Landschap komt tot leven in Tijdtafel van Nieuw Atlantis

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes, gedeputeerde Kunst en Cultuur en Water van provincie Fryslân.

De tijdtafel van Nieuw Atlantis wordt geïnstalleerd in de kerk in Pingjum. Foto: Stefan Belderbos.

De Tijdtafel krijgt vanaf 1 juni een vaste plek in het voormalige koor van de Victoriuskerk. De Tijdtafel bevat een database met verhalen, films, foto's en muziek uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied. Toekomst, heden en geschiedenis van landschap en cultuur worden op een verrassende en toegankelijke manier in beeld gebracht. 

Initiatiefnemers van de Tijdtafel zijn dramaturg/theaterregisseur Gerda Holzhaus en musicus/componist en sociaalgeograaf Bob Driessen uit Pingjum. Enkele jaren geleden maakten zij zich ongerust over de aanhoudende berichten over klimaatverandering en zeespiegelstijging. Uitkijkend over de zeedijk vroegen zij zich af wat er zou gebeuren wanneer er binnen 50 jaar een stormvloed zou uitbreken waar de zeedijk niet tegen bestand is. Wat zou er dan overblijven van alle prachtige verhalen en overleveringen van de cultuur uit deze regio? Dit angstbeeld vormde de inspiratiebron voor het project dat nu, na veel speurwerk, lobbyen en praten, feestelijk wordt geopend. Voor het project Tijdtafel werkten Holzhaus en Driessen onder meer samen met wetenschappers en vormgevers en met bewoners uit de Lytse Bouhoeke en het waddengebied.  

Vanaf woensdag 1 juni kunnen bezoekers in de Victoriuskerk informatie in de Tijdtafel opzoeken over de geschiedenis van het landschap en de cultuur. Wil je iets meer weten over de Marneslenk die vroeger langs Arum en Witmarsum naar Bolsward stroomde? Over de aanleg van de Middeleeuwse dijk de Pingjumer Gouden Halsband? Over Grutte Pier of de geschiedenis van de landbouw in de Lytse Bouhoeke? Of ben je op zoek naar toekomstscenario’s voor dit gebied? Je vindt van alles terug in de Tijdtafel, ondersteund met filmmateriaal, muziek, foto's en kaarten.

Naast de ingebruikname van de Tijdtafel door gedeputeerde mw. Sietske Poepjes gaf Gerda Holzhaus een toelichting op het inhoudelijke onderzoek voor de Tijdtafel. Verder lichtte ontwerper Matthijs van Cruijssen het maakproces van de Tijdtafel toe. De Tijdtafel vormt het middelpunt van de toekomstige tentoonstelling Nieuw Atlantis Pingjum van internationaal vermaard grafisch ontwerper Jan van Toorn. Inhoudelijk wordt de tentoonstelling in de Victoriuskerk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap van RUG.

Meer informatie: http://nieuwatlantis.com/