Symposia

Symposium ISISA2018
Call for abstracts

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Publicatie

Review Economisch Perspectief Waddenzeehavens

Nieuwe publicatie: Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Call for abstracts is open now!

Proefschrift

Pacific oysters and parasites

Proefschrift Anouk Goedknegt over de effecten van de invasie van de Japanse oester in de Waddenzee 

Uitgelicht

Waddenacademieprijs 2017

De Waddenacademieprijs 2017 voor het beste waddengerelateerde proefschrift is op 19 oktober uitgereikt aan Franke van der Molen

Symposium

Symposium Feel the Night

Op 19 en 20 oktober symposium over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied, bekijk de presentaties en foto-impressie

Symposium

Bodemdaling Ameland

Op 14 september 2017 vond op Ameland een symposium plaats over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Plankton dat plastic vangt en opeet

Een Amerikaans veldonderzoek heeft aangetoond dat er planktonsoorten zijn, de zogenaamde mantelvisjes, die plastic deeltjes uit het zeewater kunnen...

WadWeten

Exoten en de recreatievaart

De wereldwijde scheepvaart speelt een belangrijke rol bij de introductie van uitheemse, vaak ongewenste soorten planten en dieren in het Europese...

WadWeten

Het bodemleven op de grens van zee en land

Bij kwelders gaat het kale wad geleidelijk aan over in een vegetatierijk gebied. Bij deze overgang verandert ook de samenstelling van de aanwezige...

WadWeten

Jordsand: de verdronken hallig

In het waddengebied ontstaan af en toe nieuwe eilanden in de rij. Zo ontstond Rottumerplaat op de plek waar Rottumeroog ooit vandaan was gewandeld....

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Alle publicaties

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het...

Boven

Opinieartikel: Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

Luchtfoto Eems-Dollard gebied. Foto: Joop van Houdt, beeldbank rws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin Baptist, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research. Lees meer

Kalender

event

Circulair Cafe over Places of Hope

30 november in Leeuwarden met Maarten Hajer en Michiel van Iersel

event

Symposium The changing futures of islands

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

event

Symposium Young Wadden Academy

Managing shocks and stresses: bridging borders and boundaries
28 juni 2018

Bekijk de complete kalender