5 publicaties sociaal economische kenmerken Waddeneilanden

Partoer, een Fries bureau voor sociaale conomische vraagstukken heeft 5 publicaties gepresenteerd over de sociaal economische kenmerken op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland

West-Terschelling. Beeldbank RWS.

Het ‘eilandkarakter’ heeft specifieke consequenties voor het wonen en werken op een Waddeneiland. In vier fluchskriften zet Partoer enkele sociaal economische kenmerken van respectievelijk Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland op een rij. De gegevens hieruit komen onder meer uit het integraal onderzoeksrapport ‘Sociaal economische analyse en best practices van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden’. De informatie is belangrijk voor iedereen die is betrokken bij de toekomst van de Waddeneilanden.

Fluchskrift sociaal economische kenmerken Ameland (pdf 3,2 Mb)

Fluchskrift sociaal economische kenmerken Schiermonnikoog (pdf 4,5 Mb)

Fluchskrift sociaal economische kenmerken Terschelling pdf (4,5 Mb)

Fluchskrift sociaal economische kenmerken Vlielandpdf 4,5 Mb)