Nieuwsbrief project Waddensleutels mei 2012

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen.

Waddensleutels brengt elk half jaar een nieuwsbrief uit. De vierde nieuwsbrief van mei 2012 is inmiddels verschenen. 

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

Het onderzoek naar het herstel van mosselbanken;
De ‘Onderzoeker in beeld’ waarin Elisabeth Svensson vertelt over haar vooruitstrevende onderzoek naar stabiele isotopen;
De rubriek de buitenwacht waarin externe betrokkenen vertellen over het belang van het onderzoek en de mogelijke consequenties van de resultaten. In deze aflevering: Jaap Vegter, visser, adviseur en trekker van de Stichting Geïntegreerde Visserij;
Een beeldverhaal van het deelonderzoek: Isotopensamenstelling van lepelaars;
De vooraankondiging van een mosselsymposium op 19 en 20 november 2012 dat Waddensleutels organiseert samen met het project Mosselwad,het programma Naar een Rijke Waddenzee, het project onderzoek duurzame schelpdiercultuur (PRODUS) en de Waddenacademie.

Bekijk hier de nieuwsbrief Waddensleutels van mei 2012 (pdf 2 Mb).

Meer informatie op: www.waddensleutels.nl.