

 

Datum: donderdag 6 april 2017
Locatie: Theaterpädagogisches Zentrum der Emsländischen Landschaft, Lingen (D)
Aanmelden via Jana Schatto: jschatto(at)fryske-akademy.nl

Programma
10.00     Ontvangst met koffie/thee

10.30     Welkom Hermann Bröring, president Emsländische Landschaft
10.40     Opening door Marijn Molema, coördinator Geschiedenisnetwerk, Fryske Akademy
10.50     Jannis Panagiotidis (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): No Apocalypse Now, or: What Migration History Can Tell Us About The Current "Refugee Crisis"
11.50     Christoph Rass (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): Identitätsangebote in der Migrationsgesellschaft. Vorstellung eines Modellprojekts in der Region Emsland/Bentheim
12.30     Lunch
13.00     Optioneel: Rondleiding door het stadsarchief Lingen of door het Emslandmuseum Lingen
13.30     Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Kerstin Kontny, Linda Wilken en Maleen Knorr.

14.20     Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van migratie in het Nederlands-Duitse Waddengebied: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Meindert Schroor en Hidde Feenstra (Waddenacademie).

Meer informatie op de website van geschiedenisnetwerk.