Nieuwe website van WaLTER gelanceerd

Op 1 oktober is de nieuwe website van WaLTER gelanceerd. Dit is het nieuwe online platform met dataproducten, thematische dossiers over basismonitoring en een dataportaal dat toegang biedt tot de databronnen van instituten en organisaties die meerjarige metingen in het waddengebied uitvoeren.

Nieuwe website WaLTER

Het platform www.walterwaddenmonitor.org biedt een aantal handige data- en informatieproducten, 'tools', die voor diverse doeleinden inzetbaar zijn. Op dit moment zijn gereed Wad-Nu (actuele staat van het wad) en Hotspotviewer (beleving van het waddengebied). De nog in ontwikkeling zijnde tools zoals InterTides (droogvalduurmodule) en EVA (Evaluatie, vraag en aanbod - lange termijn meetprogramma's) zullen volgen.

Voor het geven van de aanbevelingen voor basismonitoring is een blauwdruk ontwikkeld dat voor elk thema in het waddengebied zal worden ingezet. Concreet wordt er op dit moment gewerkt aan twaalf thema's die geprioriteerd zijn op basis van actuele kwesties en inventarisaties van de kennis- en informatievragen onder belanghebbenden. Per thema is een korte schets gegeven, 'Kern en Aanpak', van de huidige situatie en de beoogde aanpak. De inhoud van de thema's zal tussen november en april 2015 worden geplaatst.

WaLTER is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. WaLTER wordt gefinancieerd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân. 
Op de hoogte blijven van het project kan ook via Twitter @WaLTERmonitor