Drollen tellen om de Waddenzee te redden

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Quirin Smeele, projectleider van Waddensleutels vanuit Natuurmonumenten.

Artikel LC

Door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie zijn de onderzoeksprogramma’s ‘Waddensleutels’ en ‘Metawad’ opgezet. Die worden voor een belangrijk deel door het rijk betaald uit het Waddenfonds betaald.

Lees het volledige artikel uit de Leeuwarder Courant over dit onderzoek Drollen tellen om de Waddenzee te redden (pdf 0,4 Mb).