Spring naar hoofd-inhoud

Jenny Teasdale is op zoek naar eilandschrijvers die hun verhaal willen vertellen over tuinen, tuinieren en tuiniers op een eiland. Ze wil een…

Lees meer

Op steeds meer plekken langs de Nederlandse kust krijgen dynamische processen een kans of wordt er actief gewerkt aan het dynamiseren van de zeereep.…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van…

Lees meer

NWO publiceert begin april 2023 in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) de Nederlands-Duitse call ‘Inzicht in complexe drukfactoren op…

Lees meer

Uitgelicht

De vierde gezamenlijke themadag zal 10 mei 2023 in Den Helder plaatsvinden, de inschrijving is geopend

Lees meer

Understanding the Wadden; A research about the very meaning of the Wadden and the idea to assign rights to its nature

Lees meer

Ondernemend kuiken wordt later een ondernemende kanoet

Lees meer

In deze derde editie: Lonneke IJsseldijk over haar onderzoek aan gestrande bruinvissen

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Selin Ersoy
Cover thesis Beatriz Marin Diaz
Thesis Stuart Pearson
Thesis Koen Reef

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Het aantal gewone en grijze zeehonden dat verstrikt raakt in afval aan de Nederlandse kust is in elf jaar tijd verviervoudigd. Dat concludeerden…

Lees meer

Zeegras in de Waddenzee is geen gemakkelijk leven beschoren. Het kan wegspoelen in een storm en de zaden kunnen diep in het wad verdwijnen door…

Lees meer

De Waddenzee was altijd een kraamkamer voor platvissen. Uit onderzoek door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en…

Lees meer

In de wadbodem wemelt het op veel plekken van de langspriet-slijkkreeftjes. Deze kleine kreeftachtigen verzamelen vanuit kokertjes in de bodem hun…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Het Waddengebied is meer dan natuur alleen. Wat wij nu unieke natuur noemen is het resultaat van een samenspel tussen natuurlijke processen en…

Lees meer

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen onder meer aan de orde gesteld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Waddenacademie een aanvullend advies over basismonitoring voor vogels…

Lees meer

Deze factsheet geeft een overzicht van de samenstelling van de raden en colleges van de vijf Waddeneilanden en de negen Waddenkustgemeenten. Duidelijk…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

Lees meer
themdadag economische kosten en baten Waddengebied. Foto: Shutterstock

Op 10 mei 2023 organiseren het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie een gezamenlijke themadag over de economie van kust en…

Lees meer