Hotspot Klimaatbestendig Groningen presenteert bevindingen op eindconferentie

Op 13 november 2009 vond in Groningen de eindconferentie plaats van de hotspot klimaatbestendig Groningen, die in het kader van het Klimaat voor Ruimte programma is uitgevoerd. De resultaten zijn op de eindconferentie gepresenteerd.

De uitkomsten bieden inzicht in de mogelijkheden van de provincie Groningen om zich aan te passen aan te verwachten klimaatverandering. Op de thema's waterhuishouding, de kustverdediging, natuur, landbouw en energie zijn de meest optimale aanpassingsstrategieƫn onderzocht en op kaart gezet. De resultaten tezamen vormend een integrale kijk op een klimaatbestendige toekomst. Naast inhoudelijke resultaten heeft het project ook inzichten opgeleverd in de manier waarop lange termijn veranderingen in bestaande planningspraktijk zou moeten worden ingepast en zijn enkele lange termijn scenario's ontwikkeld wanneer de veranderingen ingrijpend zouden zijn. Deze twee scenario's, getiteld 'opgeven' en 'volhouden' geven de uiterste bandbreedte weer hoe een klimaatbestendige toekomst voor Groningen er uit zou kunnen zien.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.klimaatbestendiggroningen.nl of bij r.roggema@provinciegroningen.nl
Op de site zijn alle onderzoeksrapporten te vinden en de presentaties zoals ze tijdens de eindconferentie zijn gehouden.