Nieuw jasje voor waddenzee.nl

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademie

screenshot bezoek het wad

De vormgeving en inhoud van populaire website www.waddenzee.nl is op onderdelen aangepast aan de nieuwe samenwerking die de Waddenoverheden (de drie Waddenprovincies en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu) zijn aangegaan met het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar en de Waddenacademie. 

Zo biedt de website prominenter opening naar (populair) wetenschappelijke kennis over het Waddengebied en wordt in de loop van 2013 een belangrijke plek gereserveerd voor historisch beeldmateriaal en geografische kaarten. Ook archieven over het Waddengebied komen beschikbaar.

Vanuit de Waddenoverheden is de wens geuit om op waddenzee.nl uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de bezoekers van het Wad. Toeristen krijgen via een speciale ingang op de homepage toegang tot een nieuw vormgegeven overzicht met allerlei praktische informatie, zoals adresgegevens van VVV’s , vertrektijden van de veerdiensten en wandel- en fietsroutes.

www.waddenzee.nl trekt momenteel zo’n 2500 bezoekers per dag.