Kennis van onze verre voorouders is nuttig

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een interview verschenen met archeoloog Gilles de Langen.

Volgens de Langen is archeologie voor veel amateurs een leuke hobby, voor cultuurtoeristen een bezoekje waard. Maar uiteindelijk is het vooral een wetenschap die leert hoe wij mensen in elkaar steken.

Gilles de Langen is provinciaal archeoloog van Fryslân en tevens bijzonder hoogleraar Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Lees het volledige artikel.