Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In eerste instantie moet monitoring en onderzoek naar de langetermijneffecten van de verloren lading van de MSC Zoe zich richten op microplastics en…

Lees meer

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee? In ‘Wadden in Beeld’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende…

Lees meer

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Klimaat en Water voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 augustus 2019.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerard…

Lees meer

Uitgelicht

Bekijk een korte terugblik van de presentaties door wetenschappers tijdens Oerol2019

Lees meer

Bestel het boek Beteugeld Estuarium van Albert Buursma hier

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

Terugblik op het Symposium 50 jaar Lauwersmeer met verslag van de dag

Lees meer

Kort verslag en presentaties van de themadag op 17 mei in Leeuwarden

Lees meer

De Oostzeehandel was in de zestiende eeuw voor Nederland van groot economisch belang.

Lees meer

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Gewone strandkrabben zijn algemene bewoners van het wad. Ze staan niet bekend om hun kleurenpracht, maar wie goed kijkt, ziet dat er eindeloos veel…

Lees meer

De grote hoeveelheid stikstof in de lucht zorgt in kwetsbare duingebieden voor het dichtgroeien van het open duin met gras, struiken en bos. Door een…

Lees meer

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een…

Lees meer

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja…

Lees meer

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Auteur: Albert Buursma

De Waddenacademie heeft historicus dr. Albert Buursma uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar het culturele erfgoed in…

Lees meer

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Opinieartikel: Laat het Waddengebied vaker natuur zijn

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gerard Janssen, oud-hoogleraar Ecologie van de zandige kust en het Waddengebied.

Het Waddengebied viert dit jaar zijn tienjarige erkenning als Werelderfgoed. Dat is een mooi moment om eens stil te staan bij wat die erkenning de natuur van het Waddengebied heeft gebracht. Lees meer