Symposia

Symposium ISISA2018
June 10-14

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Publicatie

Trilateral Research Agenda

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

WadWeten

Als de dijken wijken..

In Denemarken onderzocht men de ecologische gevolgen van het teruggeven van land aan de zee

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Proefschrift

Proefschrift Judith Floor

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Andreas Waser

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Als de dijken wijken…

De door de klimaatverandering veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging stelt het waddengebied voor grote uitdagingen. Het is zeer de vraag of...

De Atlantikwall op de Waddeneilanden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde het Duitse Rijk de verdedigingslinie de Atlantikwall op. Deze aaneenschakeling van bunkers, kanonnen en...

WadWeten

Griend, een stormvloedschoorwaleiland

Midden in de Waddenzee ligt het eilandje Griend. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk wordt het steeds kleiner en zijn diverse herstelpogingen gedaan....

WadWeten

Keert de platte oester terug?

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying...

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Boven

Opinieartikel: Kunst kan dorpen veerkrachtiger maken

Zicht op Pingjum. bron: Wikimedia

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gwenda van der Vaart, onlangs gepromoveerd op onderzoek  naar de waarde van kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten voor het opbouwen van veerkracht. Lees meer

Kalender

event

Symposium The changing futures of islands

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

event

Wadden Sea World Heritage Summer School

18-31 August 2018 on the islands of Sylt (D), Spiekeroog (D) and Texel (NL)

event

Symposium Terpen en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

4 oktober in Warffum

Bekijk de complete kalender