Symposia

Onze Symposia

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

Uitgelicht

Waddenacademieprijs 2017

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste waddengerelateerde proefschrift. Nomineren kan tot 1 september. 

Symposium

Ditching Dikes

Symposium van de Young Wadden Academy op 22 en 23 juni bij Stenden Leeuwarden

Uitgelicht

OerolColleges 2017

In het verdiepingsprogramma van Oerol waren er ook dit jaar weer OerolColleges.

Proefschrift

Perspectives on proximity tourism in Fryslân

Proefschrift Jelmer Jeuring over toerisme in Friesland

Proefschrift

Red knot habits

Proefschrift Thomas Oudman over onderzoek aan kanoeten in Afrika en de Waddenzee

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Mosselen en oesters: landschapsarchitecten van de Waddenzee

Droogvallende mosselbanken en oesterriffen zijn van groot belang voor allerlei planten en dieren die in de Waddenzee leven. Onderzoek met behulp van...

WadWeten

Japanse mossel: California nightmarin

In het ballastwater van drie schepen in de Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn sporen van uitheemse organismen aangetroffen. Hiervan waren zes...

WadWeten

Tweekoppige bruinvis opgevist

Er bestaan veel bijzondere dieren in de natuur, maar soms maakt de natuur een ‘vergissing’ waardoor een wel heel bijzonder creatuur ontstaat. Zo...

Hoe (soorten)rijk zijn Noordzee en Waddenzee?

In de Nederlandse zoute en brakke wateren komen ruim 1900 verschillende soorten meercellige organismen voor. Acht procent daarvan zijn exoten: door...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het...

Alle publicaties

Waddenacademie Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016....

Alle publicaties

The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

Position paper Zoutwinning onder de Waddenzee

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Boven

Opinieartikel: Onszelf tegen de zee beschermen en tegelijk unieke kustnatuur behouden

Strand van Ameland na de zandsuppletie. Bron: beeldbank RWS

Rijkswaterstaat meet jaarlijks de ligging van de kustlijn en bepaalt op basis daarvan waar het opspuiten van zand nodig is. Daarbij onderzoeken we ook waarom erosie optreedt en hoe het (toegevoegde) zand zich langs de kust verplaatst. Het beheer en onderhoud van de zandige kust is dus gebaseerd op kennis van fysische processen zoals golven, getij en stormen. Soms willen we de processen afremmen, maar we kunnen ze ook gebruiken aldus Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig bij Rijkswaterstaat. Lees meer

Kalender

event

CWSS Waddenzee dag 2017

Op 31 augustus 2017 organiseren het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en Nationaal Park Waddenzee Niedersachsen de jaarlijkse Waddenzee dag in het...

event

57e ERSA CONGRES "Social Progress for Resilient Regions"

29 augustus t/m 1 september Hoe bevorderen we economische en sociale vooruitgang in en van regio’s? Daarover spreken ruim 800 internationale...

event

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017 op 14 september 2017 in de Piraat op Ameland met excursie op 15 september

Bekijk de complete kalender