Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 28 augustus jl. prof.dr. Pieter van Beukering benoemd tot portefeuillehouder…

Lees meer

The deadline for abstract submission is 30 September 2020

Lees meer

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland onderzoek uitgevoerd naar de bronnen van het zwerfafval dat is…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David…

Lees meer

Uitgelicht

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Lees meer

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

Washover inundation and barrier island accretion

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Eva Kok
Cover proefschrift Daan Wesselman
Cover proefschrift Jennifer Welsh
Cover proefschrift Anita Engelstad

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Afval in zee is een wereldwijd probleem. Alleen al aan plastics verdwijnt jaarlijks tussen de 5 en 13 miljoen ton in zee. Om het probleem aan de bron…

Lees meer

In de strijd tegen de stijgende zeespiegel zoeken overheden met wetenschappers naar betaalbare, duurzame manieren om de kustveiligheid te garanderen.…

Lees meer

Twee recente studies naar de aanwezigheid en mogelijke gevolgen van medicijnresten in de Waddenzee laten zien dat de concentraties van de meeste…

Lees meer

Het zien van roze flamingo’s op het wad is steevast aanleiding voor een berichtje in de populaire media. Toch komt deze grote roze vogel in Nederland…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer

Opinieartikel: Moeten we bang zijn voor exoten in de Waddenzee?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van David Thieltges, senior-onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

In de Waddenzee is een nieuwe exotische worm gevonden, waarmee de lijst met exoten nog langer wordt. Elk jaar worden er gemiddeld zo wel één tot twee nieuwe exotische soorten in de Waddenzee gevonden. Maar moeten wij echt bang zijn voor exoten in de Waddenzee?

Lees meer

Kalender

Afval van de MSC Zoe op het strand. Foto: Ritzo ten Cate

Online masterclass - wetenschappelijk kennis verwerken in je literaire tekst

woensdag 30 september 19.30-21.30 uur

Prof. dr. Katja Philippart,…

Lees meer
Posterbeeld Symposium ED2050

25e Symposium Waddenacademie

11 november 2020

Lees meer
Seminar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Lees meer