Spring naar hoofd-inhoud

De garnalenvisserij heeft een meetbaar effect op het ecosysteem, door bodemberoering, bijvangsten en verstoring. Die effecten zijn niet overal even…

Lees meer

Op 19 september heeft demissionair Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Deltaprogramma 2024 'Nu voor later' aangeboden aan de…

Lees meer

Er staan vuurtorens in alle Nederlandse Waddenprovincies: zowel op de eilanden als op het vasteland. Behalve in Groningen. Daar is geen enkele…

Lees meer

Nieuw artikel van de Waddencorrespondent. Waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen voorspelde de Watersnoodramp van 1953 en legde de basis voor het…

Lees meer

Uitgelicht

17-19 april 2024

Registration is open

Lees meer

Met de resultaten van het Kustgenese 2 onderzoeksprogramma om de Nederlandse kust toekomstbestendig te maken

Lees meer

De Waddenviewer is een digitale kaart die verschillende gegevens en meetprogramma's binnen het Waddengebied toont.

Lees meer

Hellen Dawo onderzocht hoe duurzaam ondernemen wordt bedreven in beschermde gebieden, waaronder de Waddenzee.

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven en inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Max Grafnings
Cover thesis Hellen Dawo
cover thesis Catarina Simões
Cover thesis Selin Ersoy

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Verder vliegen zorgt bij de trektocht van kleine mantelmeeuwen niet voor een hogere overlevingskans of meer broedsucces. Dat concludeerden…

Lees meer

Wadplaten hogen op zo lang het zeewater maar veel zand en slib aanvoert, is wat vaak gedacht wordt. Maar dat is slechts het halve verhaal, stellen…

Lees meer

De komende jaren zullen er veel windmolens bijkomen in de Nederlandse zee. Zo ook in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Nu al staan daar…

Lees meer

Archeologen hebben in het wad in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein restanten ontdekt van de kerk van de Laatmiddeleeuwse nederzetting Rungholt

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Dit rapport is gepubliceerd door Wageningen Marine Research en Waddenacademie in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit.

Lees meer

In het jaarverslag 2022 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2022. Het…

Lees meer
Lees meer

Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en…

Lees meer

Waddenviewer

De Waddenviewer is een digitale geografische kaart waarmee onderzoekers en andere specialisten via zogenaamde kaartlagen diverse data en andere gegevens kunnen opvragen over vele onderwerpen en meetprogramma's binnen het Waddengebied.

Meer informatie over de Waddenviewer

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

De vuurtoren van Schiermonnikoog. Beeld: Pixabay

3-6 oktober in Leeuwarden

Lees meer
Waddenviewer

31 oktober in Leeuwarden

13:00-16:00 uur

Save the date

Lees meer

9 november 2023 in Goningen

 

Lees meer