Symposia

Symposium ISISA2018
June 10-14

Symposia

WadWeten

Wekelijks een nieuw bericht over recent wadden onderzoek

WadWeten

zoek

Laatste Nieuws

Uitgelicht

Boven

Uitgelicht

Uitgelicht

Powercolleges Omrop Fryslän

Jouke van Dijk verzorgde het vierde powercollege: Waddengebied beschermen of uitmelken?

Proefschrift

Proefschrift Judith Floor

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Proefschrift

Proefschrift Andreas Waser

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee

Symposium

Symposium ISISA2018

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands. Registration is open!

Proefschrift

Proefschrift Gwenda van der Vaart

Over de waarde van  kunst voor het opbouwen van veerkracht in dorpen

WadWeten

Winterse Wadden

Wat voor effect heeft een strenge vorstperiode op de waddennatuur?

meer uitgelicht

Boven

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

WadWeten

Keert de platte oester terug?

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend...

WadWeten

Een stukje wad langs de Hollandse kust

In 2011 werd de Zandmotor aangelegd voor de kust bij Ter Heide (Zuid-Holland). Deze grote zandsuppletie heeft tot doel om in een keer de kust...

WadWeten

Zeegrasonderzoek

De laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt in de kennis over de mogelijkheden en methoden van het herstel van zeegras in de Waddenzee en...

WadWeten

Lepelaars eten meer vis dan verwacht

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een...

Boven

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Alle publicaties

Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en...

Alle publicaties

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het...

Economie

Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als...

Alle publicaties

Systematiek voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - perspectieven voor het convenant Viswad

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen...

Boven

Opinieartikel: Breed optimisme over Friese Waddenkust

Dijk en kwelder bij Moddergat. Foto: Beeldbank RWS. Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker en Klaas Laansma, respectievelijk hoofd Natuurkwaliteit en programmamaker Zilte Vitaliteit bij It Fryske Gea. Lees meer

Kalender

event

Vijfde powercollege Omrop Fryslân

16 mei 2018 door Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat

event

Nationaal Congres 'Waddenzee Wereldklasse'

17 mei 2018 in Leeuwarden

event

Symposium The changing futures of islands

16th Islands of the World Conference 2018
10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands

Bekijk de complete kalender