Thema's

De vijf portefeuillehouders van de Waddenacademie bestrijken met hun respectievelijke wetenschappelijke achtergrond een groot aantal van de voor het Waddengebied belangrijke onderzoeksgebieden en thema's. Elke portefeuillehouder is verbonden aan één of meerdere thema's.