Symposia

Symposium ISISA2018
Call for abstracts

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Proefschrift

Changing sand

Proefschrift Lies Leewis over effecten menselijke activiteiten op strandorganismen

Publicatie

Review Economisch Perspectief Waddenzeehavens

Nieuwe publicatie: Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Call for abstracts is open now!

Proefschrift

Pacific oysters and parasites

Proefschrift Anouk Goedknegt over de effecten van de invasie van de Japanse oester in de Waddenzee 

Uitgelicht

Waddenacademieprijs 2017

De Waddenacademieprijs 2017 voor het beste waddengerelateerde proefschrift is op 19 oktober uitgereikt aan Franke van der Molen

Symposium

Symposium Feel the Night

Op 19 en 20 oktober symposium over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied, bekijk de presentaties en foto-impressie

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Natte voeten tijdens het lopend buffet

De droogvallende wadplaten van de Waddenzee zijn belangrijk voor vele diersoorten. In en op deze platen leven onder andere wormen, schelpdieren en...

WadWeten

De Chauken: ondernemende terpbewoners?

Volgens overleveringen, gebaseerd op Romeinse geschiedschrijvers, waren de Chauken oorlogszuchtige plunderaars. Maar uit archeologisch onderzoek komt...

WadWeten

Spoorzoekers

Het glijden van (zee)slakken is een energetisch gezien peperdure vorm van voortbewegen. Andere manieren zijn tientallen keren zuiniger. Dat het voor...

WadWeten

Plankton dat plastic vangt en opeet

Een Amerikaans veldonderzoek heeft aangetoond dat er planktonsoorten zijn, de zogenaamde mantelvisjes, die plastic deeltjes uit het zeewater kunnen...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Boven

Opinieartikel: Kunstmaand levert Ameland veel op

De vuurtoren van Ameland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit, directeur van Kunstmaand Ameland. Lees meer

Kalender

event

Promotie Jeroen Onrust

Op 15 december 2017 verdedigt Jeroen Onrust (Universiteit Groningen / Waddenacademie / UG-Fryslân) zijn proefschrift in Leeuwarden

event

Symposium The changing futures of islands

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

event

Symposium Young Wadden Academy

Managing shocks and stresses: bridging borders and boundaries
28 juni 2018

Bekijk de complete kalender