Spring naar hoofd-inhoud

Zoute aquacultuur binnendijks in het Waddengebied is fysisch mogelijk. Dat is de belangrijkste conclusie uit de technische verkenning die…

Lees meer

De Leeuwarder Courant interviewde Katja Philippart, directeur bij de Waddenacademie over de nieuwe rol die de Waddenacademie vanaf 2023 gaat vervullen…

Lees meer

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Waddenacademie een aanvullend advies over basismonitoring voor vogels…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kathleen…

Lees meer

Uitgelicht

Ondernemend kuiken wordt later een ondernemende kanoet

Lees meer

In deze derde editie: Lonneke IJsseldijk over haar onderzoek aan gestrande bruinvissen

Lees meer

Van de in totaal 310 zetels die op de Waddeneilanden en Waddenkustgemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te verdelen waren gingen er…

Lees meer

Van het symposium op 3 oktober in Nes is een verslag gemaakt van de dag, met foto's, presentaties en paneldiscussies

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Inschrijven

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Selin Ersoy
Cover thesis Beatriz Marin Diaz
Thesis Stuart Pearson
Thesis Koen Reef

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

De menukaart van de eidereend in de Wadden is in dertig jaar tijd veranderd. De vogels eten minder mosselen en kokkels en meer scheermessen.…

Lees meer

De wadpier is een iconische soort voor de Waddenzee. Hij komt ook voor in Zuid-Europa, tot en met de zuidkust van Spanje. Maar voor hoe lang nog?…

Lees meer

Piep–maar-dan-ook-echt-píépklein zijn de stukjes plastic die onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het NIOZ opdoken in de Waddenzee. Het gaat om…

Lees meer

Visdiefjes trekken in de nazomer vanuit hun broedgebieden naar overwinteringsgebieden in het zuiden. Een deel van de vogels die in Duitsland nabij de…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Waddenacademie een aanvullend advies over basismonitoring voor vogels…

Lees meer

Deze factsheet geeft een overzicht van de samenstelling van de raden en colleges van de vijf Waddeneilanden en de negen Waddenkustgemeenten. Duidelijk…

Lees meer
Lees meer

Deze quickscan die met name in gaat op de ontwikkelingen in de recreatieve sector (veruit de belangrijkste werkgever op de eilanden) en de…

Lees meer

Portaal Waddenonderzoek

Voor de kennishuishouding van de Wadden heeft de Waddenacademie het Portaal Waddenonderzoek laten ontwikkelen. In dit Portaal wordt het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld en op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen, wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.

Ga naar het Portaal Waddenonderzoek

Kalender

Trialterale regeringsconferentie. Beeld D. Westerkamp via CWSS

28 november - 1 december 2022 in Wilhelmshaven (DLD)

Lees meer
Wandelaars op de kwelder

Georganiseerd door Vitale Waddenkust

Lees meer