Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De Waddenvereniging en de Balie organiseerden op 5 november een debatavond over de gevolgen van zeespiegelstijging voor de Waddden in Amsterdam.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lutz Jacobi,…

Lees meer
Cover rapport Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

In het kader van de Basismonitoring Wadden brengt het project SIBES (Synoptic Intertidal Benthic Survey) jaarlijks de sedimentkarakteristieken en de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Floris van…

Lees meer

Uitgelicht

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

 

Lees meer

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Lees meer

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

€ 5000,- voor het beste waddengerelateerde proefschrift

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

Bekijk een korte terugblik van de presentaties door wetenschappers tijdens Oerol2019

Lees meer

Bestel het boek Beteugeld Estuarium van Albert Buursma hier

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Door de sterke afwisseling van leefomstandigheden zijn in het waddengebied allerlei micro-habitats ontstaan waar soms hele zeldzame planten kunnen…

Lees meer

De bouw- en de baggerwereld zijn in rep en roer door de verontreiniging van grond en slib met PFAS. Deze stoffen, die schadelijke effecten hebben op…

Lees meer

Al eeuwen lang komen kokkels langs de Nederlandse kust voor, in wisselende hoeveelheden. In 2018 en 2019 waren de hoeveelheden extreem laag,…

Lees meer

De Waddeneilanden zijn belangrijke broedgebieden voor de tapuit. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om Geografische object‐gebaseerde beeldanalyse (GEOBIA) van satellietbeelden te gebruiken bij het karteren…

Lees meer

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja…

Lees meer

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Auteur: Albert Buursma

De Waddenacademie heeft historicus dr. Albert Buursma uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar het culturele erfgoed in…

Lees meer

Opinieartikel: Wacht niet langer met het beter beschermen van de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Pas volgend voorjaar publiceert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn rapport over de ramp met Msc Zoe. Veel moties in de Tweede Kamer zijn aangehouden tot dat moment. Maar er zijn voldoende feiten bekend om de wetgeving rond scheepvaart nu al aan te passen. Lees meer