Symposia

Volgende Symposium
23 - 24 mei 2017

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Ditching Dikes

Symposium van de Young Wadden Academy op 22 en 23 juni, de inschrijving is open.

Proefschrift

Sediments and functional traits

Promotieonderzoek Joao Gusmao naar invloed vervuiling Waddenzee op in sediment levende dieren

Publicatie

Pilotstudie inzicht in toerisme Waddengebied

Pilotstudie over gebruik mobiele telefoondata voor meer inzicht in toerisme Waddengebied 

Uitgelicht

Podiumdag 2017

Op 18 mei 2017 organiseert Maritime Campus Netherlands in opdracht van de Waddenacademie AcademyAdventures

Uitgelicht

Maatschappelijke veerkracht van eiland- en kustgemeenschappen

Een casestudy in het Nederlandse Waddengebied, masterscriptie Rens Mulder

Symposium

Hoe rijk is de Waddenzee?

De inschrijving voor het Symposium op 23 en 24 mei heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Inschrijven voor de wachtlijst kan nog

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Hoe kanoeten-gewoontes in Europa en Afrika verschillen

Kanoeten zijn strandlopers die in de zomer broeden, en in de winter naar het zuiden trekken om hun buik rond te eten. Twee ondersoorten, de...

WadWeten

Kuddegedrag op de kwelders

Sinds mensenheugenis graast vee op de kwelders van het waddengebied. De laatste jaren is veel onderzoek verricht naar het effect van deze begrazing op...

WadWeten

Omgeving mosselbank is Walhalla voor bodemalgen

Op de wadbodem vormt zich aan het begin van het voorjaar een bruinig laagje dat voor een groot deel uit eencellige kiezelwieren bestaat. Deze vormen...

WadWeten

Scholeksterkuikens sterker door goede nestelplaats

Scholeksters zijn territoriale vogels en verdedigen hun gebieden gretig. Hun nestelterritorium hebben ze het liefst zo dicht mogelijk bij het andere...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het...

Alle publicaties

Waddenacademie Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016....

Alle publicaties

The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Alle publicaties

Position paper Zoutwinning onder de Waddenzee

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit...

Boven

Opinieartikel: Economie en natuur kunnen elkaar versterken door Olga van der Valk

Baggerschip in de vaargeul naar Ameland

We moeten af van het uitgangspunt dat mensen en natuur elkaar beconcurreren om ruimte, ook in het Waddengebied. Beiden - mensen en natuur - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, betoogt onderzoeker Olga van der Valk in dit opinieartikel in het Friesch Dagblad. Lees meer

Kalender

event

Kunstproject: VOOR ALTIJD

27 mei t/m 28 augustus Installatie - mens en natuur in Friesland
In het 13e eeuwse kerkje van het Friese Bornwird, twee kilometer ten noorden van
Dokkum...

event

Fish Passage 2017

19-21 juni Fish Passage 2017
International Conference on Engineering and Ecohydrology for Fish Passage

The 2017 International Conference on...

event

Conference Ditching Dikes

22 juni Eerste conferentie van de Young Wadden Academy in Leeuwarden

Bekijk de complete kalender