NIOZ in Champions League van Nederlandse wetenschap

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige onderzoeksvoorstellen, in samenwerking met enkele universiteiten. Het gaat om onderzoek aan micro-organismen en hun mogelijke toepassing voor het verbeteren van klimaatmodellen en voor gebruik in een duurzame economie. Op 18 december overhandigde minister Bussemaker deze subsidies officieel aan de onderzoeksteams bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag.

Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Bijzonder aan deze toekenningen is dat het om grote bedragen gaat voor langjarig onderzoek (tien jaar). Hiermee bevestigt het NIOZ nogmaals tot de wereldtop te horen op het gebied van marien wetenschappelijk onderzoek.

Ons klimaat: verleden als sleutel naar heden en toekomst
Doel van het nieuwe onderzoek is om de achterliggende oorzaken en de gevolgen van sterke klimaatveranderingen in het geologische verleden beter te doorgronden. Deze kennis kan ingezet worden om betere klimaatvoorspellingen te doen, die nodig zijn om verstandige en kostenefficiënte maatschappelijke en politieke beslissingen te kunnen nemen.

Voor dit onderzoek werken paleoklimatologen, biogeowetenschappers en klimaatmodelleerders uit onderzoeksgroepen van de universiteiten van Utrecht, Wageningen, Nijmegen, VU Amsterdam en het NIOZ nauw samen. Zij vormen samen een virtueel instituut, het ‘Earth System Science Center’ (ESSC). Specialisme van het NIOZ is het bepalen van de zeewatertemperatuur in het geologische verleden met behulp van moleculen uit micro-organismen die gedurende miljoenen jaren in de zeebodem bewaard zijn gebleven

Duurzame economie, gebaseerd op biomassa
Met nieuwe anaerobe micro-organismen bijdragen aan een duurzame economie is de doelstelling van het andere onderzoeksvoorstel dat is gehonoreerd. Micro-organismen die zonder zuurstof kunnen leven, kunnen een belangrijke rol spelen bij de productie van biogas, het omzetten van organisch afval in afbreekbare bioplastics of een betere gezondheid door een geoptimaliseerde microflora in de darmen. Ook broeikasgassen kunnen met behulp van micro-organismen worden vastgelegd of omgezet in onschadelijke stoffen.

Hiervoor wordt het SIAM, het Soehngen Institute for anaerobic microbiology, opgericht. Hierin zitten onderzoeksgroepen van de universiteiten van Nijmegen, Wageningen, Delft en het NIOZ. Het SIAM gaat op zoek naar nog onbekende anaerobe micro-organismen. De rol van het NIOZ zal zijn om de membraanlipiden van deze microben te bestuderen en te gebruiken om hun functioneren in natuurlijke ecosystemen te bestuderen.

Miljoenen voor micro-organismen
Met beide onderzoeksvoorstellen is in totaal een bedrag van € 51 miljoen gemoeid, waarvan ongeveer € 9 miljoen voor het NIOZ. Het onderzoek zal de komende 10 jaar worden uitgevoerd.

Zwaartekracht programma
Het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een zestal onderzoeksgroepen een groot bedrag toegekend in het kader van het programma ‘Zwaartekracht’, om excellent presterende Nederlandse wetenschapsgebieden de kans te geven om bij de wereldtop aan te sluiten.