'Friesland laat kansen zilte landbouw liggen'

Op 15 maart 2016 sprak Pier Vellinga, lid van de Waddenacademie, de jaarlijkse Magister Alvinuslezing uit van de gelijknamige scholengemeenschap in Sneek. In de lezing die als titel had: Klimaatverandering na Parijs’ ging hij in op het Klimaatakkoord van Parijs en hoe dit een historische kans biedt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Vellinga vindt ook dat Friesland de kans om te scoren met zilte landbouw voorbij heeft laten gaan. 'Het telen van zilte groeten en het kweken van kokkels in het buitendijkse gebied van de Waddenzee zijn kansen om in de strijd tegen klimaatveranderingen de overgang te maken naar een nieuwe economie.'

In de Leeuwarder Courant van 16 maart 2016 verscheen naar aanleiding van de lezing van Pier Vellinga het artikel 'Friesland laat kansen zilte landbouw liggen'. 

Bekijk de pdf met de sheets van de presentatie van Pier Vellinga: Klimaatverandering, de afspraken van Parijs, wat betekent dat, wereldwijd en voor Friesland? (pdf 4,6 Mb).