Spring naar hoofd-inhoud

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Stientje van Veldhoven de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid…

Lees meer

Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden.…

Lees meer

Vandaag verscheen het jaarboek Wadden in Beeld, dat een beeld geeft van een aantal ontwikkelingen van de Waddenzee in de jaren 2022 en 2023. Het…

Lees meer
Aanbieding van het rapport op symposium van Dijkversterking naar klimaatadaptieve waddenkust. Foto: Jouke van Dijk

Op 13 mei 2024 bracht de Waddenacademie het rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (geschreven door Arjen…

Lees meer

Uitgelicht

Op 6 juni 2024 verscheen de laatste WadWeten van Tim van Oijen. Tim is sinds het begin van de Wadweten als schrijver verbonden geweest aan de…

Lees meer

Sharks and Rays in Troubled Waters: threatened species in dynamic intertidal ecosystems

Lees meer

Ana Colina Alonso onderzocht de morfodynamica van zand-slib getijdesystemen.

Lees meer

17-19 april 2024

Read more

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven en inschrijven

Proefschriften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Guido Leurs
Cover thesis Carlijn Lammers
Cover thesis Ana Colina Alonso
Cover thesis Dunia Rios Yunes

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Bruinvis. Foto: Erik Christensen

Bruinvissen worden steeds vaker in de Waddenzee gezien, maar over hoe lang ze er verblijven is weinig bekend. Uit nieuw onderzoek blijkt dat…

Lees meer

Zandsuppleties zorgen dat de Waddeneilanden op sommige plekken niet opgesnoept worden door de zee. Nadelen van dit spuien van zand zijn dat de…

Lees meer
Bonte strandloper. Foto: Mark Zekhuis

Het voorjaar is begonnen. Miljoenen steltlopers zoals kanoeten sterken aan in de Waddenzee ter voorbereiding op de (door)trek naar hun broedgebieden.…

Lees meer

Duitse onderzoekers ontdekten dat je beter niet te veel natuurartikelen kunt lezen voordat je een tripje boekt om zeehonden te spotten. Dat leidt tot…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en sociaaleconomische ontwikkelingen beïnvloeden de beschikbaarheid, het verbruik en de verdeling van zoet…

Lees meer

In dit online jaarverslag berichten we met tien hoogtepunten over de belangrijkste mijlpalen, evenementen, activiteiten of projecten in 2023. Onze…

Lees meer

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van…

Lees meer

Waddenviewer

De Waddenviewer is een digitale geografische kaart waarmee onderzoekers en andere specialisten via zogenaamde kaartlagen diverse data en andere gegevens kunnen opvragen over vele onderwerpen en meetprogramma's binnen het Waddengebied.

Meer informatie over de Waddenviewer