Nieuwsbrief Metawad oktober 2014

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd door het Waddenfonds. In Metawad wordt voor een vijftal karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in kaart gebracht, met nadruk op wat er in de Nederlandse Waddenzee gebeurt. De nieuwsbrief van oktober 2014 van Metawad is verschenen.

Nieuwsbrief Metawad

In deze nieuwsbrief de volgende artikelen:

- Beringstrandloper overwintert in de vriezer
- Ook kanoet is opportunist als het zo uitkomt
- Lemming is dé sleutel tot succes voor rotgans
- ‘Onderzoek is internationale verplichting'
- Rosse grutto vliegt met genoegen nog een stukje door

Bekijk de nieuwsbrief Metawad oktober 2014.

Meer informatie op de website www.metawad.nl.