Symposia

50 jaar Lauwersmeer
23 mei 2019

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Uitgelicht

Belonging to Paesens-Moddergat

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

WadWeten

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Symposium

Call for abstracts

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Publicatie

Waddenland Outstanding

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Symposium

Minisymposium Kennis

Lees een kort verslag met foto's en de presentaties van 19 november

Uitgelicht

Evaluatie Waddenacademie

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer...

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De...

WadWeten

Het wad van Maas en Waal

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn...

WadWeten

Dynamiek op de Boschplaat

De Boschplaat is de eilandstaart van Terschelling. Mede door de aanleg van de stuifdijk in de jaren ’30 is het vrije spel van wind en water in het...

WadWeten

Structuren op het strand

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht....

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region

Alle publicaties

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker...

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Ecologie

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de...

Boven

Opinieartikel: Nieuwe verhalen voor het ‘Gouden land’

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de Ruyter, landschapsarchitect en directeur Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Lees meer

Kalender

event

Zeezoogdierdagen 2019

22 t/m 24 februari 2019 te Texel

event

Epo van Douma Lezing door klimaatprofessor Pier Vellinga

7 februari in dorpskerk Huizum, Leeuwarden

event

Symposium 50 jaar Lauwersmeer

23 mei in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp

Bekijk de complete kalender