Organisatie

De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. De onderzoeksgebieden zijn: geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water.

De basisfinanciering van de Waddenacademie is afkomstig van het Waddenfonds. De Waddenacademie is er met name op gericht om de doelstelling 4: 'het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied' van het Waddenfonds te realiseren.

De Waddenacademie bestaat uit vijf parttime portefeuillehouders. De portefeuillehouders worden ondersteund door een bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht en een Wetenschappelijke Adviesraad. In 2016 is de Young Wadden Academy opgericht om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied

Waddenacademie in beeld

Met welke thema's houdt de Waddenacademie zich bezig, waarom en voor wie?
In een kort filmpje op ons Youtube kanaal maakt u kennis met de Waddenacademie, welke thema's van belang zijn en hoe door kennis te vermeerderen en te verspreiden bijgedragen wordt aan een duurzame toekomst van het waddengebied.