Symposia

Symposium ISISA2018
June 10-14

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Meindert Schroor verzorgde het derde powercollege: De bewoners van het waddengebied

WadWeten

Winterse Wadden

Wat voor effect heeft een strenge vorstperiode op de waddennatuur?

Uitgelicht

Afstudeerscripties wadden

Bij studenten is het waddengebied vaak een afstudeeronderwerp. Wij verzamelden afstudeerscripties die de afgelopen jaren zijn verschenen bij...

Proefschrift

Science-policy interfaces for enriched environmental decision-making

Proefschrift Wanda van Enst

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Registration is open!

Proefschrift

Synergetic-tourism landscape interactions

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Storm over de kwelder

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het...

WadWeten

Zeegrasherstel

Eeuwenlang was zeegras een veelvoorkomende plantensoort in de Nederlandse Waddenzee, waar zelfs mensen hun geld mee verdienden. Maar bijna honderd...

WadWeten

Winterse Wadden

De korte heftige vorstperiode aan het eind van deze winter veroorzaakte enig ongemak op de Waddenzee. Door de ijsgang en de, vanwege de aanhoudende...

WadWeten

Duitse wadden zijn toerist heel wat euro’s waard

De waardering voor natuurgebieden als de Waddenzee is moeilijk in harde euro’s te vangen. Duitse wetenschappers hingen een bedrag aan de recreatieve...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Boven

Opinieartikel: Hoe terecht is de kritiek op pulsvisserij?

Pulswing. Foto: Wageningen Marine Research.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Adriaan Rijnsdorp, visserijbioloog sinds 1980 en verbonden aan Wageningen University & Research. Lees meer

Kalender

event

Mini-symposium 'Restoration of shellfish beds'

12 april  NIOZ Texel

event

Vierde powercollege Omrop Fryslân

19 april 2018 door Jouke van Dijk, portefeuillehouder economie

event

Nationaal Waddencongres

17 mei 2018 in Leeuwarden

Bekijk de complete kalender