Het Waddenbeheer moet vooral slimmer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Franke van der Molen, onderzoeker wetenschaps- en innovatiebeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance.

luchtfoto Rottumeroog. Beeldbank RWS - Joop van Houdt

Het is niet nodig om één nieuwe organisatie op te tuigen voor het beheer van de Waddenzee. Laat de huidige beheerders van de zee beter en slimmer met elkaar samenwerken, vindt Franke van der Molen. 

Het beheer van de Waddenzee houdt al lang de gemoederen bezig. Het Waddengebied is met zijn rust, ruimte en rijke natuur voor veel mensen van grote waarde. Het beheer omvat allerlei activiteiten die zich richten op het behouden of vergroten van de waarde van het gebied voor de toekomst.

Er zijn twee factoren die deze opgave ingewikkeld maken. Ten eerste is een groot aantal personen en organisaties betrokken bij het beheer. Zij hebben vaak uiteenlopende of zelfs botsende kennis, opvattingen, belangen en verantwoordelijkheden. Ten tweede is de Waddennatuur dynamisch en complex. Hierdoor is het vaak moeilijk in te schatten wat op termijn de gevolgen van menselijke ingrepen in het gebied zullen zijn. 

Lees het volledige artikel Het Waddenbeheer moet vooral slimmer op de website van het Friesch Dagblad.

Het proefschrift van Franke van der Molen Governing knowledge: Understanding the interplay between knowledge and coastal governance is opgenomen in het overzicht waddengerelateerde proefschriften.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.