Dijkrijk – Noordpolder 1811-2011

De Noordpolder: een uitgestrekt boerenlandschap in het noorden van Groningen. Bekend van het getijdenhaventje Noordpolderzijl, met het aanpalende Zielhoes, uitkijkend over de kwelders - in de verte Rottumeroog en Rottumerplaat.

Voorkant van het boek

 Wie zich omdraait op de dijk ziet aan de polderkant de dorpen Westernieland, Den Andel, Warffum, Usquert, Uithuizen en aan de oostelijke einder De Eemshaven. Daarvoor liggen de lange, vruchtbare percelen vol aardappelen, uien, voederbieten, graan en talloze andere gewassen: het rijk van de dijk.

Op 8 oktober 2011 werd het boek Dijkrijk - Noordpolder 1811-2011 aan staatssecretaris Henk Bleker aangeboden in ‘t Zielhoes in Noordpolderzijl.

In tien hoofdstukken (272 pagina’s) wordt verteld hoe de Noordpolder tot stand kwam en uitgroeide tot een uniek landschap op de grens van zee en land. In elk hoofdstuk staat een uitgebreid portret van een beroemde Noordpolderbewoner, van Marten Douwes Teenstra tot Marten Toonder. Ook worden typische Noordpolderwoorden als ingelanden, tets, aanzwettend en ruit uitgelegd. In het laatste hoofdstuk zijn alle 48 gebouwen in de huidige polder en de 122 bewoners daarvan geportretteerd. Kijk naar de diverse voorbeeldpagina’s.

Dijkrijk - Noordpolder 1811-2011 werd geschreven door Jan de Boer, en geproduceerd door Gerard Oostra (beeld), Louis Stiller (redactie), Henk van Welzen (beeld) en Wim Witteveen (ontwerp en opmaak).

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of te bestellen via noordpolder200jaar.nl.

Meer informatie over de thema's Economie en Cultuurhistorie van de Waddenacademie.