Academie: Wad is meer dan natuur

Het onderzoek naar cultuurhistorie in het waddengebied schiet te kort

Amsterdam- Het onderzoek naar cultuurhistorie in het waddengebied schiet te kort. Ook het sociaal-wetenschappelijke aspect is in de wetenschap ondervertegenwoordigd. De Waddenacademie wil hier veel aandacht aan besteden. Dit zei voorzitter Pavel Kabat gisteren in Amsterdam bij de officiële start van de in Leeuwarden gevestigde academie. De onderzoekers van het nieuwe instituut beginnen met vast te stellen op welke terreinen behoefte aan kennis bestaat.

Bron: Leeuwarder Courant 31-07-08