Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Klaas Sietse Spoelstra. Deze zomer bestaat het initiatief Kening fan ’e Greide een jaar. Intussen is het duidelijk dat het om meer gaat dan een reddingsplan voor de grutto. Eerder is er sprake van een ‘beweging’, die steeds breder gedragen wordt.

Debatavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Foto: kening fan 'e Greide.

Het is de bedreigde skries die symbool staat voor het sluimerende veranderingsproces van dat zo typisch Nederlandse weidelandschap. Betekent verschraling van dat landschap voor de bevolking ook niet een verschraling van zijn cultuur?
Het is niet toevallig dat een brede beweging van boeren, burgers, brassmuzikanten, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelindustrie zich tot het initiatief aangetrokken voelt. En het is niet voor niets dat de relatie tussen cultuur en natuur een van de drie kernthema’s is in het bidbook voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa van 2018. Onder het motto King of the Meadows - Reconnect the people to their landscape is het project opgenomen in het bidbook. Niet als Fries maar als relevant Europees project. 

Lees het volledige artikel 'Kening fan ’e Greide wacht op politieke moed' op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.