Breed initiatief voor het Friese weidelandschap

Onder de naam Kening fan ’e Greide wordt aanstaande dinsdag een initiatief gelanceerd om het Friese weidelandschap te behouden en versterken op een manier die de weidevogels helpt, en tegelijk de sociaal-economische ontwikkeling niet in de weg zit.

Als aftrap wordt aan Commissaris van de Koningin John Jorritsma de eerste Friese editie van het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds aangeboden. Dit is een tweejaarlijkse, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde WNF-publicatie over de gezondheid van de aarde, de veranderingen in soortenrijkdom, in ecosystemen en in de consumptie van natuurlijke hulpbronnen. In de speciale Friese editie wordt de provincie in een nationale en mondiale context geplaatst.

Lees het volledige artikel op de site van het Friesch Dagblad.

De Waddenacademie is betrokken bij dit initiatief.