Nieuwe publicatie: ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’

De Waddenacademie heeft in samenwerking met NWO de publicatie 'De draagkracht van de Waddenzee gemeten' uitgebracht.

De draagkracht van de Waddenzee gemeten

In 2007 startte het programma Zee en Kust Onderzoek (ZKO), met ruim twintig miljoen euro voor excellent onderzoek in het Nederlandse kustgebied. Een groot aantal projecten binnen dit programma richtte zich op het waddengebied.

De Waddenacademie heeft samen met NWO een beschrijving gemaakt van alle Wadden-gerichte projecten binnen het ZKO-programma. Het gaat om 9 projecten over de ecologische draagkracht van de Waddenzee, 4 projecten in de transnationale call met het Duitse BMBF (over invasieve soorten en sedimenthuishouding) en 3 projecten over de verbinding tussen wetenschap en beleid, die samen met de Waddenacademie werden gefinancierd.Dit overzicht van het waddenonderzoek is gemaakt ten behoeve van beleidsvorming en de formulering van vervolgonderzoek.

Download de publicatie De draagkracht van de Waddenzee gemeten (pdf, 952 KB). Gedrukte exemplaren kunt u gratis opvragen door te mailen naar info(at)waddenacademie.knaw.nl o.v.v. uw adresgegevens en het aantal exemplaren.