Ambitie

De Waddenacademie heeft de ambitie om de wetenschapsinhoudelijke onderlegger te leveren voor  een economisch en ecologisch verantwoorde toekomst van het werelderfgoed Waddenzee.

Meer informatie
Lees meer in de kennisagenda (pdf 16,1 Mb), de samenvatting (0,1 Mb