Nieuwsbrief Metawad maart 2015

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in kaart gebracht, met nadruk op wat er in de Nederlandse Waddenzee gebeurt. De nieuwsbrief van maart 2015 van Metawad is verschenen.

Nieuwsbrief Metawad

In deze nieuwsbrief de volgende artikelen:

- Vogeldichtheid geen simpele wiskunde
- Dieet van drieteenstrandlopers in kaart
- Kanoet en schelp als x en y in een vergelijking
- 'Berekening seizoensoverleving sleutel tot effectieve bescherming'
- Kosten van verre lepelaartrek hoger dan de baten

Bekijk de nieuwsbrief Metawad maart 2015 .

Meer informatie op de website www.metawad.nl.