Symposia

Symposium ISISA2018
June 10-14

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Proefschrift

Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making

Proefschrift Wanda van Enst

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Hessel Speelman verzorgde het eerste powercollege over de vorming van het wad

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Registration is open!

Proefschrift

Synergetic-tourism landscape interactions

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Proefschrift

Preserving a layered history of the Western Wadden Sea

Proefschrift Martijn Manders over beheer onderwatererfgoed

Uitgelicht

Auditrapport bodemdaling Ameland

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Korstmossen op oude zeedijken

Oude zeedijken zijn een geschikte groeiplaats voor korstmossen. Het bij de aanleg van dijken gebruikte natuursteen is begroeid met tientallen...

WadWeten

Gesloten riviermonden

In het Holoceen, de periode van de laatste ijstijd tot heden, hadden meerdere rivieren in het waddengebied, zoals de Hunze en de Eems, een open...

WadWeten

Scheepswrakken als (voedings)bodem

Het is voor velen onzichtbaar, maar de Waddenzee ligt vol met kades, bruggen en vooral veel scheepswrakken. Zij zijn een bron van kennis over het...

Kannibalisme en exotische krabben

De uitheemse blaasjeskrab en de penseelkrab wisten in korte tijd de Waddenzee te koloniseren. Op het Duitse wad werd onderzocht hoe beide nieuwkomers...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Boven

Opinieartikel: Investeringskader Waddengebied geeft focus

Cover rapport investeringskader waddengebied 2016-2026

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie. Lees meer

Kalender

event

Tweede Powercollege Omrop Fryslân

22 februari 2018 door Katja Philippart, portefeuillehouder ecologie

event

Derde powercollege Omrop Fryslân

22 maart 2018 door Meindert Schroor, portefeuillehouder cultuurhistorie

event

Vierde powercollege Omrop Fryslân

19 april 2018 door Jouke van Dijk, portefeuillehouder economie

Bekijk de complete kalender