Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Om het Werelderfgoedgebied van de Waddenzee goed te beheren is er een betere regie noodzakelijk. Er zijn grote bedreigingen volgens het boek Het…

Lees meer

Vanaf 15 januari vinden er vier lezingen plaats waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, economie, cultuurhistorie en…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van…

Lees meer

Op 12 december aanstaande verschijnt een nieuw boek In de klassiekerreeks van de Waddenacademie: Het Waddengebied bij nader inzien, geredigeerd door…

Lees meer

Uitgelicht

Nieuwe publicatie in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie koppelen kunstenaars en wetenschappers

Lees meer

Bekijk de verslagen en foto's van het symposium Nederland verbrakt

Lees meer

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

Lees meer

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Lees meer

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Het hele jaar door heb je op het strand de kans om een bijzondere vondst te doen. Van alle plant- en diergroepen is er wel iets te vinden. Soms zelfs…

Lees meer

Wadvogels hebben allerlei manieren om schelpdieren en andere kleine beestjes van of uit de bodem te halen. Ze prikken met hun snavel, zeven water of…

Lees meer

Veel kweldergebieden in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt ontwikkelt zich in veel gevallen een…

Lees meer

Door de sterke afwisseling van leefomstandigheden zijn in het waddengebied allerlei micro-habitats ontstaan waar soms hele zeldzame planten kunnen…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

De kennis en ervaring van Bas Eenhoorn met het openbaar bestuur in het algemeen, en met de Wadden in het bijzonder, in combinatie met de actuele…

Lees meer

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om Geografische object‐gebaseerde beeldanalyse (GEOBIA) van satellietbeelden te gebruiken bij het karteren…

Lees meer

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja…

Lees meer

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Opinieartikel: Eind aan kommer en kwel in de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas Eenhoorn.

Om het Werelderfgoedgebied van de Waddenzee goed te beheren is er een betere regie noodzakelijk. Er zijn grote bedreigingen volgens het boek Het Waddengebied bij nader inzien. Een Waddendrost zou met daadkracht aan de slag moeten. Lees meer