Symposia

50 jaar Lauwersmeer
23 mei 2019

Symposia

WadWeten

Twee-wekelijks een bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Publicatie

Trilaterale onderzoeksagenda Waddengebied

Nederlandse vertaling verschenen van Trilateral Research Agenda

Symposium

Save the date: 23 mei 2019

Symposium over 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei 2019 in Zoutkamp

Proefschrift

Proefschrift Sil Nieuwhof

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken om schelpdierbedden te karteren

Symposium

SALFAR Saline Futures Conference

Addressing Climate Change and Food Security 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Uitgelicht

Belonging to Paesens-Moddergat

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

WadWeten

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

De Noordzeebodem: meer dan zand

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot...

WadWeten

Afval naar het noorden

De containerramp in het Waddengebied heeft veel mensen op de been gebracht, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat de containers...

WadWeten

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De...

WadWeten

Het wad van Maas en Waal

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Trilaterale onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het werelderfgoed

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke...

Alle publicaties

Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region

Alle publicaties

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker...

Alle publicaties

Sustainable Tourism in de the Wadden Sea Region: key mechanisms to overcome barriers to sustainability

Publicatie 2018-01

Auteurs: Frans Sijtsma en Stefan Hartman

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger...

Boven

Opinieartikel: De zee is geen afvalputje

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert de Hoop, voormalig burgemeester van Ameland en voormalig voorzitter van KIMO. Lees meer

Kalender

event

Zeezoogdierdagen 2019

22 t/m 24 februari 2019 te Texel

event

Spaarwater Eindsymposium

12 maart 2019 in Leeuwarden

event

Symposium Wij, Waddenzee Werelderfgoed

4 april 2019 in Leeuwarden

Bekijk de complete kalender