Hoe komt dat plastic toch in en uit de zee?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nienke Dijkstra, schipper en innovator Waddenzee en betrokken bij het programma "Naar een Rijke Waddenzee".

Plastic verzameld op wadplaat. Foto: Nienke Dijkstra.

De Waddenzee is relatief kwetsbaar voor vervuiling door plastic. Door zijn ligging belandt zowel uit de Noordzee als uit rivieren en kanalen veel rommel in het waddengebied. Zoals mensen plastic in het milieu brengen, zo kunnen mensen er ook voor zorgen dat het eruit gehaald wordt en er niet meer in komt.

Ons Werelderfgoed Waddenzee is daarbij van mensen afhankelijk. Gezien de geografische ligging van de Waddenzee, kunnen we het probleem niet volledig oplossen. Toch kunnen er wel degelijk stappen worden gezet. Het programma Naar een rijke Waddenzee legt dit jaar de focus op het gesloten krijgen van de afvalketen, het in beeld brengen van de verschillende initiatieven in het waddengebied die al aanwezig zijn en het ontwikkelen van een handreiking voor opruimen in harmonie met de ecologie van het gebied.

Het volledige artikel: Hoe komt dat plastic toch in en uit de zee? op de website van het Friesch Dagblad. Hier kunt u ook reageren op dit artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.