Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Volgens het CPB is de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie: een stijgende werkloosheid en een oplopende staatsschuld. Ook de…

Lees meer

Hoe relevant is de stikstofproblematiek voor het Waddengebied? Is er actie nodig, en zo ja, door wie? Om deze vragen te beantwoorden heeft de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Niek…

Lees meer

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is het Huis voor de Wadden tot nader order gesloten.

Lees meer

Uitgelicht

Dit voorjaar 4 Waddenlezingen bij het NIVON in Groningen

Lees meer

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Lees meer

Nieuwe publicatie in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie koppelen kunstenaars en wetenschappers

Lees meer

Bekijk de verslagen en foto's van het symposium Nederland verbrakt

Lees meer

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

Lees meer

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Lees meer

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Dit jaar waren er opmerkelijk veel vondsten van eikapsels van de stekelrog langs de Hollandse stranden. Hieruit kun je afleiden dat in de Noordzee de…

Lees meer

Het voorjaar is begonnen. Op de kwelders langs de Waddenzee komen straks de eerste planten in bloei. De bloemen op de kwelders worden, vooral in de…

Lees meer

Op Ameland is geheel door natuurlijke ontwikkeling een stuk strand begroeid geraakt. Allerlei broedvogels en tientallen soorten planten, waaronder…

Lees meer

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht van de Waddenacademie, heeft in deze publicatie de consequenties van de RIVM analyse over stikstof…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om advies uit te brengen ten aanzien van drie vragen met betrekking tot het projectplan Holwerd aan…

Lees meer

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer

De kennis en ervaring van Bas Eenhoorn met het openbaar bestuur in het algemeen, en met de Wadden in het bijzonder, in combinatie met de actuele…

Lees meer

Opinieartikel: Hele wereld moet het wad kunnen beleven

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Niek Kuizenga, directeur/bestuurder van de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee.

De Waddenzee is een unieke plek op de wereld. Zij geeft ons veel. En nu heeft zij ons nodig. Om bezoekers van over de hele wereld te doordringen van haar kracht, haar schoonheid en van de noodzaak haar te beschermen.
Lees meer