Academisch klimaat voor Friesland

Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu twintig promovendi onder de vlag van University Campus Fryslân aan het werk zetten. Onder meer Stenden gaat enkele van hen herbergen.

Logo University Campus Fryslan

"We zijn erg tevreden met de waardering die de Provincie heeft uitgesproken," laat Frans Zwarts, bestuurder van University Campus Fryslân (UCF) weten. Zwarts kreeg een jaar geleden de leiding over het project rond de UCF dat het academisch klimaat in Friesland moet aanwakkeren. Met het geld van de Gedeputeerde Staten moet daar nu een slag in gemaakt worden. 

Friesland als laboratorium 
"De UCF is de regievoerder, maar onder de noemer International Graduate and Research School (IGRS) zitten de promovendi bij de verschillende kennisinstellingen Wetsus, de Waddenacademie, NHL Hogeschool, Stenden, en de Fryske Akademy," vertelt Zwarts. Bij die instellingen zullen de onderzoekers internationaal relevant onderzoek gaan doen met Friesland als natuurlijk laboratorium. 

Lees het volledige artikel op Scienceguide.nl.