Symposia

Terpen- en Wierdenland
4 en 6 oktober

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober aanstaande

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Symposium

Photo-impression Symposium ISISA 2018

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Publicatie

Trilateral Research Agenda

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

Uitgelicht

Lunchlezingen over de Wadden

Serie lezingen over het waddengebied in juli en augustus bij Tresoar in Leeuwarden

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Waddeneilandjes

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan...

WadWeten

Wieren als voedsel

Mede met duurzame teelt van zeewieren zou de wereldbevolking, die in 2050 uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan, van voldoende voedsel kunnen...

WadWeten

Kwelderbegrazing is slecht voor stekelbaars

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel...

Het Groene strand van Schiermonnikoog

Het brede strand van Schiermonnikoog heeft alle ruimte en potentie voor de ontwikkeling van jonge duinen en achterliggende zoute tot zoete...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Boven

Opinieartikel: Documentaire biedt inkijk in eilander leven

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bert Wassink, burgemeester van Terschelling en voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. Lees meer

Kalender

event

Panel discussion: Landscape Imaginaries between Aesthetics and Ecology

20 September University of Hamburg Institute for Geography

event

Symposium Terpen en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

21e symposium Waddenacademie

event

Conferentie over dijkgeschiedenis en dijkonderzoek in Noord-Duitsland

19 oktober 2018 in Stade (Duitsland)

Bekijk de complete kalender