2,5 miljoen voor onderzoek aan trekvogels

Excellent NIOZ wetenschapper Theunis Piersma ontvangt Spinozapremie

Theunis Piersma. Foto: Thomas Leerink

Theunis Piersma van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee ontvangt vandaag in Utrecht de Spinozapremie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De persoonsgebonden premie van 2,5 miljoen euro besteedt Piersma aan trekvogelonderzoek gericht op drie Nederlandse icoonsoorten: kanoet, lepelaar en grutto.

Theunis Piersma is als senior onderzoeker aan het NIOZ verbonden en is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Trekvogels
Piersma bestudeert de aantallen en verspreiding van trekvogels, zoals kanoeten, lepelaars en grutto’s. Trekvogels verbinden ons land met een groot deel van de rest van de wereld. Als gevolg van menselijk handelen moeten de vogels zich voortdurend aanpassen aan de snelle veranderingen die optreden in hun wadden- en weidelandschap. Piersma: “Het doel van het trekvogelonderzoek is het vermogen tot aanpassing van de vogels beter te leren begrijpen”.

Trekvogelonderzoek
In hoeverre bepalen jeugdervaringen van trekvogels de latere trekroutines? Neemt de flexibiliteit van trekvogels af met de leeftijd? En in hoeverre zijn trekvogels in staat zich aan te passen aan het grote verlies van hun leefomgeving en snelle klimaatveranderingen? Met de Spinozapremie hoopt Piersma die vragen te beantwoorden. “Met kleine zenders en satelliettechnologie kunnen we nu individuele trekvogels van de wieg tot het graf volgen”, zegt hij. “De volgende stap is om meer te leren over de manier waarop de levensloop van trekvogels vorm krijgt. We willen daarvoor zoeken naar de koppeling tussen levenslopen van individuele vogels en informatie over klimaat, voedselbeschikbaarheid, natuurlijke vijanden en de aan- of afwezigheid van ouders en soortgenoten”.

Spinozapremie
De NWO-Spinozapremie wordt elk jaar uitgereikt aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die voortreffelijk en baanbrekend nationaal- en internationaal onderzoek doen. De onderzoekers behoren tot de absolute wereldtop van de wetenschap en zijn een inspiratie voor jonge onderzoekers. Prof. dr. Theunis Piersma is bij het NIOZ de tweede Spinozalaureaat na Prof. dr. ir. Jaap Sinninghe Damsté (2004).