Bas Eenhoorn nieuwe voorzitter RCW

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter.

Met de heer Eenhoorn krijgt het RCW andermaal een voorzitter met uitgebreide bestuurlijke kennis en ervaring. Eerder was hij onder meer burgemeester van Schiermonnikoog. De benoeming sluit een periode van herstructurering van het RCW af. Drie jaar geleden is deze ingezet door Commissaris van de Koningin van Fryslân John Jorritsma en toenmalig minister van VROM Jacqueline Cramer. Ze wilden het aantal overlegorganen over de Wadden beperken. Dit is gelukt.

Voor het RCW heeft dit er toe geleid dat voortaan vertegenwoordigers van bedrijfsleven en natuurorganisaties aanschuiven. Het voorzitterschap berustte voorheen bij toerbeurt bij de Commissaris van de Koningin van één van de Waddenprovincies. De laatste jaren was dat John Jorritsma.

Bas Eenhoorn zegt verheugd te zijn over zijn benoeming tot voorzitter: “Het Waddengebied heeft altijd een warme plaats in mijn hart gehouden. Mijn uitdaging is nu het RCW zo te positioneren dat de netwerkfunctie die het heeft, volop tot zijn recht komt.”

In het RCW zijn Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen vertegenwoordigd. Het is de plaats waar bestuurders elkaar ontmoeten en informeren. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebiedgebied.

Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Wel heeft het oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt het praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Het doel is daarbij uiteraard om het Waddengebied te versterken. Het secretariaat van het RCW is gevestigd in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.

Bas Eenhoorn (66) is burgemeester van Alphen aan den Rijn.