De ruzie is voorbij, nu kunnen we aan de slag

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.

Have Lauwersoog, foto: beeldbank RWS

De Waddenzee is een uniek gebied en de UNESCO heeft het gebied niet voor niets in 2010 tot Werelderfgoed uitgeroepen. Tegelijk is er veel rijkdom verloren gegaan en staat het gebied onder druk.
Die druk wordt veroorzaakt door intensief gebruik, ook voor de visserij, door bedijkingen in het verleden en door invloeden van buitenaf, zoals klimaatverandering en het binnendringen van exotische dieren die er niet thuishoren. In 2010 is via het Programma naar een Rijke Waddenzee gestart met natuurherstel om het gebruik van de Waddenzee door de visserij, de recreatie en de havens duurzamer te maken.

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen