Symposia

Symposium ISISA2018
June 10-14

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Hessel Speelman verzorgde het eerste powercollege over de vorming van het wad

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Registration is open!

Proefschrift

Synergetic-tourism landscape interactions

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Proefschrift

Dunes, above and beyond

Proefschrift Marinka van Puijenbroek over de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden

Uitgelicht

Auditrapport bodemdaling Ameland

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

Proefschrift

Changing sand

Proefschrift Lies Leewis over effecten menselijke activiteiten op strandorganismen

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Foraminifeer als gastheer

Foraminiferen zijn piepkleine diertjes die een huisje van kalk hebben. Ze zijn algemeen in de wadbodem en komen voor tot een diepte van dertig...

WadWeten

Klappende bacteriën

In de bodem van de zee barst het van de micro-organismen, waaronder bacteriën en virussen. Door golven en getij verspreiden ze zich op verschillende...

WadWeten

De Kerstvloed van 1717

Op eerste kerstdag is het precies 300 jaar geleden dat een enorme stormvloed grote delen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland onder water zette....

WadWeten

Vissersvrouwen in broek

In de achttiende en negentiende eeuw staken Friese vissersvrouwen pieren op het wad. De wormen dienden als aas bij de visserij op schelvis en...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Boven

Opinieartikel: Investeringskader Waddengebied geeft focus

Cover rapport investeringskader waddengebied 2016-2026

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie. Lees meer

Kalender

event

Zeezoogdierendagen 2018

9-11 februari 2018 in Groningen

event

Symposium The changing futures of islands

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

event

Conferentie LITTORAL 2018

International conference and excursions exploring the deltas and the littoral in and around the Cultural Capital of Europe 2018 Leeuwarden

Bekijk de complete kalender