Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De visstand in de Waddenzee is al langer een punt van zorg. Maar wat moeten we hieraan doen? Duitsland, Denemarken en Nederland hebben al in 2010 met…

Lees meer

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer

In 2020 raakten meer dan tweehonderd families hun stacaravan op Ameland kwijt. Daar komt steeds minder plek voor mensen die weinig willen of kunnen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Siart Smit,…

Lees meer

Uitgelicht

Verslag van de workshop over plasticvervuiling in het Nederlandse deel van het Waddengebied met aandacht voor de ervaringen met MSC Zoe

Lees meer

Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea

Bekijk de video van de dag

Lees meer

De Waddenacademie en Onze Taal organiseren dit jaar de verkiezing van het ultieme Waddenwoord.

Stuur uw suggestie in voor 1 augustus

 

Lees meer

Master scriptie Nelle Kloosterboer over duurzaam beheer en ontwikkeling van plastic op Texel en Sint Maarten

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Henk-Jan van der Kolk
Cover proefschrift Pim Willemse
Cover proefschrift Lise Klunder

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Harige mosdiertjes spoelen dit jaar met miljarden tegelijk aan. Op de stranden van de Waddeneilanden vormen ze af en toe tapijtdikke lagen. Zulke…

Lees meer

Koppeltjes drieteenstrandlopers broeden op verschillende manieren. Sommige broeden samen een nestje uit, maar vaker nog nemen man en vrouw ieder een…

Lees meer

Het Nederlandse en Europese natuurbeheer is naast de bescherming van habitats (leefgebieden) gericht op soortbescherming. Het kan echter veel…

Lees meer

De garnalen die de bodem afgrazen in de Waddenzee krijgen volop zand binnen en daarmee ook microplastics. Hoe gaan ze daar mee om?

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer

In het jaarverslag 2020 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2020. Het…

Lees meer

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

Lees meer
Zeilen op  het Wad. Foto: Thea Smit

30 & 31 august Online lecture series

1-3 september Sail Tour Wadden Sea

Lees meer
ECSA conference

6-10 September 2021 | Online Live and On-demand

Lees meer