Symposia

Minisymposium 10 jaar kennis
19 november

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Minisymposium

10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden op 19 november 2018 in Leeuwarden

Publicatie

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie

State-of-the-art van de wetenschappelijke kennis

Symposium

Symposium Terpen- en Wierdenland

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Uitgelicht

Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Van 30 oktober tot en met 1 november

Publicatie

Position paper over duurzaam toerisme

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Uitgelicht

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Structuren op het strand

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht....

WadWeten

Op een oester

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit Iers onderzoek blijkt dat er...

WadWeten

Zeesla

Zeesla (Ulva lactuca) is een groenwier dat veel voorkomt op de wereld en ook in de Waddenzee veelvuldig aangetroffen wordt. Vooral in de zomer is het...

WadWeten

Kraanvogels op de kwelders

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker...

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Waddenfonds adviezen

Advies vismigratie Waddengebied: Overkoepelende monitoring van trekvissen in het waddengebied

In het waddengebied staan er op dit moment drie grote projecten die een bijdrage uit het Waddenfonds gaan aanvragen op stapel, te weten:
- de...

Boven

Opinieartikel: Terpen en wierden: geschiedenis met toekomst

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Karin Sjoukes, projectleider ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’. Lees meer

Kalender

event

Minisymposium: 10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

19 november van 14.30 uur tot 18.00 uur in Leeuwarden.

event

Sense of Place: Leven onder aan de dijk

21 november Waddenkustforum: De mens aan de kust

event

Sense of Place: Leven onder aan de dijk

28 november Waddenkustforum:  Klimaatverandering op het platteland

Bekijk de complete kalender