Symposia

Terpen- en Wierdenland
4 en 6 oktober

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Uitgelicht

Lunchlezingen over de Wadden

Serie lezingen over het waddengebied in juli en augustus bij Tresoar in Leeuwarden

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober aanstaande

Uitgelicht

Oerolcolleges 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Symposium

Photo-impression Symposium ISISA 2018

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Publicatie

Trilateral Research Agenda

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Kwelderbegrazing is slecht voor stekelbaars

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel...

Het Groene strand van Schiermonnikoog

Het brede strand van Schiermonnikoog heeft alle ruimte en potentie voor de ontwikkeling van jonge duinen en achterliggende zoute tot zoete...

WadWeten

Japanse oester heeft ‘zoutstress’ onder controle

De Japanse oester heeft grote delen van de Waddenzee gekoloniseerd. Een van de redenen waarom deze soort zo succesvol is, is dat hij goed met...

Het brede strand van Schiermonnikoog

De Nederlandse kust vertoont gemiddeld genomen al duizenden jaren een trend van erosie. Dat komt omdat de zandvraag bijna overal groter is dan het...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Alle publicaties

Waddenacademie Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2017....

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Boven

Opinieartikel: Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

Deelnemers ISISA congres bezoeken project Marc van Vliet

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker.
Lees meer

Kalender

event

Lunchlezingen over de Wadden bij Tresoar

In het culturele jaar 2018 organiseert Tresoar veel lezingen, waaronder een serie lezingen over het waddengebied. De lezingen worden gehouden in de...

event

Wadden Sea World Heritage Summer School

18-31 August 2018 on the islands of Sylt (D), Spiekeroog (D) and Texel (NL)

event

Conferentie Eems-Dollard 2050 ‘Waar sta jij?’

14 september in Delfzijl

Bekijk de complete kalender