Monitor Fryslân: inzicht in alle Friese cijfers en feiten

Vanaf maandag 16 juli kunt u de Monitor Fryslân raadplegen. De Monitor Fryslân is een digitale databank met actuele statistische cijfers over Fryslân en Friese gemeenten.

Screenshot monitor Fryslân

Bestuurders, politici, ambtenaren, onderzoekers, management en professionals van organisaties en burgers beschikken zo op een efficiënte manier over toegankelijke en betrouwbare informatie. Met de cijfers kunnen analyses gemaakt worden. Figuren en kaartjes maken trends en ontwikkelingen inzichtelijk. De gegevens zijn afkomstig van Friese en landelijke bronnen.Op dit moment zijn de thema's Bevolking, Jeugd en gezin, Senioren en Economie, werk en inkomen beschikbaar. 

De Monitor Fryslân wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Bekijk de site www.monitorfryslan.nl.