Spring naar hoofd-inhoud
Aanbieding van het rapport op symposium van Dijkversterking naar klimaatadaptieve waddenkust. Foto: Jouke van Dijk

Op 13 mei 2024 bracht de Waddenacademie het rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (geschreven door Arjen…

Lees meer

Nederland en Duitsland investeren 15 miljoen euroin vijf onderzoeksprojecten die de relatie bestuderen tussen sediment, ecologie, menselijk…

Lees meer

In het aprilnummer van tijdschrift H2O werd Katja Philippart geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van het Quality Status Report over de…

Lees meer

Als Waddenacademie hebben we dit jaar voor het eerst een online versie van het jaarverslag uitgebracht met daarin een overzicht van onze activiteiten…

Lees meer

Uitgelicht

Ana Colina Alonso onderzocht de morfodynamica van zand-slib getijdesystemen.

Lees meer

17-19 april 2024

Read more

Lees meer

Suzan Christiaanse deed onderzoek naar het sluiten van lokale voorzieningen en hoe mensen daar op reageren

Lees meer

Met de resultaten van het Kustgenese 2 onderzoeksprogramma om de Nederlandse kust toekomstbestendig te maken

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven en inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Carlijn Lammers
Cover thesis Ana Colina Alonso
Cover thesis Dunia Rios Yunes
Cover proefschrift Jildou Schotanus

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Zandsuppleties zorgen dat de Waddeneilanden op sommige plekken niet opgesnoept worden door de zee. Nadelen van dit spuien van zand zijn dat de…

Lees meer
Bonte strandloper. Foto: Mark Zekhuis

Het voorjaar is begonnen. Miljoenen steltlopers zoals kanoeten sterken aan in de Waddenzee ter voorbereiding op de (door)trek naar hun broedgebieden.…

Lees meer

Duitse onderzoekers ontdekten dat je beter niet te veel natuurartikelen kunt lezen voordat je een tripje boekt om zeehonden te spotten. Dat leidt tot…

Lees meer

De gewone strandkrab is een algemene soort in de Nederlandse zoute wateren. Als je op het strand of het wad of langs een dijk een krab vindt, is het…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en sociaaleconomische ontwikkelingen beïnvloeden de beschikbaarheid, het verbruik en de verdeling van zoet…

Lees meer

In dit online jaarverslag berichten we met tien hoogtepunten over de belangrijkste mijlpalen, evenementen, activiteiten of projecten in 2023. Onze…

Lees meer

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van…

Lees meer

Waddenviewer

De Waddenviewer is een digitale geografische kaart waarmee onderzoekers en andere specialisten via zogenaamde kaartlagen diverse data en andere gegevens kunnen opvragen over vele onderwerpen en meetprogramma's binnen het Waddengebied.

Meer informatie over de Waddenviewer

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

Unesco logo

17 mei 2024 in Leeuwarden

Georganiseerd door het Koninklijk Fries Genootschap in samenwerking met Tresoar en de Fryske Akademy

Lees meer
Save the date symposium Sibes

22 Mei 2024 op Texel

Lees meer
Banner National Ocean Sciences conference

National Ocean Sciences Conference

Naturalis Biodiversity Center Thursday 6 June 2024

Lees meer