Cursus Cultuurlandschappen van de Wadden

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie organiseren van dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november 2018 de cursus Cultuurlandschappen van de Wadden.

 

Cultuurlandschap in het waddengebied. Foto: Jeroen Wiersma

De driedaagse kennis verdiepende cursus biedt inzicht en overzicht van de cultuurlandschappen van het Waddengebied. Gerenommeerde landschapsspecialisten waaronder Theo Spek en Meindert Schroor verzorgen colleges, veldpractica en excursies. Debatten en presentaties op de avonden geven de ruimte voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers.

In drie dagen leert de cursist over de laatste inzichten op het gebied van de landschapsgeschiedenis en kan tijdens veldpractica en workshops zelf aan de slag.

Doelgroep

De cursus is voor lokale en provinciale bestuurders en ambtenaren, medewerkers van maatschappelijke organisaties, medewerkers van waterschappen, medewerkers van adviesbureaus en natuurbeheerders,  medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties, (landschaps)architecten, en studenten.

Cursusopbouw

De colleges bieden een overzicht van de opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap én een blik op toekomst. De cursusdag op 30 oktober geeft de grote lijnen van de ontwikkeling van de Wadden, op 31 oktober is de benadering thematisch. De driedaagse besluit met een busexcursie naar relatief onbekend Waddenlandschap. De cursus vindt plaats in De IJsherberg, Harddraversdijk 1, 9101 XA Dokkum

Beurzen voor studenten

Het Kenniscentrum Landschap en de Waddenacademie stellen voor de Waddencursus vijf beurzen voor masterstudenten beschikbaar, waardoor zij zonder financiële kosten aan de cursus kunnen deelnemen.

Masterstudenten die voor een beurs in aanmerking willen komen worden verzocht om voor 20 oktober een korte motivatiemail te sturen naar Anne Wolff, projectleider Kenniscentrum Landschap (a.j.wolff@rug.nl). Mochten er meer dan vijf kandidaten zijn dan zal een selectie op basis van de motivatie worden gemaakt. Over de gemaakte selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

Meer informatie:

Download het voorlopige programma (pdf 0,4 Mb)

Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldformulier

Meer informatie op de website van de RUG

Contactpersonen:
Anne Wolff en/of Nynke Bender mail: cursus.landschap@rug.nl