Gert Nieuwboer toegetreden tot Raad van Toezicht Waddenacademie

Ir. Gert Nieuwboer, afgestudeerd als bioloog in Wageningen en directeur van SNP Natuurreizen is per 1 maart 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

Gert Nieuwboer. Foto: SNP.

'Met de benoeming van Gert benadrukt de Waddenacademie het belang dat ze hecht aan het verder ontwikkelen van duurzaam toerisme in het waddengebied’' aldus Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

Gert Nieuwboer: ‘Ik heb vanuit mijn functie als directeur bj SNP Natuurreizen veel ervaring met toerisme en hoe duurzaam toerisme in de markt te zetten. Dat ik deze ervaring nu via de Waddenacademie in kan zetten voor dit Unesco Werelderfgoed spreekt me zeer aan en doe ik graag. ‘

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

drs. Ed Nijpels (voorzitter)
drs. Greetje van den Bergh (vice-voorzitter)
Jaap Bos
ir. Gert Nieuwboer
ir. Marius Enthoven
prof. dr. Taede Sminia
prof. dr. Pavel Kabat

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht