INTERREG North Sea Region, juli 2014

Deze nieuwsbrief vertelt u wat zich binnen INTERREG North Sea Region afspeelt. U leest meer over de INTERREG regelingen in het algemeen en over de oproepen voor voorstellen in het IVB programma en de bijeenkomsten en het opstarten van INTERREG North Sea Region 2014-2020.

 

INTERREG in het algemeen 
Begin dit jaar heeft RVO.nl een oriënterende enquête uitgestuurd naar het relatiebestand van de contactpersonen van de drie INTERREG programma’s North Sea Region (NSR), North-West Europe (NWE) en EUROPE. Doel was om input in te winnen op het voorbereidend werk voor de nieuwe programmaperiode van INTERREG.  

Uit de hoeveelheid inzendingen en de vele reacties blijkt dat er veel interesse is voor de nieuwe programma-periode van INTERREG. De grootste groep (57%) heeft een voorkeur voor het NWE-programma en technologische ontwikkeling / innovatie(capaciteit) zijn de populairste thema’s bij de drie INTERREG programma’s North Sea Region, North-West Europe en EUROPE.  

Bij de opmerkingen staan vele tips en aanwijzingen die meegenomen worden in de gesprekken op Europees niveau. Een makkelijker manier van aanvragen is een voorbeeld van de inzet. Daarnaast komt er bij RVO.nl een expertisecentrum voor financiële vragen.  

Er komt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu budget beschikbaar voor het opstellen van projectvoorstellen (projectenstimuleringsregeling) en voor cofinanciering van projectactiviteiten in Nederland. Nadere informatie volgt via de website.  

Meer dan 60% van de respondenten wil graag persoonlijk contact. Dat is veel, maar dat is natuurlijk wel waar het National Contact Point voor is. Of het nu gaat om toetsing, partnersearch, hulp bij het maken van een keuze voor een programma of thema of praktische vragen over aanvragen en financiering, u kunt altijd contact opnemen of een afspraak maken met de contactpersonen. Ook houden zij op vrijdag op afspraak spreekuur per Skype. Afspraak maken kan per mail.

Oproepen voor voorstellen in het INTERREG IVB North Sea Region Programme 
Een aantal projecten binnen het INTERREG IVB Noordzee regioprogramma krijgen extra bekendheid, onder meer via social media. Het gaat om 12 van de 71 projecten in uitvoering.  

De internationale stuurgroep van het INTERREG IVB Noordzee regio programma maakte dit op 3 juni 2014 bekend. Leden van de stuurgroep besloten over de ingediende projectvoorstellen van de 10e indieningstermijn. Dit kon tot en met 17 maart 2014. Lees dit nieuwsitem verder 

Bijeenkomsten INTERREG North Sea Region Programme 2014-2020 

Voor de volgende EU programmaperiode, die start in 2014 en eindigt in 2020, wordt een nieuw INTERREG Noordzee regio programma voorbereid. Dat gebeurt in het internationale voorbereidingsoverleg van het volgende programma (‘programme preparation group’).  

De stappen in het opstarten van het nieuwe INTERREG North Sea Region Programme zijn:

 - 25-26 juni 2014: Tijdens de North Sea Conference in Aberdeen op 25 en 26 juni werd de nieuwste subsidieronde van INTERREG North Sea Region nader toegelicht. Het doel was om de ruim 400 deelnemers te informeren over de subsidieronde 2014-2020 en mensen de kans te geven om hun eerste projectideeën over het voetlicht te brengen. Dat laatste gebeurde in 30 korte werksessies. Lees het verslag verder 

-eind juli 2014: indiening Cooperation Programme bij de Europese Commissie (EC)

 - 17-18 september 2014: project development seminar in Brussel (België). Dit seminar geeft de mogelijkheid tot het zoeken en ontmoeten van partners. Het internationale secretariaat streeft er naar om de projectideeën van te voren inzichtelijk te maken, via een projectideeën database. Houd voor het aanmelden van uw projectidee en voor inschrijving voor het seminar de website van het programma in de gaten

- medio oktober 2014: goedkeuring Cooperation Programme door de EC 

- laatste week oktober en eerste helft november 2014: drie Nederlandse events waarin drie programma’s (North-West Europe, North Sea Region en EUROPE) gezamenlijk worden gepresenteerd. Ieder event kent een eigen inhoudelijk thema; ze vinden plaats in noord, midden en zuid Nederland. 

- eind 2014: opening eerste indieningstermijn

Contact met het National Contact Point
Bij RVO.nl zijn contactpersonen voor meerdere INTERREG programma’s werkzaam. Zij bieden u ondersteuning bij de ontwikkeling van uw projecten in alle fasen: van globaal projectidee tot definitief aanvraagformulier. Zij werken daarbij nauw samen met de internationale secretariaten, maar hebben een onafhankelijke adviesfunctie. 

Ook na goedkeuring van het project spelen de contactpersonen een rol in de begeleiding van lopende projecten en bij de verspreiding van de resultaten.

INTERREG North Sea Region  
Lidwien Slothouwer: lidwien.slothouwer@rvo.nl |088 – 602 7028 of +31 (0)6 2723 9652

INTERREG North-West Europe
Jacqueline Brouwer: jacqueline.brouwer@rvo.nl |088 – 602 2664 of +31(0)6 1094 6524
Gé Huismans: ge.huismans@rvo.nl |088 – 602 2428 of +31 (0)6 5337 4625

INTERREG EUROPE
Wim Vergeer: wim.vergeer@rvo.nl | 088 – 602 2695 of +31 (0)6 2506 8388

Kijk op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/interreg voor het laatste nieuws!