De Waddendijk: Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

Heeft de noordelijke Waddenkust, momenteel vooral een doorgangsgebied voor toeristen op weg naar de eilanden, mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen? Gelet op de eigenschappen van dit stuk platteland gelegen aan de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee zou je zeggen van wel. De uitdaging is echter om toeristische aantrekkelijkheid hier te combineren met kustbeschermingseisen.

Cover De Waddendijk. Kansen voor een uniek vrijteijdslandschap

Waddendijk denktank
In 2013 nam ETFI het initiatief tot de vorming van een 'Waddendenktank' met regionale betrokkenen vanuit de woningcorporaties, kustbescherming, de wereld van architectuur en cultuur en vanuit toeristische ontwikkelingen. De conclusie van deze groep luidde dat een toekomstige ontwikkeling niet alleen de kustveiligheid zou moeten respecteren, maar ook het unieke natuurlijke en culturele karakter van dit gebied. Twee ideeën kwamen zo centraal te staan: het concept van Building with Nature, dat natuurlijke processen inzet voor de kustverdediging, en het idee van een Culturele Route met landschapskunt, waarmee een soort van permanent Oerol op de vastelandkant zou ontstaan. Het Franse Estuaire project in Nantes vormt een goed voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling.

Inspiratie
De meest recente ETFI publicatie markeert ditmaal niet het einde van een onderzoeksproject, maar is geschreven om een inspiratie te vormen voor innovatieve ontwikkelingen in het kustgebied. Onze specifieke aanbeveling is een dergelijke ontwikkeling te starten in een pilotgebied, waar de kustbeschermingsnormen een zekere vernieuwende inrichting toelaten. Op deze manier zou het dorp Holwerd, nu nog met zijn rug naar de zee, een toeristische zeehaven kunnen worden in het project 'Holwerd aan Zee'.

Meer informatie:
Lees het hele onderzoeksrapport De Waddendijk: Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap