KNMI’14 klimaatscenario’s achtergrondsymposium

Het KNMI organiseerde op 14 oktober in Driebergen een achtergrondsymposium naar aanleiding van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s, die gepubliceerd zijn op 26 mei j.l.

Cover

In de ochtend van het symposium werden er plenaire presentaties gegeven over de wetenschappelijke achtergrond van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s, over de relatie met de nationale adaptatiestrategie, en over hoe verschillende gebruikerswensen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de scenario’s. Het middagprogramma bestond uit parallelle sessies op het gebied van scenario’s voor verschillende klimaatvariabelen, zoals temperatuur, neerslag en zeespiegel, waarbij ingegaan werd op het toepassen van de klimaatscenario’s in de praktijk.

Bekijk de KNMI'14 Klimaatscenario's.

Ook werd het boekje Klimaatprojecties: Toekomstig klimaat gepresenteerd. Eén van de 9 boeken uit de ‘oogst’ van Kennis voor Klimaat.