Symposia

Volgende symposium
Feel the night

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Symposium

Bodemdaling Ameland

Op 14 september 2017 vond op Ameland een symposium plaats over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland

WadWeten

Een zee van licht

Langs grote delen van onze kust wordt het nooit meer echt donker. Dorpen, steden en hun havens verlichten de wijde omtrek.

Symposium

Symposium Feel the Night

Op 19 en 20 oktober symposium over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied. De inschrijving is geopend

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

Uitgelicht

Waddenacademieprijs 2017

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste waddengerelateerde proefschrift. Nomineren kan tot 1 september. 

Symposium

Ditching Dikes

Symposium van de Young Wadden Academy op 22 en 23 juni bij Stenden Leeuwarden

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

De zeehondenpups komen steeds vroeger

Rond de langste dag komt de eerste. Dat was jarenlang de aanduiding van het begin van de periode dat de jonge gewone zeehonden ter wereld komen in de...

WadWeten

Grootschalige effecten van windparken op zee

Om te voorzien in onze behoefte aan duurzame energie bouwen we steeds meer windparken in de Noordzee. Dat kan gevolgen hebben voor het...

WadWeten

Bodemhoppers

Het is een drukke boel in het bovenste laagje van de wadbodem. Onderbelicht, maar in zandige wadplaten zeer talrijk, zijn de roeipootkreeftjes. Deze...

WadWeten

Mogelijk erosiegevaar door gravende wormen

Ringwormen zijn soms in grote getalen aanwezig in het intergetijdengebied van de Waddenzee. Ze graven een netwerk van gangen in de bodem, waardoor het...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Alle publicaties

Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015; Pilotstudie op basis van mobiele telefoondata

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het...

Alle publicaties

Waddenacademie Jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016....

Alle publicaties

The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht...

Boven

Opinieartikel: Waaien we weg of waaien we uit?

Luchtfoto van de dijk bij Ferwert. Foto beedbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder, initiator van Sense of Place. Lees meer

Kalender

event

Symposium Feel the Night

19e symposium van de Waddenacademie op 19 en 20 oktober 2017; Over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied

event

Symposium 'The Abundance and Scarcity of Sand'

Georganiseerd door AtelierNL en MU op 27 oktober in Eindhoven

event

Invading Pacific oysters: good, bad or ugly?

International workshop on the impacts of invasive Pacific oysters on marine ecosystems at Texel 1-2 November 2017

Bekijk de complete kalender