Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Ooit zorgde nieuw gewonnen land uit de Waddenzee voor welvaart, werk, winkels en voorzieningen. Nu trekken steeds meer Groningers weg en is de hoop…

Lees meer

Op 25 februari 2019 startte het project Waddenmozaïek met het bemonsteren van de bodem onder de zeespiegel van de Waddenzee. In totaal worden 1.500…

Lees meer

Voor het eerst wordt op een conferentie niet alleen wereldwijde kennis over de hele keten van in de opmars zijnde zilte landbouw bijeengebracht, maar…

Lees meer

Uitgelicht

Op 17 mei bij Tresoar in Leeuwarden

Lees meer

Symposium over 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei 2019 in Zoutkamp

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken om schelpdierbedden te karteren

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Lees meer

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Lees meer

Lees een kort verslag met foto's en de presentaties van 19 november

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start…

Lees meer

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Editors: Linde Egberts and Meindert Schroor

In december 2016 organiseerde de Waddenacademie — samen met het Duitse Nordfriisk Instituut (in…

Lees meer

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker…

Lees meer

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger…

Lees meer

Opinieartikel: Gevolgen van de containerramp; we kunnen alleen maar hopen dat het meevalt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, vicevoorzitter en portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie, marien ecoloog bij Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bijzonder hoogleraar productiviteit van mariene kustsystemen bij de universiteit van Utrecht. Lees meer