Help werelderfgoed Waddenzee vooruit met keuze voor kennis

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, projectleider kernteam Basismonitoring bij Rijkswaterstaat

Cover Wadden in Beeld 2016

Alleen Rijkswaterstaat al heeft meer dan honderd jaar aan monitoringsgegevens van de Waddenzee. Door samen te werken en feiten gezamenlijk vast te stellen, kan het prachtige werelderfgoed Waddenzee vanuit zijn woeste, natuurlijke kracht het mooiste natuurgebied van Nederland blijven.

Er komen veel belangrijke ontwikkelingen af op de Waddenzee, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, verdwijnen van grote vissen en afname van het broedsucces bij vogels. Dit zijn stevige vraagstukken die oproepen tot actie van beheerders.

De uitdaging is om het hoofd koel te houden en er voor te zorgen dat we de werkelijke bedreigingen tijdig zien. Samen met alle beheerders op basis van feiten de oorzaak aanpakken of een oplossing zoeken en vooral de natuur vrij te laten, dynamisch als de Waddenzee. Investeren in feiten is de basis voor een natuurlijk beheer van het mooiste natuurgebied van Nederland. De beheerders doen dit door een gezamenlijke waddenmonitor op te zetten; de basismonitoring Wadden.

Roofdier

Feit of fictie? De zeester is de grootste predator van mosselbanken. Strandbezoekers die een zeester vinden, zijn altijd blij en roepen kids erbij om het mooie diertje te bekijken. In werkelijkheid is de zeester een roofdier dat in zijn element onder water mossels en andere schelpen opentrekt met zijn zuignappen en opeet. Een onderzoeker heeft ontdekt dat zoetwater dat door een sluis de Waddenzee inkomt, de zeesterren de das om doet en de mosselbanken lijkt te redden van de zeester. Dit laatste moet nog verder onderzocht worden voordat het als feit gezien kan worden, maar wellicht kan de beheerder met zoetwaterinstroom in de toekomst mosselbanken beschermen tegen de zeester. Feit is dat de zeester een grote predator is van mosselen.

Een ander voorbeeld van feit of fictie. De kluut neemt af door het fosfaatverbod in de wasmiddelen uit de jaren tachtig. Het fosfaat zorgde voor vuil water, maar ook veel voedsel voor vissen en vogels. Zo veel voedsel is er niet meer, dus neem de kluut in aantal af. Klinkt logisch, maar ook dit is speculatie. Onderzoekers kunnen deze relatie nog niet bewijzen. Wel is duidelijk dat een toename van zomerstormen en door roofdieren zoals ratten het broedsucces is afgenomen. Er is dus wel degelijk reden voor de beheerders om te kijken of wij de kluut kunnen helpen.

Dit laat zien dat er nog veel moet gebeuren. De monitoring van de duisternis is nog niet op orde, maar er wordt aan gewerkt. Er spelen grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering, afname van vis en broedvogels. Over de economie hebben wij cijfers in beeld gebracht. De havens doen het goed, maar wat betekent dit voor de Waddenzee?

Wadden in Beeld

De uitdaging is om de juiste trends tijdig te zien. De beheerders zijn goed op weg door samen te werken en gezamenlijke basismonitoring op te zetten. Het samen eens worden over feiten zorgt voor een gezamenlijk vertrekpunt. Vanuit daar kunnen we open over afwegingen spreken. Het boekje Wadden in beeld is een mooi voorbeeld van zo´n gezamenlijk vertrekpunt. Dit jaar is het nog dikker en geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen van het Waddengebied. Een mooi voorbeeld van integraal samenwerken aan beheer van de natuur.

Het werelderfgoed is goede samenwerking en gezamenlijke monitoring meer dan waard en de ontwikkelingen die spelen vragen erom. Help het mooiste natuurgebied van Nederland vooruit met de keuze voor kennis. Laat feiten regeren of eigenlijk: laten we samen vanuit feiten beheren.

Begin mei is als product van de basismonitoring de tweede jaargang van Wadden in beeld 2016 gepubliceerd. Een boek dat niet alleen is bedoeld voor bestuurders en beheerder, maar ook voor ieder ander die op basis van feiten wil weten en begrijpen hoe het Wad er voor staat.

Lees de digitale versie Wadden in beeld 2016

Meer informatie over basismonitoring op www.basismonitoringwadden.nl.

Bovenstaand artikel verscheen op 3 juni 2017 in het Friesch Dagblad